June 14, 2024

Paano malaman kung may Sipon ang Newborn Baby : Sintomas sa Sanggol

Mahalaga na agarang magamot ang sipon ng isang sanggol sapagkat ang kanilang immune system ay hindi pa ganap na nade-develop at sila ay mas labis na vulnerable sa mga impeksyon. Ang sipon ay maaaring magdulot ng labis na pagkabahala dahil maaaring magresulta ito sa pagbabara ng ilong ng sanggol, na nagiging sanhi ng pagiging mahirap nilang huminga.

Paano malaman kung may Sipon ang Newborn Baby : Sintomas sa Sanggol Read More