June 13, 2024

Sanhi ng Tigdas sa Baby

Ang tigdas o chickenpox ay isang viral na impeksyon na karaniwang dulot ng varicella-zoster virus. Ito ay maaaring maipasa sa pamamagitan ng direktang contact sa mga likido mula sa mga bula ng tigdas o sa respiratory droplets kapag umuubo o bumabahing ang isang taong may tigdas. Ang mga sanggol at …

Sanhi ng Tigdas sa Baby Read More

Gamot sa Tigdas Hangin ng baby

Ang tigdas hangin, na kilala rin bilang erythema infectiosum o Fifth disease, ay isang viral na impeksyon na karaniwang naapektuhan ang mga bata. Ito ay kadalasang nagpapakita ng mga sintomas tulad ng lagnat, pagsusuka, pamamaga ng mukha, at isang malaking patse o tagyawat na nagsisimula sa pisngi at nagiging mapula. …

Gamot sa Tigdas Hangin ng baby Read More