June 16, 2024

Sintomas ng Bulutong tubig (chickenpox) sa bata

Ang “bulutong tubig” o varicella ay isang sakit na dulot ng virus na nagiging sanhi ng mga pantal na makati at nagiging pula, na madalas ay nauuna sa katawan at nagsisimula sa mukha bago kumalat sa iba pang bahagi ng katawan. Ang mga sintomas nito ay kasama ang pangangati, pamamaga, at pagkakaroon ng maliliit na butlig na puno ng likido na maaaring sumisikip at bumubuo ng mga korstang bumubuo pagkatapos.

Kapag may bulutong tubig ang isang bata, mahalagang panatilihing malinis ang mga pantal at pigilan ang pagkamot upang maiwasan ang impeksyon. Ang pagsuot ng malambot at hindi makakapagdulot ng pangangati na damit tulad ng cotton ay maaaring makatulong sa pagbawas ng discomfort.

Narito ang ilang sintomas na karaniwang nararanasan ng mga batang may bulutong tubig:

1. Lagnat

Ang lagnat ay isa sa mga unang sintomas ng bulutong tubig. Maaaring umabot ang temperatura ng katawan sa 38°C hanggang 39°C.

2. Pagkapagod at panghihina

Ang mga bata na may bulutong tubig ay maaaring magpakita ng labis na pagkapagod at panghihina. Maaaring madaling mapagod at magkaroon ng kakulangan sa enerhiya.

4. Makati at namamagang mga bula

Isa sa pangunahing katangian ng bulutong tubig ay ang paglitaw ng makati at namamagang mga bula sa balat. Ang mga bula ay nagiging malalaki at naglalaman ng malinaw na likido. Sa paglipas ng mga araw, ang mga bula ay maaaring mabuo, sumabog, at magkaroon ng scabs.

5. Pangangati

Ang mga bula na may bulutong tubig ay maaaring maging napakatiis at pangangatiin. Ito ay maaaring magdulot ng discomfort at nag-uudyok sa mga bata na kamutin ang mga bula, na maaaring magresulta sa impeksyon.

6. Pangingitim ng balat

Matapos ang ilang araw, ang mga bula sa bulutong tubig ay maaaring magsanhi ng pangingitim ng balat bago ito tuluyang gumaling.

7. Sintomas ng sipon

Sa ilang mga kaso, ang mga bata na may bulutong tubig ay maaaring magkaroon ng mga sintomas ng sipon tulad ng sipon, ubo, at mga lagnat na sintomas.

Mahalaga na tandaan na ang mga sintomas ng bulutong tubig ay maaaring magkakaiba mula sa isang bata sa iba. Ang mga sintomas ay maaaring umiral nang iba’t ibang antas ng kalubhaan. Kung may suspetsa ng bulutong tubig, mahalagang kumunsulta sa isang doktor upang makumpirma ang diagnosis at mabigyan ng tamang pangangalaga.

Halimbawa ng rash sa balat ng bata

Ang mga sumusunod ay mga halimbawa ng rash sa balat ng isang bata na maaaring kaugnay ng bulutong tubig (chickenpox):

1. Magsisimula ang rash bilang mga pulang papula o butlig sa mukha, tulad ng sa noo, pisngi, at sa paligid ng bibig.

2. Ang mga butlig ay maaaring kumalat sa iba pang bahagi ng katawan, tulad ng leeg, dibdib, likod, braso, tiyan, binti, at pati na rin sa anit.

3. Ang mga butlig ay nagiging maliliit na bukol na puno ng likido sa loob. Kapag sumabog ang mga ito, maaaring makakita ng mga korsta o natuyong bahagi ng butlig.

4. Ang rash ay maaaring pumayat at kumalat sa buong katawan sa loob ng ilang araw.

5. Ang mga butlig ay maaaring magdulot ng pangangati at pakikipagkamay.

Conclusion

Sa kabuuan, ang pag-aalaga sa isang bata na may bulutong tubig ay nangangailangan ng pag-iingat, kasama ang pagpapanatili ng malinis na paligid at pangangalaga sa mga pantal. Mahalaga rin na maging handa sa mga pagbabagong rekomendasyon at payo ng mga propesyonal sa kalusugan upang matiyak ang pangangalaga at kagalingan ng bata.

One thought on “Sintomas ng Bulutong tubig (chickenpox) sa bata

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *