June 14, 2024

Antibiotic para sa Mumps ng Bata

Ang mumps ay isang viral infection, kaya’t ang mga antibiotic ay hindi epektibo laban dito. Antibiotics ay karaniwang ginagamit para labanan ang mga bacterial infection, hindi ang mga viral infection tulad ng mumps. Ang pangunahing paggamot para sa mumps ay pangangalaga sa sarili, kabilang ang pahinga, pag-inom ng maraming tubig, …

Antibiotic para sa Mumps ng Bata Read More

Ano ang Mumps/Beke sa Bata

Ang mumps, na kilala rin bilang tigdas hangin, ay isang virus na impeksyon na karaniwang nakakaapekto sa mga bata. Ito ay sanhi ng paramyxovirus at kumakalat sa pamamagitan ng laway o respiratory droplets mula sa isang taong may impeksyon. Ang mga sintomas ng mumps sa bata ay maaaring magkakaiba, ngunit …

Ano ang Mumps/Beke sa Bata Read More