February 25, 2024

Gamot sa Nana o Discharge sa Tenga ng Bata

Ang pagkakaroon ng nana o discharge sa tenga ng bata ay maaaring maging senyales ng impeksyon sa tenga o iba pang mga isyu sa pandinig. Mahalaga na agad itong ipatingin sa doktor upang ma-diagnose ng maayos at mabigyan ng angkop na gamot at pangangalaga.

Ang doktor, partikular ang otolaryngologist o ENT specialist, ay may sapat na kaalaman at kasanayan upang matukoy ang sanhi ng problema at magbigay ng tamang gamutan.

Fluid draining from the ear is often caused by ear infections. A middle ear infection, also called otitis media, causes a build-up of fluid behind the ear drum. It is especially common in children but can happen at any age. Sometimes the fluid causes so much pressure that the ear drum bursts” – Healthdirect

Sa ilalim ng pangangalagang pang-medikal, maaaring irekomenda ng doktor ang mga sumusunod na hakbang.

Antibiotics

Kung ang nana ay sanhi ng bakteryal na impeksyon, maaaring irekomenda ang paggamit ng antibiotics. Ito ay dapat na inireseta ng doktor at dapat sundan ang buong kurso ng gamutan.

Pain relievers

Kung mayroong sakit o pamamaga, maaaring ipagbigay-alam sa doktor upang maipreskribe ang ligtas na gamot para sa pangangailangan ng bata.

Paggamit ng Ear Drops

May mga oras na maaaring irekomenda ang paggamit ng ear drops para sa pangangalaga at paglilinis ng tenga, ngunit ito rin ay dapat na sa payo ng doktor.

Paghahugas ng Tenga

Kung ang doktor ay nagbigay ng pahintulot, maaaring gawin ang maingat na paghahugas ng tenga, ngunit ito ay dapat gawin nang maayos at hindi ipasok ang anumang bagay na maaring makasama sa tenga.

Mahalaga na huwag subukan na magbigay ng anumang gamot sa sarili o gamitin ang mga home remedy na hindi inirekomenda ng doktor, lalo na sa mga bata. Ang tamang diagnosis at pagtutok ng doktor ay mahalaga upang masiguro ang kaligtasan at kaginhawaan ng bata.

Halimbawa ng Eardrops sa may discharge sa Tenga ng bata

Maingat na dapat kang sumunod sa mga ipinapayo ng iyong doktor at huwag subukan ang anumang uri ng gamot o eardrops nang hindi pahintulot ng iyong doktor. Narito ang ilang halimbawa ng mga eardrops na maaaring irekomenda ng doktor, ngunit tandaan na ang mga ito ay kailangang ibigay ng propesyonal na pangangalaga sa kalusugan.

Ciprofloxacin-Dexamethasone Ear Drops: Ito ay isang halimbawa ng antibiotic ear drops na naglalaman ng ciprofloxacin, isang antibacterial na gamot, at dexamethasone, isang steroid na makakatulong sa pamamaga. Ito ay maaaring irekomenda para sa bakteryal na impeksyon sa tenga.

Neomycin-Polymyxin B-Hydrocortisone Ear Drops: Ito ay isang antibiotic ear drops na naglalaman ng neomycin at polymyxin B para sa bakteryal na impeksyon, kasama ang hydrocortisone na may anti-inflammatory na epekto para sa pamamaga.

Acetic Acid Ear Drops: Ang mga eardrops na naglalaman ng acetic acid ay maaaring irekomenda para sa mga kaso ng otitis externa o impeksyon sa labas ng tenga. Ito ay maaaring makatulong sa pag-alis ng sobrang tubig sa tenga at pagpapatuyo nito.

Carbamide Peroxide Ear Drops: Ito ay maaaring irekomenda para sa softening ng earwax. Ang carbamide peroxide ay nagtataglay ng sangkap na makakatulong sa pagtunaw ng matigas na earwax.

Mahalaga ang tama at maingat na paggamit ng anumang eardrops, at ito ay dapat na gawin ayon sa reseta ng doktor. Huwag kang mag-atubiling kumonsulta sa iyong doktor para sa tamang gabay at pangangalaga sa kalusugan ng iyong bata.

Kailan dapat ipacheckup ang Nana o Discharge sa Tenga

Kung ang isang tao, lalo na ang isang bata, ay mayroong nana o discharge sa tenga, ito ay isang senyales na dapat agad ipacheckup ng isang doktor. Ang pag-atake sa problema ng tenga ay mahalaga upang malaman ang sanhi ng nana at magsimula ng naaangkop na gamutan. Narito ang ilang mga senyales kung kailan dapat magpa-checkup.

1. Persistent na Discharge

Kapag ang nana o discharge ay nagpapatuloy o bumabalik nang paulit-ulit, ito ay isang indikasyon na kailangan ng medical attention. Hindi dapat itong balewalain, lalo na kung ito ay nauugma sa pamamagitan ng masamang amoy o nagiging sanhi ng discomfort.

2. Sakit o Pamamaga

Kung may kasamang pamamaga, kirot, o sakit sa tenga, ito ay dapat na agad ipatingin sa doktor. Ang pamamaga ay maaaring senyales ng impeksyon o iba pang mga kondisyon sa tenga.

3. Pagbabago ng Pandinig

Kung may nararamdaman na pagbabago sa pandinig, tulad ng pagkakarinig ng tinnitus o pagkakaroon ng labis na kahirapan sa pandinig, ito ay dapat na ma-checkup agad.

4. Lagnat o iba pang sintomas

Kung may kasamang lagnat, pag-ubo, o iba pang sintomas na nagpapahiwatig ng impeksyon, ito ay maaring maging senyales ng malubhang kondisyon.

5. Trauma o Pagkakaroon ng Foreign Object

Kung may kasaysayan ng trauma sa tenga o pag-aaksidente, o kung mayroong posibilidad na may nahulog na foreign object sa tenga, ito ay dapat ding ipacheckup agad.

Ang anumang nana sa tenga ay dapat na maagap na pinag-uusapan at naaayon sa diagnosis ng isang propesyonal na pangangalagang pangkalusugan, lalo na ang otolaryngologist o ENT specialist. Ang self-diagnosis at self-treatment ay maaaring magdulot ng masamang epekto o maging sanhi ng komplikasyon.

References:

https://www.healthdirect.gov.au/fluid-from-the-ear

https://gamotngsakit.com/mabisang-gamot-sa-nana-ng-tenga/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *