February 24, 2024

Sintomas ng Roseola sa baby

Ang roseola, na kilala rin bilang exanthem subitum o sixth disease, ay isang karaniwang viral na sakit na madalas na nakakaapekto sa mga sanggol at batang wala pang 2 taong gulang. Narito ang ilang mga sintomas ng roseola sa baby.

FAQS – Sintomas ng Roseola

Mataas na lagnat

Ang roseola ay karaniwang nagsisimula sa biglaang pagtaas ng lagnat na maaaring umabot hanggang 40 °C (104 °F) o higit pa. Ang lagnat ay karaniwang nagtatagal ng 3 hanggang 5 araw.

Paglitaw ng pantal o pagtubo ng mga butlig

Pagkatapos ng ilang araw ng lagnat, maaaring lumabas ang mga pantal o butlig sa balat ng baby. Karaniwang nagsisimula ito sa katawan at kumakalat patungo sa leeg, mukha, at iba pang bahagi ng katawan.

Pangangati ng balat

Kasama ng mga pantal o butlig, maaaring magkaroon ng pangangati ng balat. Ito ay maaaring magdulot ng pananakit ng baby o pagkabahala.

Pagkabahala o pagka-irritable

Ang mga sanggol at batang may roseola ay maaaring maging irritable o mainitin ang ulo dahil sa lagnat at pangangati ng balat.

Maaaring may iba pang mga sintomas

Sa ilang kaso, maaaring makita rin ang mga sumusunod na sintomas: pagkahilo, pamamaga ng mga glands sa leeg, pamamantal ng mata, pagduduwal, at pagdudumi ng soft stool.

Mahalagang tandaan na ang mga sintomas ng roseola ay maaaring magkakaiba sa bawat indibidwal. Kung may suspetsa ka na ang iyong baby ay may roseola, mahalagang kumonsulta sa isang doktor upang mabigyan ng tamang pagsusuri at paggamot.

FAQS – Paano nagkakaroon ang baby ng Roseola

Ang roseola ay sanhi ng isang uri ng virus na tinatawag na human herpesvirus 6 (HHV-6), partikular ang HHV-6B. Karaniwang nahahawa ang mga sanggol at mga batang wala pang 2 taong gulang ng HHV-6B virus mula sa ibang mga bata na may aktibong impeksyon ng roseola.

Ang pagkalat ng HHV-6B virus ay maaaring mangyari sa pamamagitan ng mga droplets ng laway na nalabas kapag isang inaubo o umuubo ang isang taong may aktibong impeksyon ng roseola. Ito ay maaaring mahawa ang ibang mga bata sa pamamagitan ng pakikipagpalitan ng laway sa pamamagitan ng pagtatalik, yakap, o paggamit ng parehong mga kagamitan tulad ng mga laruan o kutsara.

Ang virus ay maaaring pumasok sa katawan ng isang sanggol o batang wala pang 2 taong gulang at magsimulang magpalaganap sa loob ng ilang araw hanggang isang linggo. Ang mga sintomas ng roseola ay lumalabas kapag ang virus ay nasa yugto ng pagpaparami at nagiging aktibo sa katawan ng bata.

Conclusion

Mahalagang tandaan na ang roseola ay karaniwang isang malambot na sakit at kadalasang gumagaling nang kusa pagkatapos ng ilang araw ng mga sintomas. Gayunpaman, kung mayroon kang mga alalahanin tungkol sa kalusugan ng iyong baby o kung nagpapakita ng mga sintomas ng roseola, mahalagang kumunsulta sa isang doktor upang mabigyan ng tamang diagnosis at pangangalaga.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *