June 17, 2024

Antibiotic para sa tonsilitis ng bata (Mga Halimbawa)

Ang mga uri ng antibiotic na maaaring gamitin para sa tonsilitis ng bata ay maaaring iba-iba depende sa edad, timbang, kalagayan ng kalusugan, at iba pang mga kadahilanan. Ang mga karaniwang uri ng antibiotics na maaaring iprescribe ng doktor ay amoxicillin, azithromycin, cefuroxime, at penicillin.

Mahalagang konsultahin ang isang doktor upang magpatingin at magpareseta ng tamang uri at dosis ng antibiotic para sa tonsilitis ng bata. Hindi rin dapat mag-self medicate o magbigay ng antibiotic sa bata nang hindi nagpapaalam sa doktor upang maiwasan ang mga posibleng komplikasyon.

Ang amoxicillin ay isang uri ng antibiotic na karaniwang ipinapareseta ng doktor para sa tonsilitis ng bata. Ito ay isang penicillin-type antibiotic na gumagana sa pamamagitan ng pagpatay sa mga bacteria na nagdudulot ng impeksyon.

Ang tamang dosis ng amoxicillin ay nakadepende sa timbang at kalagayan ng kalusugan ng bata, kaya mahalaga na kumunsulta sa isang doktor upang maresetahan ng tamang dosis at pagkakataon ng pag-inom. Karaniwan itong iniinom sa loob ng pitong araw at mahalagang ituloy ang buong kurso kahit na maramdaman na ng bata ang pagbabago o paggaling sa kalagayan.

Ang mga pangkaraniwang side effect ng amoxicillin ay maaaring kasama ang rashes, pangangati, diarrhea at kahit na allergic reaction sa ilang mga tao. Sa ganitong kaso, dapat itong ipaalam agad sa doktor at huminto sa pag-inom ng gamot.

Ang azithromycin ay isa pang uri ng antibiotic na maaaring iprescribe ng doktor para sa tonsilitis ng bata. Ito ay isang macrolide-type antibiotic na gumagana sa pamamagitan ng pagpigil sa paglago ng mga bacteria na nagdudulot ng impeksyon.

Ang tamang dosis ng azithromycin ay nakadepende rin sa timbang at kalagayan ng kalusugan ng bata, kaya mahalaga rin ang konsultasyon sa isang doktor. Karaniwan itong iniinom sa loob ng limang araw at dapat ituloy ang buong kurso kahit na maramdaman na ng bata ang pagbabago o paggaling sa kalagayan.

Maaari rin itong mayroong mga side effect, kabilang ang pangangati, rashes, at gastrointestinal discomfort tulad ng pagtatae at pagsusuka. Sa ilang mga tao, maaari ring magdulot ng allergic reaction ang azithromycin, kaya mahalagang magpakonsulta agad sa doktor kung mayroong mga sintomas ng pangangati, rashes, o panghihina ng katawan.

Ang cefuroxime ay isa pang uri ng antibiotic na maaaring iprescribe ng doktor para sa tonsilitis ng bata. Ito ay isang cephalosporin-type antibiotic na gumagana sa pamamagitan ng pagpatay sa mga bacteria na nagdudulot ng impeksyon.

Cefuroxim Axetil For Kids 125mg/5ml and 250mg/ml Powder

Ang tamang dosis ng cefuroxime ay nakadepende rin sa timbang at kalagayan ng kalusugan ng bata, kaya mahalaga rin ang konsultasyon sa isang doktor. Karaniwan itong iniinom sa loob ng pitong araw at dapat ituloy ang buong kurso kahit na maramdaman na ng bata ang pagbabago o paggaling sa kalagayan.

Maaaring magdulot ito ng ilang mga side effect, tulad ng mga pangangati, rashes, at gastrointestinal discomfort tulad ng pagtatae at pagsusuka. Sa ilang mga tao, maaari ring magdulot ng allergic reaction ang cefuroxime, kaya mahalagang magpakonsulta agad sa doktor kung mayroong mga sintomas ng pangangati, rashes, o panghihina ng katawan.

Bakit nagkakaroon ng tonsilitis ang bata

Ang tonsilitis ay isang pangkaraniwang sakit sa lalamunan na kadalasang nakakaapekto sa mga bata. Ito ay sanhi ng impeksyon sa mga tonsil, na mga glandula na nasa likod ng lalamunan at nakakatulong sa paglalaban ng mga impeksyon. Ang mga bata ay mas madalas na nakakaranas ng tonsilitis dahil sa hindi pa ganap na nade-develop ang kanilang immune system at mas madalas silang nasa mga lugar na maaaring magdulot ng impeksyon.

May iba’t ibang uri ng mikrobyo na maaaring maging sanhi ng tonsilitis, kabilang ang mga virus, bakterya at fungus. Ang mga bata ay mas madalas na nagkakaroon ng viral tonsilitis, na maaaring sanhi ng mga virus tulad ng adenovirus, rhinovirus, at influenza virus. Gayunpaman, maaari ring maging sanhi ng bakteryal tonsilitis, kabilang ang Streptococcus pyogenes, na kadalasang kinikilalang “strep throat”.

Source: wikipedia

Ang pagkakaroon ng tonsilitis ay maaaring maiwasan sa pamamagitan ng tamang hygiene tulad ng paghuhugas ng kamay at pagsusuot ng maskara sa mga pampublikong lugar, pagsasagawa ng wastong nutrisyon, at pag-iwas sa mga taong may sakit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *