May 20, 2024

Gamot sa bulate sa pwet ng bata

Hindi tumataba ba ang anak mo? Malakas naman kumain pero payatin padin.

Baka meron siyang bulate sa pwet?…

Ang bulate sa pwet ng bata ay kadalasang sanhi ng pinworms o Enterobius vermicularis. Para sa paggamot ng bulate sa pwet ng bata, maaaring gamitin ang mga sumusunod na gamot.

Halimbawa ng gamot sa Bulate ng Bata

Mebendazole

Ito ay isang pangkaraniwang gamot na ginagamit sa paggamot ng bulate sa pwet. Ang Mebendazole ay maaaring ibinibigay sa isang dosis at maaaring ulitin pagkatapos ng ilang linggo. Ito ay karaniwang inireseta ng doktor o pediatrician.

Pyrantel Pamoate

Ito ay isa pang antiparasitic na gamot na maaaring gamitin sa paggamot ng bulate sa pwet. Ang Pyrantel Pamoate ay maaaring ibinibigay sa isang dosis at maaaring ulitin pagkatapos ng ilang linggo. Ito rin ay karaniwang inireseta ng doktor.

Bukod sa paggamot, mahalaga rin ang tamang hygiene at sanitasyon upang maiwasan ang pagkalat ng impeksiyon at re-infeksyon ng bulate. Maaaring isama ang mga sumusunod na hakbang.

Paano makaiwas sa Bulate ang bata?

Regular na paghuhugas ng kamay gamit ang sabon at tubig bago at pagkatapos mangamoy o maghugas ng puwit.

Paglinis ng kama, kama ni bata, at iba pang mga kagamitan na maaaring kontaminado ng itlog ng bulate.

Regular na pagpapalit ng underwear, kamao, at iba pang mga gamit na personal ng bata.

Regular na paglilinis ng paligid at pagpapanatili ng malinis na kapaligiran.

Halimbawa ng Pyrantel Pamoate sa bulate sa pwet ng Bata

Ang Pyrantel Pamoate ay isang pangkaraniwang gamot na ginagamit sa paggamot ng bulate sa pwet ng bata. Ito ay isang antiparasitic na gamot na nagtataglay ng aktibong sangkap na pyrantel pamoate, na may kakayahang patayin ang mga bulate sa katawan.

Narito ang ilang halimbawa ng brand name ng Pyrantel Pamoate na maaaring gamitin sa paggamot ng bulate sa pwet ng bata:

  1. Combantrin
  2. Antiminth
  3. Pin-X
  4. Reese’s Pinworm Medicine
  5. Pamoate Suspension

Combantrin 125 mg / 5 ml 10 ml Oral Suspension

Ang Pyrantel Pamoate ay karaniwang inireseta ng doktor o pediatrician. Mahalaga na sundin ang tamang dosis at tagal ng paggamit na inireseta ng doktor. Karaniwang ibinibigay ito sa isang dosis at maaaring kailanganin ng pangalawang dosis pagkatapos ng ilang linggo upang matiyak na nagamot na ang bulate.

Ang pag-inom ng gamot na Pyrantel Pamoate ay karaniwang ginagawa pagkatapos ng pagkain o iba pang mga kondisyon na itinakda ng doktor.

Sintomas ng Bulate sa pwet ng bata

Ang bulate sa pwet o pinworm infection ay karaniwang sanhi ng Enterobius vermicularis, isang uri ng parasitikong bulate na madalas apektado ang mga bata. Narito ang ilang sintomas ng bulate sa pwet ng bata:

Pangangati sa puwit

Ang pangunahing sintomas ng bulate sa pwet ay matinding pangangati sa puwit. Ito ay madalas nararamdaman ng bata sa gabi o madaling-araw dahil sa aktibidad ng mga bulate.

Irritability o pagkabalisa

Ang pangangati sa puwit ay maaaring maging sanhi ng pagkabalisa at pagiging iritable ng bata. Ito ay dahil sa pagiging hindi komportable at disturbed sa panahon ng pagtulog.

Labis na pagkakamot sa puwit

Dahil sa pangangati, ang bata ay maaaring magkaroon ng labis na pagkakamot sa puwit. Ito ay maaaring magdulot ng pamamaga, pamumula, o impeksyon sa balat ng puwit.

Pagkabahala sa kalusugan ng puwit

Ang mga bata na may bulate sa pwet ay maaaring magkaroon ng takot o pagkabahala sa kalusugan ng kanilang puwit. Maaaring maging sanhi ito ng pagkahiya o kawalan ng kumpiyansa sa sarili.

Pagtulog na hindi mahimbing

Ang pangangati sa puwit ay maaaring makaapekto sa pagtulog ng bata, na maaaring magresulta sa hindi mahimbing na pagtulog at pagsira ng kanilang mga oras ng pahinga.

Conclusion

Kapag may suspetsa ng bulate sa pwet ang bata, mahalagang kumonsulta sa isang doktor o pediatrician upang magkaroon ng tamang diagnosis at magamot ang kondisyon. Ang doktor ang tamang propesyonal na makakapagbigay ng mga gabay at reseta na dapat sundin para sa tamang paggamot ng bulate sa pwet ng bata.

Iba pang mga Babasahin

7 Tips para tumahan sa pag-iyak si Baby(0-1 year old) :Paano patigilin umiyak

Paano patulugin ng matagal at mahimbing si Baby: 8 Tips para sa nagpapatulog

Paano malaman kung may Sipon ang Newborn Baby : Sintomas sa Sanggol

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *