June 13, 2024

Sanhi ng pabalik balik na lagnat ng bata

Sadyang nakakabahala sa parents ang pabalik-balik na lagnat ng bata. Ito ay isang kondisyon kung saan ang bata ay patuloy na nagkakaroon ng lagnat sa iba’t ibang mga pagkakataon. Ito ay maaaring maging isang sanhi ng malalang impeksyon, hindi malunasan na kondisyon, o iba pang mga underlying na medikal na problema.

Sa article ng gamotpedia.com kapag ang isang bata ay nagkakaroon ng pabalik-balik na lagnat, mahalagang konsultahin ang isang doktor upang matukoy ang pinagmumulan ng lagnat at maibigay ang tamang paggamot. Ang doktor ay maaaring magsagawa ng pagsusuri at mga pagsusuri upang matukoy ang sanhi ng pabalik-balik na lagnat. Maaaring kinakailangan ang mga blood test, x-ray, o iba pang mga pagsusuri upang matukoy ang underlying na kondisyon.

Ang mga posibleng sanhi ng pabalik-balik na lagnat ng bata ay maaaring magmula sa impeksyon tulad ng mga respiratory virus, urinary tract infection, o tonsillitis. Maaaring ito rin ay kaugnay ng mga autoimmune disorder, allergies, o iba pang mga medikal na kondisyon.

Sa artilce natin na ito pag-usapan natin ang mga kaalaman para ma-treat ang pabalik balik na lagnat ng bata. Pag-usapan natin ang sumusunod;

-Mga usual na sanhi ng pagkakaroon ng lagnat ng bata

-Mga immune disorder ng bata na nagreresulta sa pagkakaroon niya ng lagnat

-Paano makaiwas sa mga viral infections na nagdudulot ng mga lagnat sa bata

Mga Pinagmumulan ng Pabalik balik na Lagnat ng Bata

Ayon kay Dr. Willie Ong para sa kaalaman ng mga parents ang mga karaniwang sanhi ng pagkakaroon ng lagnat ng bata ay ang mga viral o bacterial infection. Mabilis kasi ito kumalat at hindi natin sila nakikita kaya hindi mo pansin kung nahawa na pala ang bata.

  • -Viral infection
  • -Bacterial infection
  • -Immune system disorder
  • -Allergic reaction
  • -Chronic conditions

Viral infection

Ang maraming uri ng viral infection, tulad ng sipon, trangkaso, dengue, o measles, ay maaaring magdulot ng pabalik-balik na lagnat sa bata. Ang mga viral infection na ito ay maaaring magtagal ng ilang araw hanggang ilang linggo.

Bacterial infection

Ang mga bakteryal na impeksyon, tulad ng tonsilitis, sinusitis, pneumonia, o urinary tract infection (UTI), ay maaaring magdulot ng pabalik-balik na lagnat sa bata. Ang mga bakteryal na impeksyon na ito ay maaaring mangailangan ng antibiotic na gamot para sa tamang paggamot.

Immune system disorders

Ang mga kondisyon na nakakaapekto sa immune system ng bata, tulad ng autoimmune disorders o primary immunodeficiency disorders, ay maaaring maging sanhi ng pabalik-balik na lagnat. Ang mga kondisyong ito ay nagreresulta sa hindi sapat na pag-andar ng immune system, na nagiging sanhi ng madalas na pagkakaroon ng lagnat.

Allergic reactions

Ang mga severe allergic reactions, tulad ng anaphylaxis o allergic rhinitis, ay maaaring magdulot ng pabalik-balik na lagnat sa bata. Ang mga allergen, tulad ng pagkain, gamot, o mga substansiya sa paligid, ay maaaring mag-trigger ng lagnat na ito.

Chronic conditions

Mga pangmatagalang kondisyon tulad ng tuberculosis (TB), mga autoimmune disorders tulad ng systemic lupus erythematosus (SLE), o mga sakit sa dugo tulad ng leukemia ay maaaring magdulot ng pabalik-balik na lagnat sa bata.

Mga halimbawa ng Immune system disorders ng bata

Ang immune system ng katawan ng tao ay ang pinaka unanang self defense natin laban sa mga bakterya at viruses. Sila ang pangunahing dahilan kaya hindi tayo masyadong nagkakasakit. Kapag hindi nagagawa ng immune system natin ng tama ang kanilang trabaho, nagreresulta ito sa kahinaan ng katawan o pagkakasakit dahil sa mga foreign invaders. Ang lagnat ay sintomas na ang immune system natin ay gumagana pero kapag sa maling paraan ito nagreresulta ito naman ang tinatawag na mga immune disorders.

Pag-usapan naman natin ngayon ang mga uri ng Immune disorders na nagiging sanhi ng lagnat.

Primary Immunodeficiency Disorders

Ito ay mga kondisyon na nagreresulta sa hindi sapat na pag-andar ng immune system ng isang tao mula pa sa kanyang pagkapanganak. Ilan sa mga halimbawa ng primary immunodeficiency disorders ay ang tinatawag na SCID at CVID deficiency.

Severe Combined Immunodeficiency (SCID)

Ito ay isang malubhang kondisyon na nagiging sanhi ng kahinaan ng immune system ng isang bata, na nagreresulta sa madalas na pagkakaroon ng malubhang mga impeksyon.

Common Variable Immunodeficiency (CVID)

Ito ay isang kondisyon kung saan ang mga antas ng mga antibody sa katawan ay mababa, na nagdudulot ng karaniwang mga impeksyon.

Autoimmune Disorders

Ang mga autoimmune disorder ay mga kondisyon na kinalaban ng immune system ng katawan ang sariling mga selula at tisyu. Ilan sa mga halimbawa ng autoimmune disorders na maaaring makaapekto sa mga bata ay ang:

Juvenile Idiopathic Arthritis (JIA)

Ito ay isang uri ng arthritis na nangyayari sa mga bata, na kung saan ang immune system ay nagsasalakay sa mga kasu-kasuan at nagiging sanhi ng pamamaga at kirot.

Systemic Lupus Erythematosus (SLE)

Ito ay isang chronic na autoimmune disorder na maaaring makaapekto sa iba’t ibang bahagi ng katawan, tulad ng balat, mga kasu-kasuan, at mga organo.

Allergic Disorders

Ang mga allergic disorders ay nagreresulta sa hindi malusog na reaksyon ng immune system sa mga karaniwang substansiya, tulad ng mga allergen. Mga halimbawa ng allergic disorders sa mga bata ay ang:

Allergic Rhinitis

Ito ay isang kondisyon na kung saan ang immune system ay nagrereaksyon sa mga alerhiya sa hangin, na nagiging sanhi ng mga sintomas tulad ng sipon, pangangati ng ilong, at pagbahin.

Asthma

Ito ay isang kondisyon na kung saan ang immune system ay nagrereaksyon sa mga partikulo sa hangin, na nagdudulot ng pamamaga at pagbabara ng mga daanan ng hangin, at nagiging sanhi ng pagka-hika.

Paano iwasan ang Viral infection sa bata

Ang viral infection ay maaaring mahawa ang mga bata sa pamamagitan ng diretso o di-direktang contact sa mga taong may impeksyon. Upang maiwasan ang viral infection sa bata, narito ang ilang mga hakbang na maaaring gawin:

Proper Hand Hygiene

Ituro sa bata ang tamang paraan ng paghuhugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. Palaging kailangan nilang maghugas ng kamay bago kumain, pagkatapos umihi o dumumi, at pagkatapos humawak sa mga bagay na madalas hawakan ng iba tulad ng mga pinto, laro, o gamit sa pag-aaral.

Iwasan ang Paglapit sa May Sintomas ng Sakit

Ituro sa bata na huwag lapitan o makihalubilo sa mga taong mayroong mga sintomas ng sakit tulad ng sipon, ubo, lagnat, o trangkaso. Ito ay upang maiwasan ang direktang pagkahawa sa mga viral particles na maaaring kumalat sa pamamagitan ng malapitang contact o respiratory droplets.

Pagtakip ng Bunganga at Ilong

Ituro sa bata na takpan ang kanyang bunganga at ilong gamit ang kanyang siko o tissue kapag siya ay umubo o bumahing. Ito ay upang maiwasan ang pagkalat ng respiratory droplets na naglalaman ng mga viral particles.

Proper Coughing and Sneezing Etiquette

Ituro sa bata na hindi dapat umubo o bumahing sa kanyang mga kamay o iba pang mga bagay. Dapat nilang gawin ito sa isang disposable tissue o sa bahagi ng siko ng kanilang braso. Ang mga disposable tissue ay dapat itapon agad at maghugas ng kamay pagkatapos.

Maintaining a Healthy Lifestyle

Mahalagang bigyan ng malusog na pangangatawan ang mga bata upang mapabuti ang immune system nila. Kasama sa pagpapanatili ng malusog na lifestyle ang pagkain ng balanseng pagkain, regular na ehersisyo, sapat na tulog, at sapat na inumin.

Bakuna

Makipag-ugnayan sa doktor upang makumpirma ang mga rekomendadong bakuna para sa bata. Ang mga bakuna tulad ng MMR (measles, mumps, rubella), polio, flu, at iba pa ay maaaring makatulong sa pag-iwas sa ilang mga viral infection.

Conclusion

Mahalaga rin na panatilihing malinis ang paligid at mga kagamitan ng bata, at i-encourage ang tamang respiratory hygiene sa mga taong nakapaligid sa kanila. Sa kabuuan, ang pagpapanatili ng mahusay na hygiene, pag-iwas sa mga taong may sintomas ng sakit, at pagpapanatili ng malusog na lifestyle ay makakatulong sa pag-iwas sa viral infection sa bata.

Iba pang mga Babasahin

Kailan pwedeng Magbigay ng Paracetamol sa Bata?

Pabalik balik na lagnat ng bata dahil sa ngipin

Sanhi ng pabalik balik na lagnat ng bata

2 thoughts on “Sanhi ng pabalik balik na lagnat ng bata

  1. Pano po Kaya ung anak ko 3days na po syang nilalagnat, gawa ng lalamunan Nya masakit at pati sikmura Nya masakit din ano po Kaya Ang pwedeng Gawin..salamat po sa sagot..

    1. Ang GERD sa bata (acid reflux) ay maaaring magdulot ng masakit sa sikmura at lalamunan dahil sa acid reflux mula sa tiyan paitaas. Iwasan ang mga pagkain na maaaring mag-trigger ng acid reflux at kumunsulta sa doktor para sa tamang gamutan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *