May 21, 2024

Antibiotic para sa Mumps ng Bata

Ang mumps ay isang viral infection, kaya’t ang mga antibiotic ay hindi epektibo laban dito. Antibiotics ay karaniwang ginagamit para labanan ang mga bacterial infection, hindi ang mga viral infection tulad ng mumps.

Ang pangunahing paggamot para sa mumps ay pangangalaga sa sarili, kabilang ang pahinga, pag-inom ng maraming tubig, at paggamot sa mga sintomas tulad ng lagnat at kirot. Ang mga gamot na pang-pamamaga (anti-inflammatory) tulad ng acetaminophen o ibuprofen ay maaaring magamit upang bawasan ang pamamaga at kirot. Ngunit bago gamitin ang anumang gamot, mahalaga na kumonsulta sa isang duktor o propesyonal sa pangkalusugan upang makasigurado na ang gamot ay angkop at ligtas para sa isang bata.

ADVIL Ibuprofen 100 mg/5 mL Suspension for Kids 60mL

Kung may mga komplikasyon na nauugnay sa mumps, tulad ng pamamaga ng testicles (orchitis) o iba pang mga komplikasyon, maaaring magreseta ang doktor ng iba pang mga gamot o magrekomenda ng iba pang mga pamamaraan ng paggamot batay sa kalagayan ng pasyente.

Mahalaga ring tandaan na ang pinakamahusay na paraan upang maiwasan ang mumps ay sa pamamagitan ng pagpapabakuna. Ang MMR vaccine ay isang epektibong paraan upang maprotektahan ang mga bata at mga indibidwal laban sa mumps, kasama na rin ang measles at rubella.

Ilaw araw ang tumatagal ang Mumps

Ang mumps ay isang viral infection na kadalasang tumatagal ng 7-10 araw. Ang mga sintomas ng mumps ay maaaring umabot sa iilang araw bago sila umabot sa kanilang peak at maaaring manatiling aktibo sa loob ng isang linggo o higit pa.

Ang mga sintomas ng mumps ay maaaring maging sanhi ng pamamaga ng mga glandula sa paligid ng tainga at panga, na kadalasang nagdudulot ng pamamaga at kirot ng panga. Maaaring kasama rin ang lagnat, pamamaga ng mga mata, pamamaga at pamamantal ng lalamunan, pagkahilo, panghihina, at iba pang mga sintomas.

Sa karamihan ng mga kaso ng mumps, ang mga sintomas ay bumababa at nawawala sa loob ng isang linggo o mas kaunting panahon. Gayunpaman, may mga kaso rin kung saan ang mga sintomas ay maaaring tumagal ng mas matagal, at posibleng magkaroon ng mga komplikasyon tulad ng pamamaga ng testicles (orchitis) o iba pang mga komplikasyon.

Mahalagang tandaan na ang isang taong may mumps ay maaaring maging nakakahawa sa ibang tao mula ilang araw bago ang mga sintomas lumitaw hanggang ilang araw pagkatapos nito. Upang maiwasan ang pagkalat ng impeksyon, mahalaga na magpahinga sa bahay, iwasan ang pakikipag-ugnayan sa ibang tao, at sundin ang mga tagubilin ng propesyonal sa pangkalusugan ukol sa isolation at pag-iwas sa pagkalat ng sakit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *