June 22, 2024

Home Remedy sa Kulani ng Bata

Ang mga sumusunod na home remedy ay maaaring magbigay ng pansamantalang ginhawa at pangangalaga sa pamamaga ng kulani ng bata. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang mga ito ay hindi kapalit ng propesyonal na medikal na payo at dapat gamitin lamang bilang karagdagan sa pangunahing pag-aalaga ng duktor. Narito ang ilang …

Home Remedy sa Kulani ng Bata Read More