February 24, 2024

Gamot sa sakit ng tiyan at pagsusuka ng bata (Gamot sa Bata)

Ang sakit ng tiyan at pagsusuka ng isang bata ay isang kalagayan kung saan ang bata ay nagdaranas ng kirot, discomfort, o pananakit sa tiyan at naglalabas ng laman o kahit anong kumakain mula sa kanilang bibig. Ang mga sintomas na ito ay maaaring magdulot ng pangamba at pag-aalala sa mga magulang dahil maaaring magdulot ito ng pagkabahala sa kalusugan ng bata.

Maaaring magreseta ng mga sumusunod na gamot ang doktor upang maibsan ang mga sintomas:

1. Antacids

Maaaring magreseta ng antacids ang doktor upang maibsan ang sakit ng tiyan dahil sa acid reflux. Ito ay naglalaman ng mga sangkap tulad ng aluminum hydroxide at magnesium hydroxide.

2. Antiemetics

Ito ay mga gamot na ginagamit upang maiwasan ang pagsusuka. Maaaring magreseta ng mga antiemetics tulad ng ondansetron.

3. Pain relievers

Kung ang sakit ng tiyan ay dulot ng sakit o impeksyon, maaring magreseta ng pain relievers tulad ng ibuprofen o acetaminophen.

4. Antibiotics

Kung ang sanhi ng sakit ng tiyan at pagsusuka ay dahil sa bacterial infection, maaring magreseta ng antibiotics ang doktor upang gamutin ito.

Mahalaga na kumonsulta sa doktor bago magbigay ng anumang gamot sa bata dahil hindi lahat ng gamot ay angkop para sa mga bata at maaring magdulot ng side effects.

Ang mga halimbawa ng Antacids na maaring ibigay sa bata upang maibsan ang pagsusuka ay ang mga sumusunod:

Mylanta

Ito ay naglalaman ng mga sangkap tulad ng aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, at simethicone. Nagpapababa ito ng acidity sa tiyan at nagbibigay ng relief sa acid reflux, heartburn, at indigestion.

Maalox

Ito ay naglalaman ng mga sangkap tulad ng magnesium hydroxide at aluminum hydroxide. Nagpapababa rin ito ng acidity sa tiyan at nagbibigay ng relief sa acid reflux, heartburn, at indigestion. Halimbawa ng Maalox ang nasa baba at pwedeng mabili bilang isang over the counter na gamot.

Tums

Ito ay naglalaman ng calcium carbonate at nagbibigay ng relief sa acid reflux, heartburn, at indigestion. Isang popular na antacid ito para sa mga bata.

Mahalaga na kumonsulta sa doktor bago magbigay ng anumang gamot sa bata upang malaman kung anong klase ng Antacid ang angkop at ligtas na ibigay sa kanyang kondisyon.

Ang mga halimbawa ng Antiemetics na maaring ibigay sa bata upang maiwasan ang pagsusuka ay ang mga sumusunod:

Ondansetron

– Ito ay isa sa mga pinakakaraniwang gamot na ginagamit upang maiwasan ang pagsusuka sa mga bata. Ito ay ginagamit upang maiwasan ang pagsusuka dahil sa chemotherapy, operasyon, at iba pang mga sanhi ng pagsusuka.

Metoclopramide

– Ito ay ginagamit upang maiwasan ang pagsusuka dahil sa mga sanhi ng gastrointestinal na problema tulad ng gastroesophageal reflux disease (GERD) at gastroparesis.

Prochlorperazine

– Ito ay ginagamit upang maiwasan ang pagsusuka dahil sa migraines at iba pang mga sanhi ng pagsusuka.

Mahalaga na kumonsulta sa doktor bago magbigay ng anumang gamot sa bata upang malaman kung anong klase ng Antiemetic ang angkop at ligtas na ibigay sa kanyang kondisyon.

Ang mga halimbawa ng Pain relievers na maaring ibigay sa bata upang maiwasan ang sakit ng tiyan at pagsusuka ay ang mga sumusunod:

1. Paracetamol

Ito ay isa sa mga pangunahing gamot na ginagamit upang maiwasan ang sakit ng ulo, sakit ng tiyan, at lagnat. Ito ay maaaring ibigay sa mga bata na may edad na 2 buwan pataas.

2. Ibuprofen

Ito ay isa pang pain reliever na ginagamit upang maiwasan ang sakit ng ulo, sakit ng tiyan, at lagnat. Ito ay maaaring ibigay sa mga bata na may edad na 6 buwan pataas.

3. Acetaminophen

Ito ay isang pain reliever na ginagamit upang maiwasan ang sakit ng ulo, sakit ng tiyan, at lagnat. Ito ay maaaring ibigay sa mga bata na may edad na 2 buwan pataas.

Mahalaga na kumonsulta sa doktor bago magbigay ng anumang gamot sa bata upang malaman kung anong klase ng Pain reliever ang angkop at ligtas na ibigay sa kanyang kondisyon.

Mga dapat gawin para makaiwas sa Sakit ng Tiyan

Ang mga sumusunod ay ilan sa mga paraan upang maiwasan ang sakit ng tiyan at pagsusuka sa mga bata:

  1. Proper handwashing

Mahalaga na turuan ang mga bata tungkol sa tamang paghuhugas ng kamay upang maiwasan ang pagkalat ng mga mikrobyo at virus. Dapat maghugas ng kamay ng 20-30 segundo gamit ang sabon bago at pagkatapos kumain, magpahinga, at mag CR.

2. Paglilinis ng mga kagamitan

Siguraduhin na malinis ang mga kagamitan tulad ng mga kubyertos, baso, at plato bago gamitin upang maiwasan ang pagkalat ng mga mikrobyo.

3. Proper food handling

Mahalaga na siguraduhing malinis at ligtas ang mga pagkain at iwasan ang pagkain ng mga hindi ligtas na pagkain. Dapat rin iwasan ang pagkain ng hindi naaayos na pagkain, masyadong malalamig o mainit na pagkain, at mga pagkain na hindi naaayon sa edad at pangangailangan ng bata.

4. Tamang hydration

Siguraduhing mayroong sapat na hydration ang bata upang maiwasan ang dehydration

Conclusion

Sa mga ganitong sitwasyon, mahalaga na obserbahan ang iba pang mga kaugnay na sintomas at kumonsulta sa isang propesyonal sa kalusugan para sa tamang diagnosis at paggamot. Ang doktor ay magbibigay ng tamang payo at mga rekomendasyon depende sa sanhi ng sakit ng tiyan at pagsusuka. Maaaring isama sa mga hakbang sa pangangalaga ang pagpapanatili ng tamang hydration, pagbibigay ng malusog na pagkain, at pag-iwas sa mga posibleng sanhi ng sakit ng tiyan, tulad ng hindi malinis na pagkain o mga allergen sa pagkain.

Mahalagang bigyan ng pansin at maalagaan ang mga sintomas ng sakit ng tiyan at pagsusuka ng bata, at kung kinakailangan, agad na maghanap ng tulong medikal upang matiyak ang kalusugan at kagalingan ng bata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *