June 14, 2024

Gamot sa Asthma ng Bata

Ang paggamot sa asthma ng isang bata ay mahalaga upang maiwasan ang mga asthma flare-ups at mapanatili ang kontrol sa kondisyon nito. Ang mga gamot na karaniwang ginagamit para sa asthma sa mga bata ay inireseta ng isang doktor o propesyonal na pangkalusugan. Ito ay tinatanggap upang mabawasan ang mga sintomas ng asthma, maiwasan ang mga asthma attack, at mapabuti ang kalidad ng buhay ng bata.

Ang paggamot sa asthma ng isang bata ay nakasalalay sa kalubhaan at pangangailangan ng kaniyang kondisyon. Narito ang ilang mga pangkaraniwang gamot na ginagamit sa paggamot ng asthma sa mga bata.

Bronchodilators

Ang mga bronchodilators ay mga gamot na naglalayong magbukas at magpaluwag ng mga daanan ng hangin sa mga baga. Ito ay nagpapahaba ng paghinga at nagpapababa ng pamamaga. Ang mga bronchodilators na karaniwang ginagamit sa mga bata ay maaaring maging short-acting (gamitin sa panahon ng asthma attack) o long-acting (gamitin nang regular upang maiwasan ang mga episode ng asthma). Halimbawa ng mga bronchodilators ay salbutamol at formoterol.

Steroid Inhalers

Ang mga steroid inhalers ay naglalaman ng corticosteroids na nagpapababa ng pamamaga sa mga daanan ng hangin. Ito ay karaniwang ginagamit bilang isang maintenance na gamot para sa pagkontrol ng asthma sa pang-araw-araw na batayan. Ang mga steroid inhalers ay karaniwang iniinhalang direktang sa mga baga. Halimbawa ng mga steroid inhalers ay beclomethasone at fluticasone.

Combination Inhalers

Ang mga combination inhalers ay naglalaman ng bronchodilator at corticosteroid sa iisang inhaler. Ito ay ginagamit para sa pang-araw-araw na pangangasiwa ng asthma at pagpigil sa mga asthma attack. Ang mga combination inhalers ay nag-aambag sa pagbukas ng mga daanan ng hangin at pagkontrol sa pamamaga. Halimbawa ng mga combination inhalers ay salmeterol/fluticasone at formoterol/budesonide.

Leukotriene Receptor Antagonists

Ang mga leukotriene receptor antagonists ay mga gamot na nagpapabawas sa epekto ng mga leukotrienes, na nagpapabara at nagpapamaga sa mga daanan ng hangin. Ito ay karaniwang inireseta bilang dagdag na gamot sa mga bata na may asthma upang makamit ang kontrol ng kondisyon. Halimbawa ng mga leukotriene receptor antagonists ay montelukast at zafirlukast.

FAQS – Halimbawa ng Bronchodilators para sa Asthma ng Bata

Narito ang ilang halimbawa ng bronchodilators na karaniwang ginagamit para sa paggamot ng asthma sa mga bata.

Salbutamol (brand names: Ventolin, Proventil)

Ito ay isang short-acting bronchodilator na karaniwang ginagamit para sa pag-alis ng mga asthma symptoms at pagbubukas ng mga daanan ng hangin sa mga bata na may asthma attack. Ito ay madalas na inireseta bilang rescue inhaler.

Albuterol (brand names: ProAir, Proventil)

Ito ay isa pang uri ng short-acting bronchodilator na katulad ng salbutamol. Ito ay ginagamit para sa pangunahing paggamot ng mga asthma symptoms at pagbubukas ng mga daanan ng hangin sa mga bata na may asthma attack.

Formoterol (brand names: Foradil, Perforomist)

Ito ay isang long-acting bronchodilator na karaniwang ginagamit bilang maintenance treatment para sa pang-araw-araw na pangangasiwa ng asthma sa mga bata. Ito ay hindi dapat gamitin bilang rescue medication para sa mga asthma attack.

Salmeterol (brand name: Serevent)

Ito ay isa pang long-acting bronchodilator na karaniwang ginagamit bilang pang-araw-araw na gamot para sa kontrol ng asthma symptoms sa mga bata. Tulad ng formoterol, hindi ito dapat gamitin bilang rescue medication.

Mahalagang isaalang-alang na ang paggamit ng mga bronchodilators ay dapat na sa tumpak na dosis at para sa tamang panahon na inireseta ng doktor o propesyonal sa pangangalaga sa kalusugan. Ang mga ito ay karaniwang ibinibigay sa anyo ng inhaler upang maging epektibo ang paghinga ng gamot. Mahalaga ring sundin ang mga tagubilin ng doktor at magkaroon ng regular na pagsubaybay sa kalusugan ng bata upang masigurong ang paggamot ay angkop at epektibo.

FAQS – Halimbawa ng Steroid Inhalers para sa Asthma ng Bata

Narito ang ilang halimbawa ng steroid inhalers na karaniwang ginagamit para sa paggamot ng asthma sa mga bata.

Beclomethasone (brand names: Qvar, Beclovent)

Ito ay isang corticosteroid inhaler na karaniwang ginagamit bilang maintenance treatment para sa pang-araw-araw na pangangasiwa ng asthma sa mga bata. Ito ay nagpapababa ng pamamaga sa mga daanan ng hangin upang mapanatili ang kontrol ng kondisyon.

Fluticasone (brand names: Flovent, Flixotide)

Ito ay isa pang corticosteroid inhaler na karaniwang ginagamit bilang maintenance treatment para sa kontrol ng asthma symptoms sa mga bata. Ito ay nagpapababa rin ng pamamaga sa mga daanan ng hangin upang mapanatili ang normal na paghinga.

Budesonide (brand names: Pulmicort, Rhinocort)

Ito ay isang corticosteroid inhaler na madalas na ginagamit sa mga bata na may asthma. Ito ay ginagamit bilang maintenance treatment upang mapanatili ang kontrol ng kondisyon at mapababa ang pamamaga sa mga daanan ng hangin.

Flunisolide (brand name: Aerobid)

Ito ay isa pang corticosteroid inhaler na maaaring gamitin para sa pang-araw-araw na pangangasiwa ng asthma sa mga bata. Ito ay nagpapababa ng pamamaga at naglilinis ng mga daanan ng hangin upang mapanatili ang malusog na paghinga.

Mahalagang isaalang-alang na ang paggamit ng steroid inhalers ay dapat sa tumpak na dosis at para sa tamang panahon na inireseta ng doktor o propesyonal sa pangangalaga sa kalusugan. Ang mga ito ay karaniwang ibinibigay sa anyo ng inhaler upang maging epektibo ang paghinga ng gamot. Mahalaga ring sundin ang mga tagubilin ng doktor at magkaroon ng regular na pagsubaybay sa kalusugan ng bata upang masigurong ang paggamot ay angkop at epektibo.

FAQS – Halimbawa ng Combination Inhalers

Narito ang ilang halimbawa ng combination inhalers na karaniwang ginagamit para sa paggamot ng asthma sa mga bata:

Fluticasone/Salmeterol (brand names: Advair, Seretide) Ito ay isang combination inhaler na naglalaman ng fluticasone, isang corticosteroid, at salmeterol, isang long-acting bronchodilator. Ito ay ginagamit bilang maintenance treatment para sa pang-araw-araw na pangangasiwa ng asthma sa mga bata. Ang fluticasone ay nagpapababa ng pamamaga sa mga daanan ng hangin habang ang salmeterol ay nagpapabukas ng mga daanan ng hangin.

Budesonide/Formoterol (brand names: Symbicort) Ito ay isang combination inhaler na naglalaman ng budesonide, isang corticosteroid, at formoterol, isang long-acting bronchodilator. Ito ay ginagamit bilang maintenance treatment para sa kontrol ng asthma symptoms sa mga bata. Ang budesonide ay nagpapababa ng pamamaga sa mga daanan ng hangin habang ang formoterol ay nagpapabukas ng mga daanan ng hangin.

Fluticasone/Vilanterol (brand name: Breo Ellipta) Ito ay isa pang combination inhaler na naglalaman ng fluticasone, isang corticosteroid, at vilanterol, isang long-acting bronchodilator. Ito ay ginagamit bilang maintenance treatment para sa pang-araw-araw na pangangasiwa ng asthma sa mga bata. Ang fluticasone ay nagpapababa ng pamamaga sa mga daanan ng hangin habang ang vilanterol ay nagpapabukas ng mga daanan ng hangin.

Conclusion

Ang mga combination inhalers na ito ay karaniwang inireseta ng doktor bilang maintenance treatment para sa pang-araw-araw na pangangasiwa ng asthma sa mga bata. Ang mga ito ay nagbibigay ng kombinasyon ng corticosteroid at bronchodilator upang mapanatili ang kontrol ng kondisyon at maiwasan ang mga asthma attack. Mahalaga ring sundin ang mga tagubilin ng doktor at magkaroon ng regular na pagsubaybay sa kalusugan ng bata upang masigurong ang paggamot ay angkop at epektibo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *