June 18, 2024

Sanhi ng Tigdas sa Baby

Ang tigdas o chickenpox ay isang viral na impeksyon na karaniwang dulot ng varicella-zoster virus. Ito ay maaaring maipasa sa pamamagitan ng direktang contact sa mga likido mula sa mga bula ng tigdas o sa respiratory droplets kapag umuubo o bumabahing ang isang taong may tigdas.

Ang mga sanggol at mga batang wala pang malakas na immune system ay mas mataas ang posibilidad na mahawa ng tigdas. Ang mga pangunahing sanhi ng tigdas sa mga sanggol ay maaaring,

1.Pakikisalamuha sa isang taong may aktibong tigdas

Ang tigdas ay maaaring kumalat sa pamamagitan ng direct contact sa isang taong may aktibong tigdas. Ito ay maaaring makuha sa pamamagitan ng paghawak sa mga bula ng tigdas o sa mga likido mula sa mga bula.

2.Pakikipag-ugnayan sa respiratory droplets

Ang tigdas ay maaaring maipasa sa pamamagitan ng respiratory droplets na nalalabas kapag umuubo, bumabahing, o nagsasalita ang isang taong may aktibong tigdas. Ang mga droplets na ito ay maaaring mahawa ng mga tao sa paligid nito.

3.Pagbuntis

Ang isang buntis na ina na hindi pa nakakaranas ng tigdas o hindi pa nabakunahan ay maaaring maipasa ang virus sa kanyang sanggol sa pamamagitan ng placenta.

Mahalagang tandaan na ang tigdas ay isang highly contagious na sakit. Kaya’t mahalaga na magkaroon ng tamang pag-iwas sa mga taong may aktibong tigdas, lalo na sa mga sanggol at mga batang may mababang immune system. Regular na pagpapabakuna rin ang isa sa pinakamabisang paraan upang maiwasan ang tigdas sa mga sanggol at bata.

FAQS – Paano maiwasan ang pagkakaroon ng tigdas sa baby

Ang pinakamabisang paraan upang maiwasan ang pagkakaroon ng tigdas sa isang baby ay sa pamamagitan ng pagpapabakuna. Narito ang mga hakbang na maaaring gawin upang maiwasan ang tigdas sa isang baby:

Bakunahan ang baby

Sundin ang rekomendadong immunization schedule ng inyong lugar at ipabakuna ang baby laban sa tigdas. Ang unang dosis ng bakuna ay karaniwang ibinibigay sa pagitan ng 12 hanggang 15 buwang gulang, at ang pangalawang dosis ay ibinibigay sa pagitan ng 4 hanggang 6 na taong gulang.

Iwasan ang pakikipag-ugnayan sa mga taong may aktibong tigdas

Iwasan ang malapit na kontak sa mga taong may aktibong tigdas, partikular na sa mga bata o ibang indibidwal na hindi pa nababakunahan.

Practise good hygiene

Magsagawa ng tamang pangangalaga sa kalusugan tulad ng regular na paghuhugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. Iwasan ang paghawak sa mukha, partikular ang mga mata, ilong, at bibig, nang hindi naghuhugas ng kamay.

Iwasan ang mga pampublikong lugar kapag may tigdas outbreak

Kapag may tigdas outbreak sa inyong lugar, maaaring iwasan ang mga pampublikong lugar tulad ng daycare centers o mga eskuwelahan na may mga kaso ng tigdas.

Magkaroon ng malusog na kapaligiran

Panatilihing malinis ang bahay at paligid ng baby. Linisin ang mga laruan, kama, at iba pang mga bagay na madalas hawakan ng baby.

Mahalaga na konsultahin ang inyong pediatrician upang malaman ang tamang bakuna at mga hakbang na dapat gawin upang maiwasan ang tigdas sa inyong baby. Ang mga doktor ang may pinakamalalim na kaalaman at maaaring magbigay ng tamang tagubilin at impormasyon batay sa inyong lokasyon at kalagayan ng kalusugan.

FAQS – Paano nakakatulong ang Bakuna sa baby para maiwasan ang tigdas

Ang bakuna laban sa tigdas ay isang epektibong paraan upang maiwasan ang pagkakaroon ng tigdas sa isang baby. Narito ang mga paraan kung paano nakakatulong ang bakuna sa pag-iwas sa tigdas:

Pagbabawas ng panganib ng pagkakaroon ng tigdas

Ang pagpapabakuna sa baby laban sa tigdas ay nagbibigay ng proteksyon sa katawan laban sa varicella-zoster virus na sanhi ng tigdas. Ito ay nagpapalakas ng immune system ng baby upang malabanan ang virus at maiwasan ang pagkakaroon ng sakit na tigdas.

Pag-iwas sa mga komplikasyon

Ang tigdas ay maaaring magdulot ng mga komplikasyon tulad ng impeksyon sa balat, impeksyon sa mga baga, pneumonia, o encephalitis (pamamaga ng utak). Ang pagpapabakuna ay nakakatulong sa pag-iwas sa mga ganitong mga komplikasyon na maaaring maging mapanganib sa kalusugan ng baby.

Pagkontrol ng pagkalat ng sakit

Sa pamamagitan ng pagpapabakuna, nababawasan ang pagkalat ng tigdas sa komunidad. Kapag mas maraming mga tao ang nabakunahan, mas mahina ang pagkakataon na kumalat ang sakit sa mga hindi pa nababakunahan, kabilang ang mga sanggol na hindi pa kahandaan ang immune system na labanan ang virus.

Proteksyon sa buong buhay

Ang bakuna laban sa tigdas ay nagbibigay hindi lamang ng proteksyon sa kasalukuyan, kundi maaari ring magdulot ng proteksyon sa buong buhay. Ito ay nagbibigay ng long-term immunity upang maiwasan ang pagkakaroon ng tigdas sa hinaharap.

Conclusion

Mahalaga na sumunod sa tamang immunization schedule at ipabakuna ang baby laban sa tigdas. Ito ay magbibigay ng pinakamalaking proteksyon laban sa sakit at magiging bahagi ng pangkalahatang pagsisikap upang maiwasan ang pagkalat ng tigdas sa komunidad. Konsultahin ang inyong pediatrician para sa tamang impormasyon at tagubilin tungkol sa pagpapabakuna sa inyong baby.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *