July 11, 2024

Sintomas ng Kulani sa Leeg ng Bata


Ang pamamaga ng mga lymph nodes sa leeg ng isang bata ay maaaring mayroong mga sintomas na kasama. Narito ang ilan sa mga posibleng sintomas ng kulani sa leeg ng bata:

  1. Pamamaga at paglaki ng mga lymph nodes: Ang pangunahing sintomas ng kulani sa leeg ay ang pamamaga at paglaki ng mga lymph nodes sa leeg ng bata. Maaaring mahalata ang pamamaga bilang mga bukol o parang malambot na bahagi sa ilalim ng balat sa leeg ng bata.
  2. Masakit na leeg: Ang pamamaga ng mga lymph nodes sa leeg ay maaaring magdulot ng discomfort o sakit sa leeg ng bata. Ito ay maaaring maging mas malala kapag hinahawakan o napipisil ang mga namamagang lymph nodes.
  3. Redness o pula: Sa ilang mga kaso, ang namamagang lymph nodes ay maaaring magpakita ng pagsipol o pagpula sa paligid ng mga ito.
  4. Pagtaas ng temperatura: Sa ilang mga sitwasyon, ang pamamaga ng mga lymph nodes sa leeg ay maaaring kasamang mayroong pagsakit o pamamaga ng katawan ng bata, na maaaring magresulta sa pagtaas ng temperatura o lagnat.
  5. Iba pang mga sintomas ng impeksyon: Ang mga sintomas ng impeksyon, tulad ng sipon, ubo, lagnat, pagkahina, o pamamayat, ay maaaring kasama rin depende sa pinagmulan ng pamamaga ng mga lymph nodes.

Mahalagang tandaan na ang mga sintomas na kasama ng pamamaga ng mga lymph nodes sa leeg ng bata ay maaaring magkaiba depende sa pinagmulan ng pamamaga. Sa karamihan ng mga kaso, ang mga sintomas ay pansamantala at kusang nawawala kapag naghihilom ang sanhi ng pamamaga. Gayunpaman, kung ang pamamaga ay tumatagal, lumalala, o mayroong iba pang mga alalahanin, mahalagang kumonsulta sa isang duktor upang mabigyan ng tamang pagsusuri at pangangalaga ang bata.

Ano ang Lymph Nodes

Ang lymph nodes o mga glandula ng lymph ay mga maliit na istraktura na matatagpuan sa buong katawan, kabilang ang leeg, kilikili, siko, singit, at iba pa. Ito ay bahagi ng lymphatic system ng katawan. Ang lymph nodes ay may mahalagang papel sa pagtatanggol ng katawan at paglilinis nito.

Ang bawat lymph node ay binubuo ng mga lymphocytes, mga selula ng immune system na tumutulong sa paglaban sa mga mikrobyo at iba pang mga patogen. Ang mga lymphocytes ay gumagawa ng mga antibody at cytokines na nakakatulong sa pagpuksa ng mga mikrobyo at sa pagsasagawa ng immune response.

Ang lymph nodes ay tumatanggap ng lymph, isang likido na kahawig ng plasma na naglalaman ng mga selula ng dugo, mga dumi, mga mikrobyo, at iba pang mga hindi kinakailangang sangkap mula sa mga tisyu sa katawan. Ang lymph nodes ay gumagana bilang mga filter o sieves ng lymphatic system. Sa loob ng mga lymph nodes, ang mga lymphocytes ay sinisuri ang lymph at sinisikap na labanan at patayin ang mga mikrobyo at iba pang mga patogen na nasa loob nito.

Bilang bahagi ng lymphatic system, ang lymph nodes ay may mahalagang papel sa immune response ng katawan. Kapag may impeksyon o pagkakasakit, ang mga lymph nodes ay maaaring magpamaga dahil sa pagdami ng mga aktibong lymphocytes at mga reaksyon sa impeksyon. Ito ay isang normal na proseso na nagpapakita na ang lymphatic system ay nagtatrabaho upang protektahan ang katawan at labanan ang mga mikrobyo.

Ang pagkakaroon ng pamamaga sa mga lymph nodes sa iba’t ibang bahagi ng katawan, kasama na ang leeg, ay maaaring magdulot ng pamamaga, kirot, o sakit sa mga lugar na iyon. Kapag ang pamamaga ay tumagal, lumala, o may kasamang iba pang mga sintomas, mahalagang kumonsulta sa isang duktor upang malaman ang sanhi at makakuha ng tamang pangangalaga.

Mga halimbawa ng impkesyon sa kulani sa leeg ng bata

Ang pamamaga ng mga lymph nodes o kulani sa leeg ng isang bata ay madalas na sanhi ng mga impeksyon sa katawan. Narito ang ilan sa mga halimbawa ng mga impeksyon na maaaring magdulot ng pamamaga ng mga lymph nodes sa leeg ng bata:

  1. Sipon: Ang viral na impeksyon ng sipon ay maaaring magresulta sa pamamaga ng mga lymph nodes sa leeg ng bata. Ang mga sintomas ng sipon ay kasama ang sipon, pamamaga ng ilong, ubo, at lagnat.
  2. Tonsillitis: Ang tonsillitis ay isang impeksyon sa tonsils, na matatagpuan sa likod ng lalamunan. Ito ay maaaring maging sanhi ng pamamaga at pamamaga ng mga lymph nodes sa leeg ng bata. Ang mga sintomas nito ay kasama ang pamamaga at pamumula ng tonsils, hirap sa paglunok, lagnat, at kirot sa lalamunan.
  3. Impeksyon sa tainga: Ang mga impeksyon sa tainga tulad ng otitis media, na kadalasang sanhi ng bacteria, ay maaaring magdulot ng pamamaga ng mga lymph nodes sa leeg. Ang mga sintomas nito ay kasama ang sakit sa tainga, lagnat, pagkahina ng pandinig, at pamamaga ng lymph nodes sa leeg.
  4. Impetigo: Ang impetigo ay isang impeksyon sa balat na sanhi ng mga bacteria tulad ng Staphylococcus aureus. Ito ay maaaring magdulot ng pamamaga ng mga lymph nodes sa leeg kapag ang impeksyon ay malapit sa rehiyon na iyon. Ang mga sintomas nito ay kasama ang pamamantal ng balat, pagsisipon, at pamamaga ng lymph nodes.
  5. Strep throat: Ang strep throat ay isang impeksyon sa lalamunan na sanhi ng Streptococcus pyogenes. Ito ay maaaring magresulta sa pamamaga ng mga lymph nodes sa leeg. Ang mga sintomas nito ay kasama ang pamamaga ng lalamunan, hirap sa paglunok, lagnat, at pamamaga ng lymph nodes.

Ang mga nabanggit na halimbawa ay ilan lamang sa mga impeksyon na maaaring magdulot ng pamamaga ng mga lymph nodes sa leeg ng bata. Mahalagang konsultahin ang isang duktor upang mabigyan ng tamang pag-aaral at pangangalaga ang bata kung mayroon siyang mga sintomas ng pamamaga ng lymph nodes.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *