June 14, 2024

Sintomas ng Luga sa Tenga

Ang luga sa tenga (otitis media) ay isang kondisyon kung saan ang gitnang bahagi ng tenga (middle ear) ay namamaga dahil sa impeksyon. Narito ang ilang sintomas ng luga sa tenga sa bata.

1.Pananakit ng Tenga

Ang bata ay maaaring magreklamo ng matinding sakit o hapdi sa isa o parehong tenga. Ang pananakit ng tenga ay karaniwang nagiging mas matindi kapag nagngangalit ang bata o kapag sinusubukang sumingaw ang hangin sa tenga.

2. Pagkabingi

Ang bata ay maaaring magkaroon ng pansamantalang pagkabingi o pagkakaririnig ng mga tunog.

3. Pagkabulag ng Dibdib

Maaaring maranasan ng bata ang pagkabulag ng dibdib o pakiramdam na namamaga ang tenga dahil sa pagdami ng plema sa gitnang bahagi ng tenga.

4. Lagnat

Posibleng magkaroon ng lagnat ang bata kasama ng iba pang mga sintomas ng sipon.

5. Pagbabago sa Pag-uugali

Ang bata ay maaaring maging mas iritable, malungkot, o di-magawang maipaliwanag ang kanyang nararamdaman.

6. Pagdudugo ng Tenga

Sa ilang mga kaso, maaaring magkaroon ng patak-patak ng dugo sa tenga dahil sa pamamaga.

7.Pagkawala ng Pang-amoy

Sa mga kaso ng matagal na luga sa tenga, maaaring mawala ang pang-amoy dahil sa pamamaga ng mga daanan ng ilong na nauugnay sa tenga.

Mahalagang tandaan na ang mga sintomas na ito ay maaaring maging katulad sa iba pang mga kondisyon, kaya’t mahalaga na kumonsulta sa isang doktor upang mabigyan ng tamang diagnosis at pangangalaga ang bata. Ang doktor ang may tamang kaalaman at kakayahan upang tamang ma-diagnose at magreseta ng mga gamot o iba pang mga pamamaraan ng paggamot para sa luga sa tenga sa bata.

Paano nagkakaroon ng Luga ang Bata

Ang luga sa tenga (otitis media) sa mga bata ay karaniwang sanhi ng impeksyon. Narito ang mga pangunahing mga paraan kung paano nagkakaroon ng luga ang bata:

Impeksyon ng Upper Respiratory Tract – Ang mga impeksyon sa itaas na bahagi ng daanan ng hangin tulad ng sipon (rhinitis) at ubo (cough) ay maaaring makaabot sa mga daanan ng tenga sa pamamagitan ng Eustachian tube. Ang Eustachian tube ay isang tulay na nagkokonekta sa gitnang bahagi ng tenga at sa likod ng ilong. Kapag may impeksyon sa nasal passages, maaaring magdulot ito ng pamamaga at pagdami ng plema sa gitnang bahagi ng tenga.

Pagbabago sa Eustachian Tube Function – Ang Eustachian tube ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng tamang presyon sa gitnang bahagi ng tenga. Sa mga bata, ang Eustachian tube ay mas maliit at mas pababa pa sa pag-unlad kumpara sa matatanda, kaya mas madaling ma-obstrak ang daanan nito. Ito ay maaaring magdulot ng kawalan ng tamang daloy ng hangin at likido sa gitnang bahagi ng tenga, na nagreresulta sa luga.

Pagpapahaba ng Eustachian Tube – Ang ilang mga anatomikal na kondisyon o mga karamdaman tulad ng mga problema sa adenoids (lamanloob na bahagi ng lalamunan malapit sa Eustachian tube), mga cleft palate, o mga depekto sa pagkakabuo ng tenga ay maaaring magdulot ng pagpapahaba o pagbabago ng anyo ng Eustachian tube, na maaaring makaapekto sa tamang daloy ng hangin at likido.

Pagiging Labis na Pagkahilig – Ang ilang mga sangkap tulad ng pagsuso sa bote o ang pagtulog ng bata na nasa malalim na posisyon ng pagkahiga ay maaaring magdulot ng hindi tamang daloy ng likido sa gitnang bahagi ng tenga, na maaaring mag-ambag sa pagkakaroon ng luga.

Mahalaga na isaalang-alang na ang mga nabanggit na mga kadahilanan ay maaaring magkakaugnay at maaaring naglalaro ng papel sa pagkakaroon ng luga sa tenga ng isang bata. Upang maagapan ang luga sa tenga, mahalagang magtaguyod ng malusog na mga gawi tulad ng tamang paglinis ng ilong, pag-iwas sa pagkahilig sa bote, at pagsunod sa mga tamang pamamaraan ng pangangalaga ng kalusugan ng tenga. Kung mayroong mga palatandaan ng luga sa tenga, mahalagang kumonsulta sa isang doktor upang tamang ma-diagnose at malapatan ng tamang paggamot ang bata.

Ano ang Eustachian Tube

Ang Eustachian tube, na tinatawag din na auditory tube o pharyngotympanic tube, ay isang makitid at mahabang daanan na nagkokonekta sa gitnang bahagi ng tenga (middle ear) at sa likod ng ilong at lalamunan. Ang bawat tainga ay may kani-kanyang Eustachian tube.

Ang pangunahing tungkulin ng Eustachian tube ay mag-regulate ng presyon at daloy ng hangin sa gitnang bahagi ng tenga. Ito ay may ilang mahahalagang gawain:

Pagpapanatili ng Presyon

Ang Eustachian tube ay nagpapanatili ng pantay na presyon sa pagitan ng labas at loob ng tenga. Ito ay mahalaga upang mapanatili ang tamang pag-andar ng mga struktura sa gitnang bahagi ng tenga at maiwasan ang pangangalay.

Daloy ng Hangin

Ang Eustachian tube ay nagpapahintulot sa pagpasok ng hangin mula sa labas tungo sa gitnang bahagi ng tenga, na nagpapababa ng presyon sa loob nito at nagpapanatili ng balanse. Ito ay nagbibigay ng patubig para sa tamang pag-alis ng mga likido at plema mula sa tenga.

Pagprotekta sa Infection

Ang Eustachian tube ay may mahalagang papel sa pagprotekta laban sa mga impeksyon. Kapag may impeksyon sa nasal passages, tulad ng sipon, ang Eustachian tube ay nagiging malambot at nagbubukas nang pansamantala upang maikalat ang impeksyon sa gitnang bahagi ng tenga. Ito ay nagreresulta sa pamamaga at pagsama ng luga.

Ang mga problema sa Eustachian tube, tulad ng pagkaobstrak o hindi tamang pagbukas nito, ay maaaring magdulot ng mga komplikasyon tulad ng luga sa tenga (otitis media). Kapag ang Eustachian tube ay hindi gumagana nang maayos, nagiging madaling magkaroon ng pamamaga at impeksyon sa gitnang bahagi ng tenga.

Sa kabuuan, ang Eustachian tube ay isang mahalagang bahagi ng sistema ng pandinig na nagpapanatili ng tamang presyon at daloy ng hangin sa gitnang bahagi ng tenga. Ang pag-andar nito ay mahalaga sa pangkalahatang kalusugan ng tenga at pag-iwas sa mga problema tulad ng luga sa tenga.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *