May 15, 2024

Sanhi ng Insect Bites sa Baby

Mahalagang panatilihing malinis at protektahan ang paligid ng sanggol upang maibsan ang panganib ng mga insekto. Maaari itong isakatuparan sa pamamagitan ng paggamit ng mga mosquito net, pag-aalis ng stagnant water sa paligid, at paggamit ng mga ligtas na insect repellent para sa sanggol (na angkop at rekomendado para sa edad ng sanggol)

Sanhi ng Insect Bites sa Baby Read More