June 16, 2024

Ano Gamot sa Tonsilitis ng bata

Bakit nagkakaroon ng Tonsilitis ang Bata?

Karaniwan sa bata ang pagkakaroon ng tonsilitis lalo na minsan kung madalas na ang bata ay naglalaro at exposed sa mga bagay na merong source ng bacteria na pinagpmumulan ng Tonsilitis.

Ang tonsilitis ay isang kondisyon na nagdudulot ng pamamaga at pagkakaroon ng impeksyon sa tonsils ng isang indibidwal. Ang tonsils ay dalawang maliit na glandula na matatagpuan sa likod ng lalamunan at naglalaro bilang bahagi ng immune system ng katawan. Ang mga bata ay mas madalas na nagkakaroon ng tonsilitis kaysa sa mga matatanda dahil ang kanilang immune system ay hindi pa ganap na nakakabuo ng mga antibodies laban sa iba’t ibang uri ng mga impeksyon.

Ang mga pangunahing sanhi ng tonsilitis sa mga bata ay mga viral o bacterial infections. Ang Streptococcus pyogenes (group A streptococcus) ang pinakakaraniwang uri ng bacteria na nagdudulot ng tonsilitis. Bukod dito, ang mga uri ng virus tulad ng Epstein-Barr virus, adenovirus, at enterovirus ay maaari ring magdulot ng tonsilitis.

Ang pagkakaroon ng tonsilitis ay maaaring magdulot ng mga sintomas tulad ng sakit ng lalamunan, pamamaga ng tonsils, lagnat, pananakit ng ulo, at panghihina ng katawan. Maaaring magdulot din ito ng pagsusuka at pananakit ng tiyan sa ilang mga kaso.

Para maiwasan ang tonsilitis sa bata, maaaring gawin ang mga sumusunod

FAQS – Paano Makaiwas sa Tonsilitis ng bata?

1. Palakasin ang immune system ng bata sa pamamagitan ng tamang nutrisyon at regular na ehersisyo.

2. Paliguan ang bata nang regular upang mapanatili ang kalinisan at pagkakaroon ng magandang kundisyon ng balat.

3. Magpakonsulta sa doktor kung mayroong sintomas ng tonsilitis upang magamot agad ang impeksyon at maiwasan ang mga posibleng komplikasyon.

4. Palaging maghugas ng kamay upang maiwasan ang pagkalat ng mga bacteria at virus.

5. Iwasan ang pakikipaglapit sa mga taong may sakit upang maiwasan ang pagkakaroon ng mga uri ng infections.

FAQS – Gamot sa Tonsilitis ng bata

Ang mga tonsilitis na dulot ng bacterial infection ay maaaring gamutin gamit ang antibiotics. Ang antibiotics ay hindi magagamit sa tonsilitis na dulot ng viral infection dahil ito ay hindi epektibo laban sa mga virus.

Ilang halimbawa ng antibiotics na maaaring irekomenda ng doktor upang gamutin ang tonsilitis ng bata ay:

Amoxicillin

Ito ay isang karaniwang antibiotics na ginagamit upang gamutin ang mga uri ng bacterial infection, kabilang ang tonsilitis.

Penicillin

Ito ay isa pang antibiotics na madalas na ginagamit upang gamutin ang tonsilitis.

Cephalosporins

Maaaring irekomenda ng doktor ang mga antibiotics na ito kung hindi epektibo ang mga unang antibiotics na nabanggit o kung mayroong ibang mga komplikasyon.

Cefuroxime

Ito ay isang cephalosporin-type na antibiotic na maaaring magamit sa mga kaso ng tonsillitis na hindi mabisa ang ibang mga antibiotics. Isang brand ng Cefuroxime ang larawan sa ibaba.

(SQCEF) Cefuroxime 125mg/5ml syrup 60ml

Mahalaga na sundin ang tamang dosis at oras ng pag-inom ng antibiotics, kahit na nawala na ang mga sintomas ng tonsilitis. Hindi rin dapat ito gamitin sa ibang mga sakit o para sa self-medication dahil maaaring magdulot ito ng mga hindi inaasahang epekto at maaaring magdulot ng antibiotic resistance.

Mahalaga rin na konsultahin ang doktor upang malaman kung alin sa mga antibiotics ang pinakamabuting gamitin para sa tonsilitis ng bata at kung mayroon ba itong mga kontra-indikasyon o posibleng mga epekto sa kalusugan ng bata.

FAQS – Paano makaiwas sa Tonsilitis ang bata?

Para maiwasan ang tonsilitis sa bata, maaaring sundin ang mga sumusunod na tips:

1. Magpakain ng malusog na pagkain

Ang pagkain ng mga prutas at gulay, at pag-inom ng sapat na tubig ay makakatulong upang palakasin ang immune system ng bata at maiwasan ang mga sakit tulad ng tonsilitis.

2. Siguraduhin na laging malinis ang mga kamay ng bata

Ang paghuhugas ng kamay ng bata nang regular ay nakakatulong upang maiwasan ang pagkalat ng mga virus at bacteria na maaaring magdulot ng tonsilitis.

3. Iwasan ang pakikipaglapit sa mga taong may sakit.

Ang pakikipaglapit sa mga taong may sakit ay maaaring magdulot ng pagkakaroon ng tonsilitis.

Magpakonsulta sa doktor kung mayroong sintomas ng tonsilitis. Ang agarang pagpapakonsulta sa doktor at paggamot sa mga sintomas ng tonsilitis ay nakakatulong upang maiwasan ang posibleng komplikasyon at pagkakaroon ng mas malalang impeksyon.

Palakasin ang immune system ng bata sa pamamagitan ng sapat na pahinga at regular na ehersisyo. Ang sapat na tulog at ehersisyo ay nakakatulong upang mapalakas ang immune system ng bata, na nagbibigay proteksyon laban sa iba’t ibang uri ng mga infections.

Conclusion

Sa kabila ng mga pag-iingat, hindi maiiwasan na ang mga bata ay magkakaroon ng tonsilitis. Ang agarang pagpapakonsulta sa doktor at paggamot sa mga sintomas ay mahalaga upang maiwasan ang mga posibleng komplikasyon.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *