June 14, 2024

Home Remedies sa Sakit ng Ngipin ng Bata


Maiging bigyan ng maagang lunas ang sakit ng ngipin ng bata kapag sa unang sintomas pa lamang nito dahil makakaapekto ito sa kanyang pang araw araw na aktibidad o kaya ay maging malala pa sa pagtagal na hindi ito nalunasan.

Narito ang ilang home remedies na maaaring subukan para maibsan ang sakit ng ngipin ng isang bata:

1.Warm saltwater rinse

Maghanda ng mainit na tubig at haluan ito ng isang maliit na halaga ng asin. Payuhan ang bata na magbabad ng tubig asin sa bibig nang maingat na sa loob ng ilang minuto. Ang mainit na asin ay maaaring makatulong sa pagpapaliit ng pamamaga at pagbibigay ng pansamantalang kaluwagan sa sakit.

2. Cold compress

Magbalot ng yelong binalot sa isang malinis na tuwalya o plastic bag at ipatong ito sa labas ng pisngi malapit sa masakit na ngipin. Ang malamig na temperatura ay maaaring makapagpabawas ng pamamaga at pagkakaroon ng pansamantalang kaluwagan sa sakit.

3.Paggamit ng herbal tea

Gumawa ng isang mainit na tasa ng herbal tea tulad ng chamomile tea, peppermint tea, o ginger tea. Payuhan ang bata na maghilamos ng mainit na tsaa sa bibig nang maingat para maibsan ang sakit.

4. Paggamit ng cloves

Pumulot ng isang piraso ng clove at i-prito ito nang kaunti. Kapag medyo lumamig na, ilagay ito sa loob ng isang maliit na kusina oso at i-apply ito nang maingat sa masakit na ngipin. Ang cloves ay may katangian na maaaring makapagbigay ng pansamantalang kaluwagan sa sakit sa ngipin dahil sa mga kemikal nito.

Mahalaga pa ring tandaan na ang home remedies ay maaaring magbigay ng pansamantalang kaluwagan lamang at hindi solusyon sa pangmatagalang problema sa ngipin. Kapag ang sakit ng ngipin ng bata ay malala, matagal na tumatagal, o may mga iba pang kaugnay na sintomas, mahalagang magkonsulta sa isang doktor o pediatric dentist upang mabigyan ng tamang pagsusuri at pangangalaga.

Tamang paraan ng Cold Compress sa Sakit ng Ngipin

Ang tamang paraan ng paggamit ng cold compress para sa sakit ng ngipin ng isang bata ay ang mga sumusunod na hakbang:

Reusable Ice Bag Cold Therapy Sports Pack Injury First Aid Pain Relief cold compress 

Maghanda ng cold compress: Ilagay ang yelong binalot sa isang malinis na tuwalya o ilagay ito sa isang plastic bag at i-knot ito nang maigi upang hindi tumulo ang tubig.

Ipatong sa labas ng pisngi: Ipahid ang cold compress sa labas ng pisngi, malapit sa lugar ng masakit na ngipin. Siguraduhin na hindi direktang nakadikit sa balat at may proteksiyon na tela o tuwalya sa pagitan.

Ipatagal ang paggamit: Payuhan ang bata na itapon ang cold compress sa loob ng 10-15 minuto. Pwede itong ulitin pagkatapos ng isang oras kung kinakailangan.

FAQS – Mahalagang tandaan ang mga sumusunod na pagsasaalang-alang:

1.Siguraduhin na ang cold compress ay hindi sobrang lamig upang hindi masaktan o ma-iskaldong masyado ang balat ng bata. Puwedeng gamitin ang cold compress na may tela o tuwalya sa pagitan para magkaroon ng proteksiyon.

2.Tiisin ng bata ang paggamit ng cold compress sa labas ng pisngi. Ang cold compress ay maaaring magbigay ng pansamantalang kaluwagan sa pamamaga at sakit.

3.Huwag gamitin ang cold compress sa loob ng bibig o direktang sa ngipin. Ito ay maaaring magdulot ng pagkakasugat o pagkasira sa oral tissues.

Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang cold compress ay maaaring magbigay lamang ng pansamantalang kaluwagan. Kapag ang sakit sa ngipin ng bata ay malala, patuloy na tumatagal, o may iba pang kaugnay na sintomas, mahalagang magkonsulta sa isang doktor o pediatric dentist upang mabigyan ng tamang pagsusuri at pangangalaga.

FAQS – Halimbawa ng Herbal Tea sa Sakit ng Ngipin

May ilang herbal tea na maaaring subukan para maibsan ang sakit ng ngipin ng isang tao. Narito ang ilang halimbawa:

Chamomile tea

Ang chamomile ay kilalang may mga katangian na anti-inflammatory at soothing. Ang pag-inom ng mainit na chamomile tea ay maaaring magbigay ng pansamantalang kaluwagan sa pamamaga at sakit sa ngipin.

Stash Tea Chamomile Herbal Tea (20ct) (Caffeine Free, Sugar Free, Gluten Free)

Peppermint tea

Ang peppermint ay may katangian na analgesic at cooling. Ang mainit na peppermint tea ay maaaring magbigay ng pansamantalang kaluwagan sa sakit ng ngipin at magpatuloy na mag-refresh ang hininga.

Ginger tea

Ang luya o ginger ay kilalang may anti-inflammatory at analgesic properties. Ang pag-inom ng mainit na ginger tea ay maaaring makatulong sa pagpapaliit ng pamamaga at sakit sa ngipin.

Clove tea

Ang clove o kanyang langis ay kilala sa mga katangiang analgesic at anti-inflammatory. Ang pag-inom ng mainit na clove tea ay maaaring magbigay ng pansamantalang kaluwagan sa sakit ng ngipin.

Conclusion

Mahalaga ring tandaan na ang mga herbal tea ay maaaring magbigay lamang ng pansamantalang kaluwagan sa sakit ng ngipin at hindi nagpapagaling ng mga pangunahing sanhi ng sakit. Kapag ang sakit sa ngipin ay malala o patuloy na tumatagal, mahalagang kumonsulta sa isang doktor o dentist upang mabigyan ng tamang pagsusuri at pangangalaga.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *