June 18, 2024

Gamot sa singaw ng bata ointment

Ang mga ointment na mayroong mga aktibong sangkap tulad ng benzocaine, lidocaine, o xylocaine ay maaaring magamit bilang gamot sa singaw ng bata. Ang mga ito ay maaaring makapagdulot ng pansamantalang pagkalma sa singaw at mabawasan ang sakit.

Mahalaga na sundin ang mga tagubilin sa paggamit ng ointment at gamitin ito ayon sa tamang dosis at kadalasang pag-aplay. Iwasan ang pag-inom o pagkain agad pagkatapos ng pag-aapply ng ointment upang hindi ito malunok o maalis agad sa singaw.

Mga halimbawa ng benzocaine para sa singaw ng bata


Ang benzocaine ay isang aktibong sangkap na karaniwang ginagamit sa mga ointment o topical gel para sa paghilom ng singaw. Narito ang ilang mga halimbawa ng mga produkto na naglalaman ng benzocaine para sa singaw ng bata:

Orajel Ang Orajel ay isang tanyag na brand ng ointment o gel na naglalaman ng benzocaine. Ito ay karaniwang ginagamit para sa pagpapabawas ng sakit sa singaw at iba pang mga kondisyon sa bibig.

Orajel Baby Daytime & Nighttime Cooling Gels for Teething (TWIN PACK), 0.18 oz. / 5.1g each

Check Shopee Price Here:

AnbesolAng Anbesol ay isa pang tanyag na brand ng topical gel na naglalaman ng benzocaine. Ito ay maaaring magbigay ng pansamantalang pagkalma at pampatulog sa sakit ng singaw.

Anbesol INSTANT Pain Relief Canker Sore, Toothache, Gum Pain, Denture Pain, Singaw 

Topex – Ang Topex ay isang iba pang brand ng ointment na may benzocaine bilang aktibong sangkap. Ito ay maaaring gamitin sa pag-aalis ng sakit at pamamaga ng singaw.

Mahalaga pa ring sundin ang mga tagubilin sa paggamit na nakalagay sa label ng bawat produkto at ang mga rekomendasyon ng doktor o pediatrician. Siguraduhing gamitin ang mga produkto na ito ayon sa tamang dosis at pagsunod sa mga paalala at limitasyon sa paggamit ng mga ito para sa kaligtasan ng bata.

Halimbawa ng lidocaine para sa singaw ng bata

Ang lidocaine ay isang aktibong sangkap na maaaring makapagdulot ng pansamantalang pagkalma sa sakit sa singaw. Narito ang ilang halimbawa ng mga produkto na naglalaman ng lidocaine para sa singaw ng bata:

Canker-X Gel Ang Canker-X Gel ay isang ointment na naglalaman ng lidocaine at iba pang mga sangkap na nakakatulong sa pagpapabawas ng sakit at pamamaga ng singaw.

GUM Canker-X Pain Relief Gel for Mouth Canker Sore or Singaw QeUM

Check Shopee Price here

Kanka SoftBrush Gel – Ang Kanka SoftBrush Gel ay isang topical gel na naglalaman ng lidocaine. Ito ay nilalagay sa singaw gamit ang isang malambot na brush para sa pansamantalang pagkalma sa sakit.

HurriCaine Gel – Ang HurriCaine Gel ay isa pang ointment na naglalaman ng lidocaine. Ito ay maaaring gamitin para sa pagpapabawas ng sakit sa singaw at iba pang mga problema sa bibig.

Halimgawa ng xylocaine para sa singaw ng bata


Ang Xylocaine (lidocaine) ay isang lokal na pampatulog na gamot na maaaring gamitin upang makontrol ang sakit o kirot na dulot ng singaw. Gayunpaman, ang paggamit ng Xylocaine sa mga bata ay dapat na maingat at dapat sumangguni sa isang doktor o dentista bago gamitin. Ang tamang dosis at aplikasyon ng Xylocaine ay nakasalalay sa edad, timbang, at kondisyon ng bata.

Kadalasan, ang Xylocaine ay inirerekomenda na gamitin bilang topical o lokal na application, na nangangahulugang inilalagay ito direkta sa apektadong bahagi ng bibig o singaw. Maaaring gamitin ang Xylocaine sa anyo ng gel, spray, o solusyon. Gayunpaman, ang mga bata ay mas sensitibo sa mga gamot, kaya’t mahalagang sumunod sa tamang pamamaraan at dosis na ipinapayo ng doktor.

Ito ang ilang mga gabay sa paggamit ng Xylocaine para sa singaw ng bata, ngunit mas mainam na konsultahin ang doktor o dentista upang makakuha ng tamang impormasyon at preskripsyon:

Konsultahin ang doktor

Mag-consult sa isang doktor o dentista upang matukoy ang tamang dosis, aplikasyon, at tagal ng paggamit ng Xylocaine para sa bata.

Sumunod sa mga tagubilin sa paggamit

Sundin nang maigi ang mga tagubilin ng doktor o dentista sa paggamit ng Xylocaine. Siguraduhin na nauunawaan ang tamang paraan ng pag-a-apply at ang mga limitasyon ng paggamit ng gamot.

I-apply ng maingat

Kung inirerekomenda ng doktor, mag-apply ng isang manipis na layer ng Xylocaine sa singaw ng bata gamit ang malinis na cotton swab o iba pang aplikador na ibinigay. Siguraduhing hindi ito nalulunod o nauubos ng bata.

Bantayan ang reaksyon ng bata

Sa unang paggamit, maging maingat sa pagmamanman ng bata para sa anumang hindi pangkaraniwang reaksyon o mga palatandaan ng allergic reaction. Kung mayroong anumang hindi karaniwang reaksyon, agad na ipaalam ito sa doktor.

Itapon ang natitirang gamot

Matapos ang paggamit, itapon ang natitirang Xylocaine ayon sa tamang paraan ng pagtatapon ng gamot upang maiwasan ang hindi tamang paggamit o aksidente.

Mahalagang tandaan na ang Xylocaine ay isang reseta na gamot at ang tamang paggamit nito ay dapat na naka-base sa indibidwal na kondisyon ng bata. Ang doktor o dentista ang pinakamahusay na makakapagsuri at makapagbigay ng tamang gabay para sa paggamit ng Xylocaine sa mga bata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *