June 13, 2024

Pasa sa katawan ng Bata ng walang dahilan

Ang pagkakaroon ng pasa sa katawan ng isang bata ay hindi laging nagpapahiwatig ng malalang sakit, at maaaring ito’y bahagi lamang ng pangkaraniwang aktibidad at pampalipas-oras ng bata. Karaniwan, ang mga pasa ay resulta ng mga aksidente, paglalaro, o hindi inaasahang pangyayari tulad ng pagkakabangga. Subalit, mahalaga pa rin na maging maingat at obserbahan ang kalusugan ng bata, lalo na kung ang mga pasa ay lumilitaw nang paulit-ulit, malalaki, o nagiging sanhi ng pangangati o pamamaga. A

Pasa sa katawan ng Bata ng walang dahilan Read More