June 22, 2024

Pabalik balik na lagnat ng bata dahil sa ngipin

Hindi dapat masyadong mangamba ang parents kapag laging nilalagnat ang bata kung ang dahilan naman nito ay dahil tumutubo ang ngipin ng bata. Ang pabalik-balik na lagnat na nauugnay sa ngipin sa mga bata ay isang komon na isyu na kadalasang tinatawag na “ngipin ng sanggol” o “ngipin ng pagtubo.” Sa panahon ng pagtubo ng mga ngipin, maaaring magkaroon ng mga sintomas tulad ng pabalik-balik na lagnat, pag-iinat, pagdudugo ng gusi, pagka-iritado, at iba pang mga kaugnay na sintomas.

Gaya ng nabanggit natin ito ay madalas mangyari kapag nagumpisa ng tumobo ang ngipin ng bata.

Pag-usapan natin sa article na ito kung ano ba ang pwedeng gawin natin kapag laging may lagnat ang bata dahil sa bagong sibol na mga ngipin. Ang mga topic natin ay ang sumusunod;

-Mga pampaalis ng mga sakit, pampababa ng lagnat o pag alis ng sintomas dahil sa pagtubo ng ngipin

-Ano ba ang mga tamang paraan ng oral Hygiene sa bata

-Pangkalahatang advise para sa natubong ngipin ng bata

Mga Paraan para mabawasan ang sakit ng pagtubo ng ngipin

Upang maibsan ang mga sintomas na nauugnay sa ngipin at maiwasan ang pabalik-balik na lagnat sa mga bata, narito ang ilang mga paraan:

Pain Relief Medicine

Maari mong bigyan ang iyong anak ng over-the-counter na gamot na pang-alis ng sakit at pamparelieve ng lagnat, tulad ng acetaminophen o ibuprofen. Subalit, dapat kang kumunsulta sa isang doktor o pediatrician bago bigyan ng anumang gamot ang iyong anak. Tandaan na ang 0-6 months old na baby ay hindi dapat ginagamitan ng mga pain relief o anumang gamot.

Pagpalamig ng Gusi (Gums)

Paggamit ng mga bagay na maariing pasingawin o ipahid sa gusi ng bata para makapagbigay ng kaluwagan. Halimbawa nito ay yelo na nakabalot sa malinis na tela o malamig na teether na nilalagay sa refrigerator.

Pagsipsip ng Malamig na Likido

Maaaring magbigay ng malamig na likido sa bata, tulad ng malamig na tubig o malamig na natural na juice, upang mabawasan ang pamamaga at pagka-iritado sa gilagid.

Pagpahid ng Gel o Pabango

Paggamit ng mga gel o pabango na ibinibenta sa mga botika na may anti-inflammatory properties, na maaring ipahid sa gusi para maibsan ang sakit at pamamaga.

Pagmasahe sa Gusi

Maingat na pagmamasahe sa gusi ng bata gamit ang malinis na daliri o malambot na tuwalya para mabawasan ang discomfort at pamamaga.

Tamang Oral Hygiene

Palaging tiyakin na malinis ang bibig at ngipin ng bata. Maglinis ng gums at ngipin gamit ang malambot na toothbrush na espesyal para sa mga sanggol.

Mahalagang tandaan na ang ngipin na natubo ay isang likas na proseso ng katawan ng bata at maaaring magdulot ng pansamantalang mga sintomas.

Tiny Remedies First Tooth Natural Baby Teething Gel (20g

Mga Tamang paraan sa Oral Hygiene ng isang bata

Ang oral hygiene ng isang bata ay mahalaga upang mapanatili ang kanilang mga ngipin malusog at maiwasan ang mga dental na problema. Narito ang mga tamang paraan sa oral hygiene ng isang bata:

Mag-brush ng ngipin ng tatlong beses sa isang araw

Ituro sa bata na mag-brush ng ngipin pagkagising sa umaga, pagkatapos ng hapunan, at bago matulog. Gamitin ang isang toothbrush na may malambot na mga sanga at angkop na sukat ng ulo para sa kanilang bibig.

Piliin ang tamang toothpaste

Gumamit ng fluoride-containing toothpaste na angkop sa edad ng bata. Para sa mga bata sa edad na 3 pataas, gumamit ng toothpaste na may fluoride na laki ng isang peas. Para sa mga bata sa ilalim ng 3 taong gulang, gamitin ang toothpaste na walang fluoride o konsultahin ang kanilang dentista tungkol sa tamang halaga ng fluoride.

Mag-brush nang maayos

Ituro sa bata ang tamang pamamaraan ng pag-brush ng ngipin. Dapat gamitin ang maliit na bilang ng toothpaste at mag-brush nang paikot sa loob ng dalawang minuto. Siguraduhing maabot ang lahat ng mga bahagi ng ngipin, pati na rin ang mga likod ng ngipin at dila.

Magpalit ng toothbrush

Palitan ang toothbrush ng bata tuwing tatlong buwan o kapag ang mga sanga ay nagsisimulang maging pudpod. Ang isang toothbrush na pudpod ay hindi epektibo sa pag-aalis ng plaka at dumi sa ngipin.

Mag-floss ng ngipin

Kapag ang mga ngipin ng bata ay lumalaki na at may sapat na espasyo sa pagitan, ituro sa kanila na mag-floss ng ngipin. Gamitin ang dental floss o mga flosser na espesyal na dinisenyo para sa mga bata.

Limitahan ang matatamis na pagkain at inumin

Ituro sa bata ang kahalagahan ng pagkain ng malusog at pag-iwas sa sobrang dami ng matatamis na pagkain at inumin. Ang sobrang pagkain ng mga matatamis na pagkain at inumin ay maaaring magdulot ng karies o tooth decay.

Magpakonsulta sa dentista

Dapat dalhin ang bata sa dentista para sa regular na check-up at paglilinis ng ngipin. Ang dentista ay magbibigay ng payo at mga karagdagang instruksyon para sa tamang oral hygiene ng bata.

Conclusion

Ang pagkakaroon ng lagnat sa panahon ng pagtubo ng mga ngipin ay sanhi ng proseso ng paglakas ng mga ngipin mula sa ilalim ng gum line. Habang ito ay nangyayari, maaaring magkaroon ng pagkakairita sa gums at pamamaga, na maaaring magresulta sa panandaliang pagtaas ng temperatura ng katawan ng bata.

Mahalaga rin na ang mga magulang ay magbigay ng magandang halimbawa sa kanilang mga anak sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanilang sariling maayos na oral hygiene practices.

Iba pang mga Babasahin

Kailan pwedeng Magbigay ng Paracetamol sa Bata?

Pabalik balik na lagnat ng bata dahil sa ngipin

Sanhi ng pabalik balik na lagnat ng bata

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *