July 11, 2024

Gamot sa Sipon at Baradong Ilong Tablet sa Bata

Lubhang nakakairita sa bata ang baradong ilong dahil sa sipon. Nahihirapan ang bata na huminga kaya maligalig talaga kapag me ganitong karamdaman. Dahil sa baradong ilong, maaaring mahirapan ang bata na huminga nang malalim. Ito ay maaaring magdulot ng panghihina ng boses o paninikip ng dibdib. Maari din itong magdulot ng pangangati ng ilong at pamamaga nito lalo na kung nahirapang isinga ang sipon.

Mayroong iba’t ibang uri ng gamot sa sipon at baradong ilong na nasa tablet form. Narito ang ilan sa mga halimbawa:

Phenylephrine

Ito ay isang decongestant na ginagamit upang mabawasan ang pamamaga at baradong ilong.

Pseudoephedrine

Katulad ng phenylephrine, ito ay isang decongestant na ginagamit upang mabawasan ang pamamaga at baradong ilong.

Cetirizine

Ito ay isang antihistamine na ginagamit upang mabawasan ang mga sintomas ng allergy tulad ng sipon at pangangati ng mata.

Loratadine

Ito ay isa pang uri ng antihistamine na ginagamit upang mabawasan ang mga sintomas ng allergy tulad ng sipon at pangangati ng mata.

Ibuprofen

Ito ay isang uri ng pain reliever at anti-inflammatory na maaaring gamitin upang mabawasan ang sakit sa ulo at pangangati ng lalamunan na dulot ng sipon.

Mahalaga na kumonsulta sa isang doktor upang malaman kung aling uri ng gamot ang pinakamabuti para sa iyo at kung mayroong mga hindi inaasahang epekto o kontraindikasyon sa paggamit ng mga ito. Bukod sa pag-inom ng gamot, mahalaga rin ang pag-inom ng maraming tubig at pagpapahinga upang makabawi ang katawan mula sa sakit na dulot ng sipon at baradong ilong.

Paano gamiting ang mga nabanggit na gamot sa sipon sa bata

Mahalaga na kumonsulta sa isang doktor bago magbigay ng anumang uri ng gamot sa bata. Ang dosis at uri ng gamot ay dapat na nakabatay sa timbang, edad, at kalagayan ng kalusugan ng bata.

Sa pangkalahatan, narito ang ilang mga gabay sa paggamit ng mga nabanggit na gamot sa sipon sa bata:

Phenylephrine at Pseudoephedrine

– Ang mga decongestant na ito ay karaniwang hindi iniinirerekomenda para sa mga bata na wala pang 4 na taong gulang. Para sa mga bata na 4-6 na taong gulang, ang dosis ay dapat na nakabatay sa timbang ng bata at dapat na maingat na sinusundan. Sa mga bata na 6 taong gulang pataas, maaaring magamit ang mga ito batay sa rekomendasyon ng doktor.

Disudrin Phenylephrine HCI+Chlorphenamine Maleate 5mg/1mg per 5ml 120mL Syrup Fruit

Cetirizine at Loratadine

– Ang mga antihistamine na ito ay karaniwang inirerekomenda para sa mga bata na may edad na 2 taon pataas. Ang dosis ay nakabatay sa timbang at edad ng bata.

CLARITIN Loratadine for Children – Grape Syrup 5mg / 5ml 60ml

Ibuprofen

– Para sa mga bata na may edad na 6 buwan pataas, ang ibuprofen ay maaaring magamit upang mabawasan ang sakit sa ulo at pangangati ng lalamunan na dulot ng sipon. Ang dosis ay nakabatay sa timbang ng bata.

Conclusion

Muling binabanggit na mahalaga na kumonsulta sa isang doktor bago magbigay ng anumang uri ng gamot sa bata. Bukod sa pag-inom ng gamot, mahalaga rin na magpakonsulta sa doktor para sa mga karagdagang gabay at payo sa pangangalaga ng kalusugan ng bata.

3 thoughts on “Gamot sa Sipon at Baradong Ilong Tablet sa Bata

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *