June 14, 2024

Mabisang Gamot sa Tonsil ng Bata

Ang bata na me sakit sa Tonsil ay hindi mapapakali hanggat hindi nabibigyan ng lunas ang mga sintomas gaya ng pananakit at pag ubo dahil sa impeksyon sa lalamunan na nararamdaman.

Ang mga gamot na maaaring maging mabisang panggamot sa tonsilitis ng bata ay depende sa sanhi ng karamdaman at kalagayan ng kalusugan ng bata. Ang mga karaniwang gamot na ginagamit ay mga antibiotic tulad ng amoxicillin, azithromycin, at cefuroxime, na nakakatulong sa pagpatay ng mga bacteria na nagdudulot ng impeksyon sa tonsils.

Cefuroxim Axetil For Kids 125mg/5ml and 250mg/ml Powder

Bukod sa mga antibiotic, maaari ring magbigay ng mga gamot para sa sakit sa lalamunan at pangangati, tulad ng mga analgesic na acetaminophen o ibuprofen. Ang mga gamot na ito ay maaaring magbigay ng kaluwagan mula sa sakit sa lalamunan at pangangati.

Kung mayroong mataas na lagnat o mga sintomas ng panghihina ng katawan, maaari ring magreseta ang doktor ng mga gamot na pangtigil ng lagnat o antipyretic na paracetamol.

Tempra Paracetamol Syrup 120mg/5ml 120ml Orange Flavor – for kids 1-5 years

Gayunpaman, mahalaga na kumonsulta sa isang doktor upang masiguro na tamang gamot ang naiprescribe at upang malaman kung mayroong iba pang mga gamot o mga pangangailangan ng pasyente.

FAQS – Sintomas ng Tonsil sa Bata

Ang tonsilitis sa bata ay nagdudulot ng mga sumusunod na sintomas:

Pananakit ng lalamunan

Ang bata ay maaaring magreklamo ng pananakit o pagsakit ng lalamunan na maaaring lumala sa paglunok o pagkain.

Pagkakaroon ng tonsillar exudates

Ito ay mga puting spots o flakes na nakikitang nakakabit sa tonsils.

Pagkakaroon ng pamamaga sa tonsils

Ang tonsils ay magiging namamaga at mas malaki kaysa sa normal.

Pagkakaroon ng lagnat

Maaaring magkaroon ng mataas na lagnat ang bata na kasabay ng tonsilitis.

Pagkakaroon ng ubo

Maaaring magkaroon ng ubo o paghinga ng malalim dahil sa pamamaga ng tonsils.

Pagkakaroon ng sipon

Ang ilan sa mga bata ay maaaring magkaroon ng sipon kasabay ng tonsilitis.

Pagkakaroon ng panghihina

Maaaring magkaroon ng panghihina sa katawan dahil sa labis na pagod at panghihina ng sistema ng katawan ng bata na naglaban sa impeksyon.

Conclusion

Kung mayroong sintomas ng tonsilitis ang bata, mahalaga na magpakonsulta sa doktor upang makapagbigay ng tamang gamutan at masiguro na hindi magdulot ng mga komplikasyon.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *