July 11, 2024

Ano ang Kombulsyon sa Bata

Ang Kombulsyon sa Bata ay aktibidad ng utak na maaaring magresulta sa mga kawalan ng malay, pagkakawala ng paggalaw, pag-aayos ng katawan, mga kumbulsyon, o iba pang mga neurologic na sintomas. Ito ay sanhi ng panandaliang pagkabigo ng normal na aktibidad ng mga neurons sa utak. Ang kombulsyon sa bata …

Ano ang Kombulsyon sa Bata Read More

Gamot sa Kombulsyon sa Bata

Ang mga gamot na ginagamit sa paggamot ng kombulsyon o seizure sa bata ay karaniwang tinatawag na anticonvulsants. Ang mga anticonvulsants ay naglalayong kontrolin ang kombulsyon at mapanatili ang normal na aktibidad ng utak. Ang mga sumusunod ay ilan sa mga karaniwang gamot na ginagamit: Mahalaga na konsultahin ang isang …

Gamot sa Kombulsyon sa Bata Read More