February 24, 2024

Pagsusuka ng bata ng walang lagnat, Ano dapat gawin

Minsan ang bata ay nakikita natin na nagsusuka pero kapag kinunan ng temperatura ay normal naman.

Kung ang bata ay nagpapasuka ng walang lagnat, maaaring ito ay dahil sa mga sumusunod na mga kadahilanan:

Impeksyon sa tiyan

Ang mga impeksyon sa tiyan tulad ng gastroenteritis ay maaaring magdulot ng pagsusuka. Karaniwang may kasamang pagtatae at sakit ng tiyan ang kondisyong ito.

Pagkakain ng hindi malinis na pagkain

Kapag ang bata ay kumain ng hindi malinis o kontaminadong pagkain, maaaring magdulot ito ng pagsusuka at pagtatae. Ito ay dahil sa mga mikrobyo na maaaring makapasok sa katawan ng bata at magdulot ng mga sintomas ng sakit sa tiyan.

Allergies

Ang ilang mga pagkain o mga sangkap ng pagkain ay maaaring magdulot ng mga allergic reaction sa katawan ng bata, na maaaring kasama ang pagsusuka.

Mga sakit sa loob ng tiyan

Mga kondisyon tulad ng gastritis, ulcers, at iba pang mga sakit sa loob ng tiyan ay maaari ding magdulot ng pagsusuka.

Kung ang pagsusuka ay hindi gaanong malala at walang kasamang iba pang mga sintomas, maaaring mapabuti ito sa pamamagitan ng pagpapahinga, rehydration, at pagkain ng mga ligtas na pagkain. Gayunpaman, kung ang pagsusuka ay patuloy at mayroong kasamang iba pang mga sintomas,

Kung ang bata ay nagpapasuka ng walang lagnat, maaaring gawin ang mga sumusunod na hakbang upang mapabuti ang kalagayan nito:

1. Magbigay ng sapat na likido

Siguraduhing maipapainom sa bata ang sapat na tubig o kung hindi man ay oral rehydration solution (ORS) upang maiwasan ang dehydration. Maaring mas maganda kung malamig ang tubig o ORS upang mabawasan ang pakiramdam ng pagkahilo o pagsusuka.

2. Pagpahingahin ang bata

Siguraduhing magkaroon ng sapat na pahinga ang bata upang makabawi ang kanyang katawan mula sa pagsusuka.

3. Pagkain ng ligtas na pagkain

Magbigay ng mga ligtas na pagkain na mayaman sa nutrients upang mapabuti ang kalagayan ng bata. Iwasan ang mga maaaring mag-irritate sa sikmura tulad ng mga matatamis at maanghang na pagkain.

4. Panatilihing malinis ang paligid

Siguraduhing ang paligid ay malinis upang maiwasan ang pagkalat ng mga mikrobyo at virus.

5. Magpakonsulta sa doktor

Kung ang pagsusuka ay patuloy na nagpapakita ng mga sintomas, mas mainam na magpakonsulta sa doktor upang malaman kung mayroong underlying medical condition at malaman ang tamang gamutan.

Mahalaga na bantayan ang kalagayan ng bata at siguraduhing nabibigyan ito ng sapat na pangangalaga. Kung mayroong iba pang mga sintomas o kung hindi naman gumagaling ang kalagayan ng bata, kailangan agad na magpakonsulta sa doktor.

Ang oral rehydration solution (ORS) ay isang likidong solusyon na naglalaman ng mga electrolyte at glucose na ginagamit upang mapalitan ang mga nawalang likido at minerals sa katawan dahil sa pagsusuka o pagtatae. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang dehydration at iba pang mga komplikasyon dahil sa sobrang pagkawala ng tubig at mga mineral sa katawan.

Kapag may bata na nagpapasuka, mahalaga na magbigay ng sapat na likido tulad ng tubig o ORS upang maiwasan ang dehydration. Ang bata ay maaaring magtamo ng dehydration kung hindi napapalitan ang mga nawalang likido at mineral sa katawan dahil sa pagtatae o pagsusuka. Ang mga senyales ng dehydration ay kinabibilangan ng tuyo at malutong na bibig, pagkawala ng gana sa pagkain, pagkakaroon ng malapot na dumi, at pagkakaroon ng mataas na lagnat.

Conclusion

Ang pagbigay ng ORS ay maaaring tumagal ng ilang oras upang magbigay ng epekto. Ito ay dahil sa ORS ay dapat inumin sa mga maliliit na bahagi sa loob ng ilang oras upang maiwasan ang pagsusuka. Sa ganitong paraan, ang bata ay hindi magiging overwhelmed sa sobrang dami ng likido sa kanyang sikmura.

Kung hindi naman gumagaling ang kalagayan ng bata o mayroong iba pang mga sintomas, kailangan magpakonsulta sa doktor upang malaman ang tamang gamutan at magbigay ng agarang lunas sa kondisyon ng bata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *