June 14, 2024

Ilang araw bago gumaling ang sore eyes ng bata

Ang bilis ng paggaling ng sore eyes ng isang bata ay maaaring magkakaiba depende sa kalidad ng pangangalaga at kalagayan ng kanyang mga mata. Karaniwan, ang sore eyes ay maaaring gumaling sa loob ng 7 hanggang 10 araw. Ngunit, may mga kadahilanan na maaaring makaapekto sa bilis ng paggaling tulad ng uri ng impeksyon, kalidad ng pangangalaga, kalusugan ng bata, at iba pang mga faktor.

Mahalaga rin na ipahinga ang mata ng bata at hindi magpagal sa mga aktibidad na maaaring magdagdag ng stress o pamamaga sa mata. Dapat ding iwasan ng bata ang pagkamot o paghawak sa mga mata upang hindi kumalat ang impeksyon.

Kung ang mga sintomas ng sore eyes ng bata ay hindi bumuti o lumala pa rin pagkalipas ng ilang araw, mahalagang kumonsulta sa isang doktor o doktor ng mata. Ang doktor ay maaaring magbigay ng tamang payo, magsagawa ng pagsusuri, at maaaring magreseta ng mga gamot o iba pang mga lunas na makakatulong sa paggaling ng sore eyes ng bata.

Mga dapat iwasan para di magkaroon ng sore eyes ang bata

Upang maiwasan ang pagkakaroon ng sore eyes o conjunctivitis sa mga bata, narito ang ilang mga dapat iwasan:

1.Pangangalaga sa kalinisan

Itaguyod ang malinis na kapaligiran para maiwasan ang pagkalat ng mga mikrobyo. Palaging ihugas ang mga kamay bago at pagkatapos humawak sa mga mata, lalo na kung may iba’t ibang aktibidad o pakikipaglaro ang bata.

2.Iwasan ang pagkakahawa-hawa

Payuhan ang mga bata na iwasan ang mga taong may sore eyes o iba pang mga mata-related na sakit. Hindi dapat ipinapahiram ang mga personal na gamit tulad ng mga towel, pillowcase, o mga kasangkapan sa paglalaro na maaaring makahawa ng sakit.

3.Huwag hawakan ang mata

Ituro sa mga bata na huwag hawakan ang kanilang mga mata nang hindi nilalabhan muna ang kanilang mga kamay. Ang pagkamot o paghahawak sa mata ay maaaring magdulot ng impeksyon.

4.Iwasan ang paggamit ng mga maruming kamay o kagamitan sa mata

Palaging linisin ang mga laruan, eyeglasses, o mga contact lens bago gamitin. Siguraduhin na malinis din ang mga kamay bago maglagay o magtanggal ng contact lens.

5.Iwasan ang paglanghap ng usok at alikabok

Ang usok, alikabok, at mga irritants sa hangin ay maaaring maka-irita sa mata at maging sanhi ng sore eyes. Kung posible, limitahan ang pagpapalabas ng mga bata sa mga maalikabok na lugar.

6. Magkaroon ng malusog na pamumuhay

Ang malusog na pangangatawan ay may malaking impluwensiya sa resistensiya ng mata sa mga sakit. Hikayatin ang mga bata na kumain ng malusog na pagkain, uminom ng sapat na tubig, at magkaroon ng sapat na pahinga.

7. Maglagay ng proteksyon sa mata

Kapag ang bata ay napapalabas sa matinding sikat ng araw o naglalaro sa mga lugar na maaaring magdulot ng pinsala sa mata tulad ng labas, ihikayat silang magsuot ng sunglasses o iba pang proteksyon sa mata.

Mahalaga ring tandaan na ang mga tips na ito ay hindi garantiya na hindi magkakaroon ng sore eyes ang bata, ngunit makakatulong ito upang mabawasan ang posibilidad ng pagkakaroon nito.

Mga pagkain na makakatulong para sa sore eyes ng bata

Ang mga sumusunod na pagkain ay naglalaman ng mga micronutrients na mahalaga para sa kalusugan ng mata at maaaring makatulong sa pangangalaga ng mga mata ng isang bata:

Gulay na berde at kulay-orenge

Ang mga gulay na berde tulad ng spinach, kale, at broccoli ay mayaman sa lutein at zeaxanthin, na mga antioxidant na tumutulong sa pangangalaga ng retina. Ang mga gulay na kulay-orenge tulad ng carrots, sweet potatoes, at squash ay naglalaman ng beta-carotene na nagiging vitamin A, na mahalaga para sa magandang paningin.

Prutas na kulay-orenge

Ang mga prutas tulad ng mga orange, papaya, at mango ay naglalaman ng beta-carotene, vitamin C, at iba pang mga antioxidant na nagtataguyod ng malusog na mata.

Mga isda

Ang mga taba-rich na isda tulad ng salmon, tuna, at sardinas ay mayaman sa omega-3 fatty acids, na maaaring makatulong sa pagpapanatili ng malusog na mga mata at pagsasaayos ng pamamaga.

Itlog

Ang itlog ay naglalaman ng mga micronutrients tulad ng vitamin A, lutein, zeaxanthin, at zinc na mahalaga para sa mata.

Nuts at seeds

Ang mga almonds, sunflower seeds, at flaxseeds ay naglalaman ng vitamin E, omega-3 fatty acids, at iba pang mga antioxidant na maaaring makatulong sa pangangalaga ng mata.

Berries

Ang mga berries tulad ng blueberries, strawberries, at raspberries ay mayaman sa antioxidants tulad ng vitamin C at vitamin E, na nagtataguyod ng kalusugan ng mata.

Conclusion

Mahalaga rin na palaging konsultahin ang isang doktor o nutritionist para sa tamang nutrisyon at suplementasyon, partikular na kung may mga problema sa mata ang isang bata tulad ng sore eyes.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *