June 16, 2024

First aid sa pagdurugo ng ilong ng bata

Ang pagdurugo ng ilong, ay maaaring magpatunay na ang ilong ng bata ay may impeksyon o pamamaga. Ang mga maliliit na daluyan ng dugo sa ilong ay maaaring masugatan o masira dahil sa pamamaga o pagsisikip ng mga daanan ng hangin. Ito ay maaaring magdulot ng paglabas ng dugo kapag hinahangin, sinisipon, o kapag ang bata ay nagpupunas ng ilong nang matindi.

Kung ang bata ay may lagnat at patuloy na nagdurugo ang ilong, maaaring mahalagang kumunsulta sa isang duktor upang matukoy ang eksaktong dahilan at makapagbigay ng tamang lunas. Ang pagpapatingin sa duktor ay magbibigay-daan sa pagsusuri ng mga sintomas at maaaring magresulta sa tamang diagnosa at karampatang gamutan.

Narito ang mga hakbang ng unang lunas o first aid na maaaring gawin kapag may pagdurugo sa ilong ang isang bata.

FAQS – First Aid sa Pagdurugo ng Ilong

Pababain ang ulo

Hikayatin ang bata na umupo o tumayo ng tuwid at magsandok ng ulo. Pababain ang ulo nang bahagya, ngunit hindi pababa ng higit sa 90 degrees. Ito ay makatutulong na maiwasan ang pag-agos ng dugo sa likod ng lalamunan at maibsan ang pagdurugo.

Pinch ang ilong

Hikayatin ang bata na pigain ang bahagi ng ilong malapit sa dulo ng ilong ng ilang minuto. Ito ay nagpipigil ng pag-agos ng dugo mula sa mga blood vessel sa loob ng ilong at maaaring makatulong sa paghinto ng pagdurugo.

Maglamig

Maglagay ng malamig na kompreso o yelo na balot sa isang malinis na tuwalya o kahit anong tela at ipahid ito sa ilong ng bata. Ang lamig ay maaaring makatulong sa pagkokontrol ng pamamaga at pagdurugo sa ilong.

Pahinga at Kalmado

Payuhan ang bata na magpahinga at manatiling kalmado habang tinatanggal ang pagdurugo. Ang stress at pagkabahala ay maaaring magdulot ng pagdami ng dugo at pagpapatuloy ng pagdurugo.

Higpitan ang Dugo

Kung ang pagpiga at paglamig ay hindi nakatulong at ang pagdurugo ay patuloy, maaaring subukan ang paghigpit ng dugo sa pamamagitan ng paggamit ng tampon o sterile cotton ball na pinatutuluan ng isang maliit na halaga ng petroleum jelly. Ito ay inilalagay nang bahagya sa loob ng ilong at hinahawakan nang bahagya sa loob ng ilang minuto para pigilan ang pagdurugo.

Konsultahin ang Doktor

Kung ang pagdurugo ay malubhang tumatagal, malakas, o hindi kayang pigilan, mahalagang kumonsulta sa isang doktor o dalhin ang bata sa pinakamalapit na ospital para sa tamang pag-aaruga at pagsusuri.

FAQS – Mga Nakakapagpalala ng Pagdurugo ng ilong ng Bata

May ilang mga pangyayari o kondisyon na maaaring makapagpalala ng pagdurugo ng ilong ng bata. Narito ang ilan sa mga ito:

Pagkamamaga o pamamaga ng nasal lining

Ang pamamaga o pamamaga ng nasal lining dahil sa mga karamdaman tulad ng sinusitis, allergic rhinitis, o impeksyon sa ilong ay maaaring magdulot ng pagdagdag ng pagdurugo.

Trauma o Injury

Ang mga pasa, tama, o trauma sa ilong tulad ng pagkabangga, pagkakatusok, o pisikal na laban ay maaaring magresulta sa pagdurugo ng ilong ng bata. Ang anumang pinsala sa ilong ay maaaring makapagdulot ng pagkasira sa mga blood vessel at magdulot ng pagdurugo.

Dry Air

Kapag ang hangin ay tuyo at walang sapat na kahalumigmigan, ito ay maaaring makaimpeksyon sa ilong at maging sanhi ng pagdurugo.

Pagkakaroon ng mga impeksyon

Mga impeksyon tulad ng sipon, trangkaso, o iba pang mga impeksyon sa respiratory system ay maaaring magdulot ng pamamaga ng nasal lining at maging sanhi ng pagdurugo sa ilong.

Pagkakaroon ng mga impeksiyon o problema sa dugo

Mga kondisyon tulad ng hemophilia o iba pang mga sakit sa dugo na nag-aapekto sa kakayahang ng dugo na magbadyet ay maaaring magresulta sa pagdurugo na mahirap pigilan.

Mga sinusunod na gamot

May ilang mga gamot tulad ng antikoagulant o mga gamot na nagpapababa ng pagsasama ng dugo (blood-thinning medications) na maaaring magdulot ng pagkaagnas ng mga blood vessel at pagdurugo sa ilong.

Conclusion

Kapag ang pagdurugo ng ilong ng bata ay malimit, labis, o hindi maikontrol, mahalagang kumonsulta sa isang doktor upang ma-diagnose ng tama ang sanhi at makakuha ng tamang pag-aaruga at gamutan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *