June 18, 2024

Gamot sa sipon na hindi nawawala sa bata

Ang sipon ay kadalasang nagbabago at naglalaho sa loob ng ilang araw hanggang isang linggo. Gayunpaman, kung ang sipon ay hindi nawawala pagkatapos ng isang linggo o higit pa, maaaring magpakonsulta sa doktor upang matukoy ang sanhi at magbigay ng tamang gamot. Narito ang ilan sa mga gamot na maaaring iprescribe ng doktor upang gamutin ang sipon na hindi nawawala:

1. Antihistamines

Ang mga antihistamine ay maaaring makatulong sa pagpapawala ng mga sintomas ng sipon tulad ng pangangati sa ilong, pag-ubo, at pagbabahing.

2. Decongestants

Ang mga decongestant ay maaaring magbawas ng pamamaga sa ilong at iba pang bahagi ng respiratory system na may kaugnayan sa sipon.

3. Pain relievers

Maaaring magbigay ng lunas ang mga pain reliever sa mga sintomas ng sakit ng ulo, sakit ng katawan, at lagnat na kaugnay ng sipon.

4. Steroid nasal spray

Kung ang sipon ay nagdudulot ng malubhang pamamaga sa ilong, maaaring magreseta ng steroid nasal spray upang bawasan ang pamamaga.

5. Antibiotics

Kadalasan, ang sipon ay dulot ng virus at hindi nangangailangan ng antibyotiko. Gayunpaman, kung ang sipon ay dulot ng bacterial infection, maaaring magreseta ng antibyotiko ang doktor.

Mahalaga rin na magpahinga nang sapat, uminom ng maraming tubig, at sundin ang isang malusog na diyeta upang mapabilis ang paggaling.

Halimbawa ng Antihistamines sa sipon na di nawawala sa bata

Ang antihistamines ay mga gamot na maaaring magamit upang mapawala ang mga sintomas ng sipon na dulot ng allergies. Narito ang ilan sa mga halimbawa ng antihistamines na maaaring mabigay ng doktor:

Cetirizine (Zyrtec)

– Ito ay isang over-the-counter na antihistamine na maaaring magbigay ng relief mula sa mga sintomas ng sipon tulad ng pangangati ng mata at ilong, pagbahing, at pag-ubo.

Cetirizine Syrup 5mg/5ml 60ml 1 bottle antihistamine for allergy relief

Loratadine (Claritin)

– Ito ay isang antihistamine na maaaring magbigay ng relief mula sa mga sintomas ng allergy tulad ng sipon, pagbahing, at pangangati ng mata.

Loratadine 5mg/5ml Grape Syrup for kids allergy relief from 200+ allergens 60ml

Fexofenadine (Allegra)

– Ito ay isang antihistamine na maaaring magbigay ng relief mula sa mga sintomas ng allergy tulad ng pangangati ng mata at ilong, pagbahing, at pag-ubo.

Diphenhydramine (Benadryl)

– Ito ay isang antihistamine na maaaring magbigay ng relief mula sa mga sintomas ng allergy tulad ng pangangati ng mata at ilong, pagbahing, at pag-ubo. Gayunpaman, ito ay may mga side effect tulad ng pagkahilo at pagkahilo, kaya’t mahalagang sumangguni sa doktor bago ito gamitin.

Mahalaga na kumonsulta sa doktor upang malaman ang tamang dosis ng antihistamines at alamin ang posibleng side effects ng mga ito.

Halimbawa ng Decongestants sa sipon na di nawawala sa bata

Ang decongestants ay mga gamot na maaaring magbigay ng relief mula sa pangangalay ng ilong at pagbabara nito. Narito ang ilan sa mga halimbawa ng decongestants na maaaring mabigay ng doktor sa mga bata:

Phenylephrine (Sudafed PE)

Ito ay isang decongestant na maaaring mabigay sa mga bata upang mapawala ang mga sintomas ng sipon tulad ng pangangalay ng ilong at pagbabara nito.

Disudrin (Phenylephrine HCl + Chlorphenamine Maleate) 60ml Syrup Great Fruit Flavor

Pseudoephedrine (Sudafed)

Ito ay isang decongestant na maaaring mabigay sa mga bata upang mapawala ang mga sintomas ng sipon tulad ng pangangalay ng ilong at pagbabara nito.

Devosix DROPS 15ml – PSEUDOEPHEDRINE HCL DROPS – Cold Medicine DROPS For Babies And Children

Oxymetazoline (Afrin)

Ito ay isang decongestant na maaaring magbigay ng immediate relief mula sa mga sintomas ng sipon tulad ng pangangalay ng ilong at pagbabara nito.

Mahalaga na sundin ang tamang dosis ng decongestants at huwag magbigay ng sobrang dosis sa bata dahil maaari itong magdulot ng side effects tulad ng pagkabahala at pagtataas ng presyon ng dugo. Iwasan din ang pagbibigay ng decongestants sa mga sanggol at mga bata na may mga kondisyon tulad ng hypertension, sakit sa puso, at iba pa. Mahalaga na kumonsulta sa doktor bago magbigay ng decongestants sa bata.

Halimbawa ng Pain relievers sa sipon na di nawawala sa bata

Ang mga pain relievers ay maaaring magbigay ng relief mula sa sakit ng ulo, pangangalay ng katawan, at iba pang sintomas na dulot ng sipon. Narito ang ilan sa mga halimbawa ng pain relievers na maaaring mabigay ng doktor sa mga bata:

Acetaminophen (Tylenol)

Ito ay isang over-the-counter na pain reliever na maaaring magbigay ng relief mula sa sakit ng ulo, pangangalay ng katawan, at iba pang sintomas na dulot ng sipon.

Ibuprofen (Advil, Motrin)

Ito ay isang over-the-counter na pain reliever na maaaring magbigay ng relief mula sa sakit ng ulo, pangangalay ng katawan, at iba pang sintomas na dulot ng sipon.

ADVIL Ibuprofen 100 mg/5 mL Suspension for Kids 60mL

Mahalaga na sundin ang tamang dosis ng pain relievers at huwag magbigay ng sobrang dosis sa bata dahil maaari itong magdulot ng side effects tulad ng sakit ng tiyan at pagtataas ng presyon ng dugo. Iwasan din ang pagbibigay ng pain relievers sa mga sanggol at mga bata na may mga kondisyon tulad ng sakit sa bato, pagdudugo, at iba pa. Mahalaga na kumonsulta sa doktor bago magbigay ng pain relievers sa bata.

Halimbawa ng Steroid nasal spray sa sipon na di nawawala sa bata

Ang steroid nasal spray ay maaaring magbigay ng relief mula sa pangangalay ng ilong, pagbabara ng ilong, at iba pang sintomas ng sipon. Narito ang ilan sa mga halimbawa ng steroid nasal spray na maaaring mabigay ng doktor sa mga bata:

Fluticasone (Flonase)

Ito ay isang nasal spray na maaaring magbigay ng relief mula sa pangangalay ng ilong, pagbabara ng ilong, at iba pang sintomas ng sipon. Ito ay maaaring mabigay sa mga bata na may edad 4 pataas.

Budesonide (Rhinocort)

Ito ay isang nasal spray na maaaring magbigay ng relief mula sa pangangalay ng ilong, pagbabara ng ilong, at iba pang sintomas ng sipon. Ito ay maaaring mabigay sa mga bata na may edad 6 pataas.

Triamcinolone (Nasacort)

Ito ay isang nasal spray na maaaring magbigay ng relief mula sa pangangalay ng ilong, pagbabara ng ilong, at iba pang sintomas ng sipon. Ito ay maaaring mabigay sa mga bata na may edad 2 pataas.

Mahalaga na sundin ang tamang dosis ng steroid nasal spray at huwag magbigay ng sobrang dosis sa bata dahil maaari itong magdulot ng side effects tulad ng pagkakaroon ng mataas na presyon ng dugo at paglala ng mga sintomas ng sipon. Mahalaga na kumonsulta sa doktor bago magbigay ng steroid nasal spray sa bata.

Ano ang sanhi ng sipon na di nawawala

Ang sipon ay kadalasang dulot ng virus at kadalasan ay naglalaho sa loob ng ilang araw hanggang isang linggo. Gayunpaman, may mga sitwasyon kung saan ang sipon ay hindi nawawala at maaaring maging sanhi ng iba pang mga kondisyon. Narito ang ilan sa mga sanhi ng sipon na hindi nawawala:

1. Allergies

Kung ang sipon ay dahil sa reaksiyon sa mga allergen tulad ng polen, alikabok, o mga kemikal, maaaring maging sanhi ito ng sipon na hindi nawawala. Ang mga antihistamine ay maaaring makatulong sa pagpapawala ng mga sintomas ng sipon na dulot ng allergies.

2. Sinusitis

Ang sinusitis ay isang kondisyon kung saan nagkakaroon ng pamamaga sa mga sinus at nagdudulot ng sintomas tulad ng sipon, sakit ng ulo, at pananakit ng mukha. Kung ang sipon ay dulot ng sinusitis, maaaring magreseta ang doktor ng antibiotic o steroid nasal spray upang magamot ang kondisyon.

3. Immune system disorders

Ang ilang mga kondisyon na may kaugnayan sa immune system tulad ng autoimmune disorders at HIV ay maaaring magdulot ng sipon na hindi nawawala. Ang mga gamot para sa mga kondisyong ito ay maaaring makatulong sa pagpapagaling ng sipon.

4. Polyps

Ang polyps ay mga bukol na maaaring lumitaw sa mga nasal passages at maaaring magdulot ng sipon na hindi nawawala. Maaaring magreseta ng gamot o operasyon ang doktor upang tanggalin ang polyps.

Conclusion:

Kung ang sipon ay hindi nawawala sa loob ng isang linggo o higit pa, mahalagang magpakonsulta sa doktor upang malaman ang tunay na sanhi at magbigay ng tamang gamot para sa kondisyon.

One thought on “Gamot sa sipon na hindi nawawala sa bata

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *