July 11, 2024

Mabisang Gamot sa Asthma/hika ng baby

Ang hika o asthma sa mga sanggol at baby ay isang sensitibong kondisyon na kailangan pangalagaan ng maingat. Ang pinakamabisang gamot para sa hika ng baby ay dapat maitakda ng isang doktor o propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan. Hindi dapat magbigay o gumamit ng anumang gamot sa baby nang walang payo o reseta ng doktor.

Ang hika o asthma ay isang kondisyon ng respiratoryo na nagdudulot ng pagbabara o pamamaga ng mga daanan ng hangin sa baga, na nagreresulta sa pagkakaroon ng hirap sa paghinga, ubo, at iba pang mga sintomas. Ang pangunahing layunin ng paggamot sa hika ay ang pamamahala ng mga sintomas at pagkontrol ng mga pag-atake. Narito ang ilang halimbawa ng gamot na karaniwang ginagamit sa paggamot sa hika.

FAQS – Halimbawa ng Gamot sa Hika

Inhalers

Ang inhaler ay isang pangunahing gamot sa paggamot ng hika. Ito ay naglalaman ng bronchodilators, na nagpapalawak sa mga daanan ng hangin sa baga at nagpapababa sa pamamaga. May dalawang uri ng inhaler: ang quick-relief inhaler (rescue inhaler) para sa agarang lunas sa mga sintomas at ang maintenance inhaler para sa pang-araw-araw na pagkontrol ng hika.

Dr.Isla N7 Nebulizer Portable Rechargeable Mesh Machine Handheld Inhaler Atomizer Asthma Cough

Steroid na inhalers

Ang mga steroid na inhalers ay ginagamit upang mabawasan ang pamamaga sa mga daanan ng hangin sa baga. Ito ay karaniwang ginagamit bilang maintenance therapy para sa mga taong may malalang hika o may regular na sintomas.

MELEDE Rechargeable Portable Nebulizer Machine Handheld Inhaler Atomizer For Asthma

Oral steroids

Kapag ang hika ay malubha o hindi nagpapahintulot sa normal na paghinga, maaaring iprescribe ng doktor ang oral steroids. Ito ay isang mas mataas na dosis ng steroid na inumin na naglalayong mabawasan ang pamamaga sa mga daanan ng hangin sa baga.

Leukotriene modifiers

Ang mga gamot na ito ay nagtataguyod ng relaxation ng mga daanan ng hangin sa baga at pagkontrol ng pamamaga. Ito ay karaniwang inireseta bilang maintenance therapy.

Anti-IgE therapy

Sa ilang mga kaso ng malubhang hika, ang mga gamot na anti-IgE (omalizumab) ay maaaring ipasok upang makontrol ang mga sintomas. Ito ay inireseta lamang sa mga taong may matinding hika na hindi naaayos sa ibang mga gamot.

Mahalaga na magsagawa ng isang konsultasyon sa isang doktor o pulmonologo upang ma-diagnose ng tama ang hika at magkaroon ng tamang paggamot. Ang paggamot sa hika ay maaaring iba-iba depende sa kalubhaan ng kondisyon at pangangailangan ng pasyente.

FAQS – Mga Preventive sa May Hika para makatulong sa Bata

May ilang pangkalahatang pamamaraan na maaari mong gawin upang makatulong sa pangangalaga sa baby na may hika

1.Alamin ang mga trigger

Obserbahan mo ang baby upang matukoy ang mga bagay o sitwasyon na maaaring mag-trigger ng hika niya. Ito ay maaaring alikabok, alerhiya sa hayop, usok, mga panghap na kemikal, o iba pa. Iwasan ang mga ito hangga’t maaari.

2. Pangangalaga sa malinis na kapaligiran

Siguraduhin na ang kapaligiran ng iyong baby ay malinis at walang alikabok o iba pang mga irritanteng partikula. Linisin ang bahay ng regular, maglagay ng mga filter sa hangin, at panatilihing malinis ang kama at kumot ng baby.

3. Paggamit ng humidifier

Ang paggamit ng isang humidifier sa kuwarto ng baby ay maaaring makatulong sa pag-iwas sa tuyo at irritated na mga daanan ng hangin, na maaaring mag-trigger ng hika. Siguraduhin lamang na panatilihing malinis ang humidifier upang maiwasan ang pagdami ng mga mikrobyo.

4. Iwasan ang mga pabango at kemikal

Iwasan ang paggamit ng mga pabango, kemikal na panglinis, at iba pang mga produktong maaaring mag-ambag sa pagpapahina ng kalidad ng hangin at maaaring maging sanhi ng hika.

5. Pag-iwas sa mga impeksyon sa respiratory

Isulong ang magandang pangangalaga sa kalusugan ng baby, tulad ng pagpapabakuna at pag-iwas sa mga taong may respiratory infection. Ang mga impeksyon sa respiratory ay maaaring mag-trigger ng hika.

6. Consulta sa doktor

Mahalagang magpakonsulta sa isang doktor upang tamang pangangalaga at gamutan para sa hika ng baby. Ang doktor ang makakapagsuri sa kalagayan ng baby at maaaring magreseta ng mga gamot tulad ng bronchodilators o anti-inflammatory medications.

Tandaan na ang mga sanggol at baby ay mas maaaring magkaroon ng komplikasyon mula sa hika, kaya’t mahalagang maging maingat sa pag-aalaga at kumunsulta sa propesyonal sa kalusugan.

FAQS – Mga Pagkain Bawal sa Asthma o hika ng Baby

Sa kasong ng asthma o hika sa baby, ang mga pagkain na maaaring mag-trigger o mapalala ang mga sintomas ay maaaring magkakaiba depende sa sensitibilidad ng baby. Ang ilan sa mga karaniwang pagkain na maaaring maging sanhi ng mga reaksiyong alerhiya o pagpapalala ng mga sintomas ng hika ay ang mga sumusunod.

1.Gatas at produkto mula sa gatas May mga sanggol at bata na maaaring magkaroon ng alerhiya sa gatas ng baka, gatas ng kambing, o iba pang produkto mula sa gatas tulad ng keso, mantikilya, at yogurt.

2. Isda at iba pang mga seafood Ang ilang mga baby ay maaaring magkaroon ng alerhiya sa isda, hipon, o iba pang mga seafood. Ang mga alerhiyang ito ay maaaring magdulot ng pagbabara ng daanan ng hangin at paglabo ng mga sintomas ng hika.

3. Itlog Ang ilang mga baby ay maaaring magkaroon ng alerhiya sa itlog. Ang pagkain ng itlog o mga pagkain na naglalaman ng itlog, tulad ng cake, tinapay, o pasta, ay maaaring magdulot ng mga reaksiyong alerhiya at pagsisikip ng daanan ng hangin.

4. Nuts at peanut butter Ang mga baby na mayroong alerhiya sa mga pinitas na bunga, tulad ng mani, pistachio, almond, o iba pang mga nuts, ay dapat iwasan ang pagkain ng mga ito. Maaaring magdulot ito ng malalang mga reaksiyong alerhiya at pagtaas ng mga sintomas ng hika.

5. Prutas at gulay Bagamat hindi karaniwan, ilang mga baby ay maaaring magkaroon ng alerhiya sa ilang uri ng prutas at gulay. Halimbawa, maaaring magkaroon ng reaksiyong alerhiya sa mga citrus fruits tulad ng kahel o lemon.

Conclusion

Mahalagang tandaan na ang mga ito ay pangkalahatang mga pagkain na maaaring mag-trigger ng mga reaksiyong alerhiya sa ilang mga baby na may asthma o hika. Ngunit, bawat baby ay maaaring magkaroon ng sariling sensitibilidad sa pagkain. Kung mayroon kang mga alalahanin tungkol sa mga pagkain na maaaring mag-trigger ng asthma ng iyong baby, mahalagang konsultahin ang isang doktor o propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan upang magkaroon ng tamang gabay at payo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *