June 14, 2024

Pansamantalang gamot sa dengue sa bata

Ang sintomas ng pagkakaroon ng dengue na lubhang nakakabahala ay ang sobrang pag-angat ng temperatura ng katawan ng nagkaroon ng virus. Nilalabanan ng katawan ang dengue virus sa panahon na ito. Pero mahalaga na maagapan ang mga sintomas dahil ang sakit na Dengue ay naka mamatay.

Narito ang ilang mga pangunahing hakbang na karaniwang ginagawa sa paggamot ng dengue

1.Pahinga at Pag-inom ng Maraming Tubig

Ang pasyente ay kailangang magpahinga nang sapat at uminom ng maraming tubig upang maiwasan ang dehydration. Maaaring kailanganin ng doktor na maglagay ng intravenous fluids o drips kung kinakailangan.

2.Gamot sa Pagsasakit ng Katawan

Maaaring ibigay ang paracetamol upang bawasan ang sakit ng katawan at lagnat. Hindi dapat gamitin ang aspirin o iba pang gamot na naglalaman ng aspirin dahil maaaring magdulot ito ng mga komplikasyon.

3.Maingat na Paggamot sa mga Sintomas

Kapag ang mga sintomas ng dengue ay lumala o kumplikado, maaaring kailanganin ng ibang mga gamot o pamamaraan ng pangangalaga. Halimbawa, kung mayroong labis na pagdurugo, maaaring kailanganin ng pagsasalin ng dugo o transfusion.

FAQS – Mga halimbawa ng paracetamol para sa dengue ng bata

Mga halimbawa ng paracetamol (acetaminophen) na maaaring gamitin para sa dengue ng bata ay ang mga sumusunod:

Calpol

Ito ay isang kilalang brand ng paracetamol para sa mga bata. Ito ay available sa iba’t ibang mga porma tulad ng syrup o suspension na madaling ibigay sa mga bata.

CALPOL Paracetamol Orange Flavor 6-12 years old 60ml

Biogesic Kids

Ito ay isang iba pang brand ng paracetamol na espesyal na ginawa para sa mga bata. Ito rin ay available sa iba’t ibang mga porma tulad ng syrup na mas madaling matanggap ng mga bata.

Biogesic for Kids 120mg Strawberry Suspension 60mL For Children’s Fever And Pain Relief

Tylenol

Ito ay isang pangkaraniwang brand ng paracetamol na karaniwang ginagamit para sa pagsugpo ng lagnat at pag-alis ng sakit. Mayroong mga variant na espesyal na ginawa para sa mga bata na madaling ibigay sa kanila.

Mahalaga na sumunod sa tamang dosis at gabay ng doktor o tagapagbigay ng pangangalaga sa kalusugan sa paggamit ng paracetamol. Ang dosis ng paracetamol ay kadalasang ibinabatay sa timbang ng bata. Upang masiguro ang tamang paggamit at dosis, mahalaga na kumonsulta sa isang doktor bago gamitin ang anumang gamot sa bata, lalo na kung may dengue. Ang doktor ay magbibigay ng tamang gabay at magbibigay ng rekomendasyon na angkop sa sitwasyon at pangangailangan ng bata.

FAQS – Mga dapat gawin kapag may Dengue ang isang Bata

Kapag may dengue ang isang bata, mahalagang gawin ang mga sumusunod na hakbang upang mapangalagaan ang kalusugan at mabawasan ang mga komplikasyon:

Konsultahin ang isang doktor

Agad na kumunsulta sa isang doktor kapag may suspetsa ng dengue sa bata. Ang doktor ang magiging pinakamahusay na tagapayo at magbibigay ng tamang direksyon sa pag-aalaga ng bata.

Ibigay ang tamang hydration

Mahalagang panatilihing ma-hydrate ang bata sa pamamagitan ng pagbibigay ng sapat na tubig o oral rehydration solution (ORS). Ang dengue ay maaaring magdulot ng dehydration, kaya mahalaga na mapuno ang nawawalang likido sa katawan ng bata.

Pahinga

Payagan ang bata na magpahinga at magpahinga nang sapat. Ang pahinga ay mahalaga upang magamot ang katawan ng bata at makabawi mula sa sakit.

Monitor ang mga sintomas

Bantayan ang mga sintomas ng dengue tulad ng lagnat, pagsusuka, pagkahilo, pananakit ng tiyan, at pagkawala ng gana sa pagkain. Kung mayroong mga pagbabago o lumalalang sintomas, agad na kumonsulta sa doktor.

Pigilan ang pangangati o pagkamot

Ituro sa bata na hindi dapat kamutin ang mga pangangati na dulot ng dengue. Ito ay upang maiwasan ang impeksyon sa mga nabuksan na mga bahagi ng balat.

Iwasan ang mga gamot na hindi inireseta ng doktor

Huwag bigyan ng mga gamot, tulad ng aspirin o ibuprofen, na hindi inireseta ng doktor. Ang mga ito ay maaaring makapagdulot ng komplikasyon sa dengue.

Mag-ingat sa mga sintomas ng dengue na nagiging mas malubha

Alamin ang mga sintomas ng dengue na maaaring maging mas malubha tulad ng pagdami ng mga pasa, pagsusuka ng dugo, pagkahilo, o paglabas ng dugo mula sa ilong o bibig. Kung mayroon nitong mga sintomas, agad na dalhin ang bata sa pinakamalapit na ospital para sa agarang pag-aalaga.

Conclusion

Mahalaga na magkaroon ng malapit na koordinasyon sa doktor upang ma-monitor ang kondisyon ng bata at makakuha ng tamang pangangalaga. Gaya ng mga nababalitaan natin na nagkakasakit nito ay lubhang mapanganib lalo na sa mga bata. Ang agarang pag gamot ang makakalutas sa panganib na dulot ng sakit na ito.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *