July 11, 2024

Mabisang gamot sa pagtatae ng bata

Obserbahan kung madalas tumae ang bata kasi pwede itong magresulta sa pagka dehydrate. Hindi rin basta basta nawawala ang pagtatae ng bata hanggat hindi nagagamot ang pinagmulan nito, at dahil diyan pwede silang manghina sa kawalan ng tubig sa katawan.

Paano malaman kung may Diarrhea ang bata?

Isa sa pinaka-karaniwang sintomas ng diarrhea ay ang pagtatae ng mas madalas at mas malambot kaysa sa normal. Kasabay nito, maaaring makaramdam ang bata ng sakit o pag-aalala sa tiyan, at maaaring magpakita ng panghihina, lagnat, at iba pang mga sintomas ng pagkawala ng pakiramdam.

Ang mga ito ay maaaring magdulot ng pangamba sa kalusugan ng bata, lalo na kung hindi ito maaagapan nang maaga. Mahalaga na agad na kumonsulta sa isang doktor o pediatrician kapag ang isang bata ay nagpakita ng mga sintomas ng diarrhea upang mabigyan ng tamang pagsusuri at paggamot.

Ang pagpapagamot ng pagtatae sa isang bata ay maaaring iba-iba depende sa sanhi ng pagtatae at pangkalahatang kalagayan ng bata. Narito ang ilang mabisang gamot na maaaring ibinibigay sa pagtatae ng bata.

-ORS o oral rehydration salts

-Probiotiks

-Anti diarrhea

-Antibiotics

1. Oral rehydration solution (ORS)

Ang ORS ay isang mahalagang bahagi ng paggamot sa pagtatae. Ito ay isang solusyon na naglalaman ng tamang halaga ng asin at glucose na naglalayong ibalik ang likido at electrolytes na nawala dahil sa pagtatae. Ito ay maaaring bilhin sa mga botika at dapat sundin ang tamang dosis na ibinigay ng doktor.

Oral Rehydration Sol (ORESOL) 1 Sachet

2. Probiotikong suplemento

Ang mga probiotiko ay mga “mabubuting” bakterya na tumutulong sa balansehin ang flora ng bituka at maaaring makatulong sa pagpapagaling ng pagtatae. Ang mga probiotikong suplemento ay maaaring maiprescribe ng doktor o mabibili nang walang reseta.

3. Antidiarrheal na gamot

Sa ilang mga kaso, ang doktor ay maaaring magreseta ng antidiarrheal na gamot tulad ng loperamide. Ngunit, dapat itong gamitin nang maingat at sa ilalim ng patnubay ng doktor, lalo na sa mga batang bata, upang maiwasan ang mga komplikasyon at mabigat na mga epekto.

4. Antibiotics (sa mga kaso ng bacterial infection)

Kung ang pagtatae ay sanhi ng bakteryal na impeksyon, ang doktor ay maaaring magreseta ng antibiotics. Gayunpaman, ang antibiotics ay karaniwang hindi inirereseta nang rutinahan para sa mga simpleng pagtatae, maliban na lang kung may ebidensya ng bacterial infection.

Mahalagang tandaan na hindi lahat ng pagtatae ay nangangailangan ng gamot. Sa maraming kaso, ang hydration at malusog na nutrisyon, kasama ang tamang pangangalaga, ay sapat na upang maibsan ang pagtatae. Mahalaga rin na kumonsulta sa doktor upang makakuha ng tamang payo at gamot na angkop sa kondisyon ng bata.

FAQS – Mga Halimbawa ng Oral rehydration solution (ORS)

Ang Oral Rehydration Solution (ORS) ay isang mahalagang likido na naglalaman ng tamang halaga ng asin at glucose na ginagamit upang mapalitan ang nawawalang likido at electrolytes sa katawan dahil sa pagtatae. Narito ang ilang halimbawa ng komersyal na ORS na maaaring makita sa merkado:

  1. Pedialyte

Ito ay isang kilalang brand ng ORS na madalas na ginagamit para sa rehydration ng mga bata. Ito ay naglalaman ng tamang halaga ng asin at glucose na makakatulong sa pagpapalakas ng katawan.

2. Hydrite

Ito ay isang iba pang brand ng ORS na naglalaman ng mga essential electrolytes tulad ng sodium, potassium, at chloride, kasama ang glucose. Ito ay naglalayong maibalik ang mga nawalang electrolytes at mabawi ang hydration sa katawan.

3. Gatorade (Pedialyte variant)

Ang Gatorade ay isang sports drink na may iba’t ibang mga variant. Mayroong variant na specifically formulated bilang isang ORS para sa mga bata. Ito ay naglalaman ng electrolytes at glucose na makakatulong sa rehydration.

4. ReVitalyte

Ito ay isa pang komersyal na brand ng ORS na ginagamit upang maibsan ang dehydration at maibalik ang tamang balanse ng electrolytes sa katawan.

Mahalagang tandaan na ang tamang dosis at pagsunod sa tagubilin sa paggamit ng ORS ay mahalaga upang maging epektibo ito. Maaaring mabili ang mga nabanggit na halimbawa ng ORS sa mga botika, drugstore, o supermarket. Kung may alinlangan o katanungan, mahalagang kumonsulta sa doktor o mga propesyonal sa kalusugan para sa tamang paggamit at dosis ng ORS para sa bata.

FAQS – Mga halimbawa ng Antidiarrheal na gamot

Ang paggamit ng antidiarrheal na gamot ay dapat gawin sa ilalim ng patnubay ng doktor, lalo na sa mga bata, upang maiwasan ang mga komplikasyon at mabigat na mga epekto. Narito ang ilang halimbawa ng mga antidiarrheal na gamot na maaaring iprescribe ng doktor:

Loperamide (Imodium)

Ito ang isa sa pinakakaraniwang gamot na ginagamit bilang antidiarrheal. Nagpapatahimik ito ng paggalaw ng bituka at nagpapabagal ng daloy ng dumi. Ngunit, ito ay hindi karaniwang inirereseta para sa mga batang bata maliban na lang kung ipinayo ito ng doktor.

Kaolin-pectin

Ito ay isang natural na antidiarrheal na naglalaman ng kaolin, isang clay mineral, at pectin, isang natural na fiber. Ang kombinasyon na ito ay maaaring makatulong sa paglaban sa pagtatae sa pamamagitan ng pagsasala sa labis na likido sa bituka at pagpapalabnaw ng mga dumi. Gayunpaman, dapat sundin ang tamang dosis at patnubay ng doktor.

Bismuth subsalicylate (Pepto-Bismol)

Ang bismuth subsalicylate ay isang antidiarrheal na gamot na maaaring makatulong sa pagsasaayos ng bituka at pagkontrol ng pagtatae. Ito ay nagbibigay rin ng proteksyon sa bituka laban sa ilang mga mikrobyo. Gayunpaman, dapat mag-ingat sa paggamit nito sa mga batang bata dahil sa posibleng epekto nito sa katawan.

Paano makaiwas sa pagtatae ang bata?

Ang pag-iwas sa pagtatae sa isang bata ay mahalaga upang mapanatili ang kanilang kalusugan at kagalingan. Narito ang ilang mga paraan kung paano maiiwasan ang pagtatae.

1. Praktis ng maayos na pang-hygiene

Ituro sa bata ang kahalagahan ng tamang paghuhugas ng kamay pagkatapos mag-CR, bago kumain, at pagkatapos maglaro sa labas. Ang mahusay na pang-higiene ay maaaring makatulong sa pagpigil sa pagkalat ng mga mikrobyo at impeksyon.

2. Pag-iwas sa maruming tubig

Tiyaking umiinom ang bata ng malinis na tubig lamang, lalo na kung ang tubig sa lugar ay hindi tiyak ang kalidad. Kung ang tubig ay hindi tiyak, maaring magdala ng ligtas na inuming tubig o gumamit ng water purifier.

3. Malinis na pagkain

Siguruhing ang mga pagkain na ibinibigay sa bata ay malinis at malusog. Iwasan ang mga pagkain na maaaring maging sanhi ng pagkakaroon ng pagtatae, tulad ng hindi luto o hindi malinis na prutas at gulay.

4. Pag-iwas sa impeksyon

Iwasan ang mga lugar na alam na mayroong mataas na panganib ng pagkalat ng impeksyon, tulad ng mga lugar na may mga tao na may sakit. Mahalaga rin na panatilihin ang mga bakuna ng bata na up-to-date upang mapanatili ang kanilang resistensya laban sa mga sakit.

5. Pagiging maingat sa personal na kalusugan

Ituro sa bata ang pagtakip sa bibig at ilong kapag umuubo o nangangalat, upang maiwasan ang pagkalat ng mga mikrobyo. Iwasan din ang paghahawak sa mga mukha ng hindi nahuhugasang kamay.

6. Proper food handling

Siguruhing ang pagkain ay laging naihahanda at inililigtas ng maayos. Laging i-refrigerate ang mga perishable na pagkain at iwasan ang cross-contamination sa pagitan ng mga pagkain na luto at hindi pa luto.

Sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga ito at pagiging maingat sa kalusugan, maaaring makatulong sa pag-iwas sa pagtatae ang isang bata at mapanatili ang kanilang kalusugan at kagalingan.

Conclusion

Mahalagang tandaan na hindi dapat gamitin ang mga antidiarrheal na gamot nang walang pagsang-ayon ng doktor, lalo na sa mga bata, dahil may mga kondisyon o mga impeksyon na maaaring maging sanhi ng pagtatae na nangangailangan ng ibang uri ng paggamot. Ang tamang pagkonsulta sa doktor ay mahalaga upang matukoy ang sanhi ng pagtatae at maiprescribe ang tamang gamot at dosis para sa bata.

Iba pang mga babasahin

Dapat gawin para makatae agad ang bata

Erceflora gamot sa Pagtatae ng Bata 2 years old

Home Remedy sa Pagtatae ng Bata

Sanhi ng Pagtatae ng Bata

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *