June 13, 2024

Home Remedies para sa Singaw ng Baby

May ilang home remedies na maaaring subukan para sa pag-alis o pagkabawas ng discomfort dulot ng singaw sa baby. Ngunit mahalagang tandaan na bago gamitin ang anumang home remedy, maigi pa rin na kumonsulta sa doktor o pediatrician upang matiyak na ang mga ito ay ligtas at naaangkop para sa iyong baby.

Sa article na ito ay tatalakayin natin ang mga pinaka-common na pwedeng gawin ng parents para sa singaw ng Baby. Kabilang dito ang mga home remedies, mga pagkain na maganda sa may singaw, ang paniniwala sa Yakult para sa singaw at tips para sa susunod ay makaiwas dito ang baby natin.

Mga Home Remedy sa Singaw ng Baby

Pagbabad sa maligamgam na tubig – Subukang painitin ang tubig at ipahid ito sa malinis na cotton ball o tuwalya. Pahiran ng maingat ang singaw ng baby ng ilang beses sa isang araw upang mabawasan ang pamamaga at pamamaga.

Paggamit ng malambot na toothbrush – Gamitin ang isang malambot na toothbrush na espesyal na ginawa para sa mga sanggol o isang sterile cloth upang maglinis ng maingat sa singaw ng baby. Ito ay maaaring makatulong na alisin ang mga natitirang dumi o pagkain na maaaring magdulot ng irritation.

Paggamit ng malamig na kompres – Subukan ang pag-aplay ng malamig na kompres o yelo na may tapis na malinis na tuwalya sa labas ng bibig ng baby. Ang lamig ay maaaring makatulong na mabawasan ang pamamaga at pamamaga.

Pagbibigay ng malamig na pagkain – Ang pagbibigay ng malamig na pagkain tulad ng malamig na prutas (halimbawa, sliced na mansanas o pinya) o malamig na yogurt ay maaaring makatulong na magbigay ng pansamantalang kaluwagan at maibsan ang discomfort.

Paggamit ng honey – Mayroong ilang mga magulang na nagsasabing ang malamig na patak ng honey sa singaw ng baby ay maaaring makatulong sa pagpapabawas ng pamamaga at pamamaga. Gayunpaman, tandaan na ang honey ay hindi inirerekumenda para sa mga sanggol na wala pang isang taon dahil sa posibleng panganib ng botulism.

Tandaan na ang mga ito ay hindi palaging epektibo o naaangkop para sa lahat ng baby. Mahalagang makipag-ugnayan sa doktor o pediatrician upang makakuha ng tamang payo at suporta sa pangangalaga ng singaw ng iyong baby.

Mga Pagkain na Dapat Kainin ng Baby na may Singaw


Kapag ang isang baby ay may singaw, may ilang mga pagkain na maaaring makatulong sa kanya na hindi magdulot ng labis na iritasyon o discomfort. Narito ang ilang mga pagkain na maaaring maging malambot, malamig, o madali lang lunukin para sa baby na may singaw:

Malamig na prutas

Pwede kang magbigay ng malamig na prutas tulad ng sliced na mansanas, pinya, o saging. Ito ay hindi lang masarap kundi maaaring makatulong din sa pagpapalamig at kaluwagan sa singaw.

Malamig na yogurt

Ang malamig na yogurt, lalo na ang plain o walang asukal na mga variant, ay maaaring maging soothing at malamig sa bibig ng baby. Siguraduhing wala itong mga matatapang na sangkap o mga matatamis na additives.

Malamig na sopas o puri

Pwede kang gumawa ng malamig na sopas o puri tulad ng lumpiang gulay na malamig o lugaw na malamig. Ito ay maaaring maging madali lang lunukin at makapagbigay ng kaluwagan sa bibig ng baby.

Soft na mga gulay

Pwede kang magbigay ng soft na mga gulay tulad ng carrots o patatas na malambot at malamig. Maaaring lutuin ito nang maigi upang maging madali lang ng baby na lunukin.

Malambot na karne o isda

Kapag ang baby ay handa na para sa mga solid na pagkain, maaari kang magbigay ng malambot na karne o isda na malamig o hilaw. Siguraduhing maging malambot at madali lang lunukin para sa kanya.

Ayon sa Gamotpedia.com mahalagang tandaan na bawat baby ay iba-iba, kaya’t mahalaga ang maingat na pagsubok at pag-obserba kung alin sa mga ito ang angkop at komportable para sa iyong baby. Kung mayroong mga pagkain na nagpapalala ng discomfort o nakapagpapalala ng singaw, ito ay maaaring dapat iwasan. Kung ikaw ay hindi sigurado, laging kumonsulta sa doktor o pediatrician upang makakuha ng tamang payo sa pagkain ng iyong baby na may singaw.

Yakult sa singaw ng baby

Ang Yakult ay isang popular na probiotic na inumin na naglalaman ng mga probiotic bacteria tulad ng Lactobacillus casei Shirota. Ito ay karaniwang iniinom upang mapabuti ang kalusugan ng tiyan at pamamahayag ng mga normal na flora sa bituka.

Gayunpaman, hindi inirerekumenda na gamitin ang Yakult o anumang probiotic inumin diretso sa singaw ng baby. Ang Yakult ay karaniwang iniinom at hindi ginagamit bilang topical treatment o inilalagay sa loob ng bibig.

Kung may singaw ang iyong baby, mahalagang masunod ang tamang pangangalaga at gamot na inirerekumenda ng doktor o pediatrician. Maaaring sila ang makapagbigay ng tamang payo at mabigyan ng tamang gamot o solusyon para sa singaw ng iyong baby.

Tandaan na bawat baby ay iba-iba, kaya’t mahalaga na kumonsulta sa isang propesyonal sa pangkalusugan upang matiyak ang tamang pangangalaga at gamot para sa singaw ng iyong baby.

Mga Tips para Maagapan Kaagad ang Singaw ng Baby

Narito ang ilang mga tips na maaaring makatulong sa iyo na maagapan agad ang singaw ng iyong baby:

Panatilihing malinis ang bibig ng baby – Regular na linisin ang bibig ng iyong baby gamit ang malinis na tuwalya o sterile cloth. Ito ay maaaring alisin ang mga dumi at labis na pagkain na maaaring maging sanhi ng irritation.

Breastfeeding o tamang pagsuso – Kung ikaw ay nagpapasuso, siguraduhing tama ang pagkapit ng iyong baby sa dibdib upang maiwasan ang mga sugat o singaw sa labi at gilagid. Magpatulong sa isang lactation consultant upang matiyak ang tamang pagsuso ng iyong baby.

Tamang pagsuso ng bote – Kung nagpapadede sa pamamagitan ng bote, siguraduhing ang nipple o teats ay tama ang sukat at angkop sa edad ng baby. Piliin ang mga teats na nagbibigay ng tamang flow ng gatas upang maiwasan ang sobrang presyon sa bibig at labi ng baby.

Iwasan ang mga irritants – Alamin ang mga pagkain o inumin na maaaring magdulot ng irritation sa bibig ng baby. Ito ay maaaring mga maasim, maanghang, o maalat na mga pagkain. Iwasan rin ang paggamit ng mga produkto sa bibig na maaaring magdulot ng reaksiyon o irritation.

Regular na pagkontrol sa bibig – Mahalagang regular na suriin ang bibig ng baby upang makita ang anumang mga palatandaan ng singaw o iba pang problema. Kapag napapansin mo ang anumang sugat, pamamaga, o singaw, kumonsulta agad sa doktor o pediatrician.

Mahinahong pangangalaga- Mahalagang ipakita ang malasakit at maingat na pangangalaga sa iyong baby. Ito ay kasama ang maingat na paghawak, pag-iwas sa mga aksidente o trauma sa bibig, at pag-iwas sa mga bagay na maaaring magdulot ng singaw.

Regular na check-up – Mahalaga na dalhin ang iyong baby sa mga regular na check-up sa doktor o pediatrician. Ito ay upang ma-monitor ang pangkalahatang kalusugan ng iyong baby at maagapan ang anumang problema o kondisyon sa bibig.

Conclusion

Ayon din sa Kidshealth Maraming pwedeng gawin ang mga magulang para mabawasan ang mga sintomas ng singaw ng baby. Alam natin na labis ang stress at discomfort ng baby kaya dapat ma-try natin ang home remedy na makakatulong sa kanila.

Sa pamamagitan din ng pagpapanatili ng malinis na bibig, tamang pagkain, at maingat na pangangalaga, maaari mong maagapan agad ang singaw ng iyong baby at maiwasan ang mga komplikasyon. Ngunit kung ang singaw ay lumalala, hindi gumagaling, o may mga kahalintulad na mga problema, mahalagang kumonsulta sa doktor o pediatrician para sa tamang diagnosis at pangangalaga.

Iba pang mga babasahin

Gamot sa Sipon at Baradong Ilong Tablet sa Bata

Mabisang gamot sa sipon home remedy sa Bata

Halamang gamot sa sipon ng bata

Gamot sa sipon na hindi nawawala sa bata

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *