June 14, 2024

Mga bawal na pagkain sa may Foot and mouth disease na Bata

Ang Hand, Foot, and Mouth Disease (HFMD) ay isang viral na sakit na pangkaraniwang nakikita sa mga bata, kahit na maaari rin itong makahawa sa mga adulto. Ito ay kadalasang sanhi ng Coxsackie virus, partikular na Coxsackievirus A16, at Enterovirus 71. Ang HFMD ay naaapektohan ang mga kamay, paa, at bibig ng isang tao, at maaaring kasamahan ng lagnat, pag-atake ng kuryente, at paglabas ng pantal o bukol.

Mga bawal na pagkain sa may Foot and mouth disease na Bata Read More