June 15, 2024

Gamot sa Sugat ng Bata na May Nana

Ang pagkakaroon ng nana sa isang sugat ay karaniwang nagaganap kapag ang sugat ay na-eekspos sa mga mikrobyo o mga bacteria. Ang katawan natin ay mayroong likas na sistema ng depensa laban sa mga mikrobyo, na kilala bilang immune system. Kapag may sugat, ang immune system ay kadalasang nagre-respond upang labanan ang mga mikrobyo na maaaring pumasok sa sugat.

Ang immune system ay nagpapadala ng mga puting selula, tulad ng mga leukocytes, sa lugar ng sugat upang labanan ang mga mikrobyo. Ang mga leukocytes na ito ay nagtataglay ng mga enzymes na tinatawag na proteases, na tumutulong sa pagpatay sa mga mikrobyo. Sa proseso ng pagpatay sa mga mikrobyo, ang mga leukocytes ay namamatay at naglalabas ng mga by-product ng kanilang pagkasira.

Ang mga by-product na ito ay nagiging bahagi ng nana, na kadalasang makikita bilang puting o dilaw na likido na naglalaman ng patay na mga selula, mga bakterya, at iba pang labis na sangkap. Ang pagkakaroon ng nana ay isang indikasyon na ang immune system ay aktibo at nagtatrabaho upang linisin ang sugat.

Ang paggamot sa sugat ng bata na may nana ay maaaring kinakailangan ng mga antibacterial o antimicrobial na gamot upang labanan ang impeksyon. Narito ang ilang halimbawa ng gamot na maaaring iprescribe ng doktor.

  1. Antibiotics

Depende sa uri at kalubhaan ng impeksyon, maaaring ma-rekomenda ng doktor ang mga oral na antibiotic tulad ng amoxicillin, cephalexin, o azithromycin. Ang antibiotic ay nakakatulong sa pagpatay sa mga mikrobyo na nagdudulot ng impeksyon sa sugat. Isang halimbawa ng common na antibiotic ay ang Pure Aid Triple Antibiotic ointment.

Pure AidTriple Antibiotic Ointment Heal Wound, Cuts & Burn

2. Topical Antibacterial Ointment

Maaaring ma-rekomenda ng doktor ang isang topical antibacterial ointment tulad ng mupirocin (Bactroban) na inilalagay direkta sa sugat. Ito ay makakatulong sa pagpatay ng mga mikrobyo at paglinis ng sugat. Available ang Bactroban sa Watson, pwede mong tignan ang nakalagay sa baba.

BACTROBAN 2% Mupirocin 20mg/g Ointment 5g

3. Antiseptic Solution

Maaaring payuhan ng doktor na gamitin ang isang antiseptic solution tulad ng povidone-iodine (Betadine) para sa paglilinis ng sugat. Ito ay maaaring mabisa sa pagpatay sa mga mikrobyo at pag-aalis ng nana sa sugat. Kapag ang bata ay hindi matiis ang mahapdi na epekto ng mga gamot na alcohol based, napakagandang substitute ang mga antiseptic na ito. Halimbawa ng Betadine na kilalang kilala ay ang Povidine-iodine.

Betadine Wound Solution/ Skin Cleanser Povidone Iodine 60ml / 120ml

Mahalaga na sumangguni sa doktor bago gamitin ang anumang gamot para sa sugat na may nana. Ang doktor ang makakapagbigay ng tamang rekomendasyon at gabay batay sa kalagayan ng sugat at pangkalahatang kalusugan ng bata. Ito ay upang matiyak na ang tamang gamot ang gagamitin at maiwasan ang mga komplikasyon.

FAQS – Halimbawa ng Topical Antibacterial Ointment sa Sugat na may Nana

Narito ang ilang halimbawa ng topical antibacterial ointment na maaaring gamitin sa sugat na may nana:

  1. Mupirocin (Bactroban)

Ang Mupirocin ay isang antibacterial ointment na epektibo sa paggamot ng impeksyon ng balat na sanhi ng mga bacteria tulad ng Staphylococcus aureus. Ito ay maaaring magamit para sa sugat na may nana.

2. Neosporin

Ang Neosporin ay isang over-the-counter topical antibiotic ointment na naglalaman ng neomycin, polymyxin B, at bacitracin. Ito ay ginagamit upang labanan ang mga mikrobyo na maaaring sanhi ng impeksyon sa sugat.

3. Polysporin

Ang Polysporin ay isang iba pang over-the-counter topical antibiotic ointment na naglalaman ng bacitracin at polymyxin B. Ito ay epektibo rin sa paglaban sa mga bacteria na maaaring sanhi ng nana sa sugat.

Narito ang isang popular na Neospirin First Aid Ointment na mabibili over the counter lamang.

Neosporin First Aid Ointment, 0.5 oz. / 14.2 g

Heto naman ang Halimbawa ng Polysporin First Aid Ointment na pwedeng over the counter lang din bilhin.

Polysporin First Aid Ointment for Infection Protection & Wound Care, 0.5 oz. / 14.2 g

Mahalaga na kumunsulta sa doktor bago gamitin ang anumang topical antibacterial ointment sa sugat na may nana. Ang doktor ang makakapagbigay ng tamang rekomendasyon at gabay batay sa kalagayan ng sugat at pangkalahatang kalusugan ng bata.

Ano ang Dahilan ng Nana sa Sugat

Ang pagkakaroon ng nana sa sugat ay nagpapahiwatig ng impeksyon sa nasaktang bahagi ng katawan. Ang impeksyon ay sanhi ng pagpasok ng mga mikrobyo, tulad ng mga bacteria, sa sugat. Narito ang ilang mga posibleng dahilan ng nana sa sugat:

  1. Bacterial Infection

Ang karaniwang sanhi ng nana sa sugat ay ang bacterial infection. Kapag may sugat, ang mga bacteria ay maaaring pumasok sa loob ng sugat at magsimulang magparami. Ang katawan ng bata ay nagre-responde sa pag-atake ng mga bacteria sa pamamagitan ng pagpapalabas ng nana bilang isang immune response.

2. Staphylococcus Infection

Ang Staphylococcus aureus ay isang uri ng bacteria na karaniwang sanhi ng nana sa sugat. Ito ay isang common na mikrobyo na matatagpuan sa balat ng tao. Kapag may sugat, maaaring pumasok ang mga ito sa loob ng sugat at magsanhi ng impeksyon.

3. Poor Wound Hygiene

Ang hindi tamang pangangalaga sa sugat, tulad ng hindi malinis na kamay o paggamit ng maruming mga kagamitan sa pag-aalaga ng sugat, ay maaaring magdulot ng impeksyon. Ito ay dahil ang mga mikrobyo mula sa kapaligiran ay maaaring maipasok sa sugat at magsanhi ng nana.

4. Delayed Wound Healing

Ang pagkaantala sa paghilom ng sugat ay maaaring magdulot ng pagkakaroon ng nana. Kapag ang sugat ay hindi naghihilom nang maayos, nagkakaroon ng mas mahabang panahon para sa mga mikrobyo na magparami at magdulot ng impeksyon.

Conclusion

Mahalaga na pangalagaan ang sugat ng bata at siguraduhing malinis at malinis ang paligid nito upang maiwasan ang nana at iba pang komplikasyon. Kung mayroong nana sa sugat ng bata, mahalagang kumonsulta sa doktor upang makakuha ng tamang pangangalaga at gamot.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *