June 16, 2024

Unang sintomas ng dengue sa bata

Ang dengue ay isang malubhang sakit na pwedeng dumapo sa kanino man lalo na sa mga bata kung hindi sila masyadong aware sa mga lugar na pinupuntahan nila ay madaming mga lamok.

Kadalasan ding tumataas ang bilang ng mga nagkakasakit sa dengue tuwing tag ulan kasi dumadami ang mga lugar kung saan pwedeng mag breed ang lamok na nagdadala ng virus na ito.

Ang dengue ay isang sakit na inaabot ng mga lamok na may dengue virus. Ang mga unang sintomas ng dengue ay maaaring lumitaw 4 hanggang 10 araw matapos ang kagat ng lamok na may dengue virus. Ang mga sintomas ng dengue ay maaaring magkakaiba sa bawat tao, ngunit ang mga karaniwang unang sintomas nito ay:

1.Mataas na lagnat (fever)

Ang taas ng lagnat sa dengue ay karaniwang 40°C (104°F) o higit pa. Ito ay hindi nagpapababa nang masyado kahit na gamot na pampababa ng lagnat ang inumin.

2. Pananakit ng katawan (body aches)

Maaaring maranasan ang pangangalay o pananakit ng mga kalamnan at kasu-kasuan.

3. Panginginig (chills)

Ang pagkakaroon ng panginginig o pagkamalamig ay isa sa mga karaniwang sintomas ng dengue.

4. Pananakit ng ulo (headache):

Ang sakit ng ulo ay karaniwang kasama sa sintomas ng dengue at maaaring maging malala.

5. Pananakit ng mga mata

Ang mga mata ay maaaring masakit, namamaga, o mayroong pulang bahagi.

6. Pagkapagod (fatigue)

Madalas na nararamdaman ang sobrang pagkapagod o panghihina sa buong katawan.

7. Pananakit ng likod at mga kalamnan (backache and muscle pain)

Maaaring mayroong pananakit sa likod, mga kalamnan, at iba pang bahagi ng katawan.

Paano pababain ang lagnat ng bata kapag may dengue

Kapag may bata na may dengue at mataas ang lagnat, mahalaga na sundin ang mga sumusunod na hakbang para mapababa ang lagnat at maalagaan ang kalusugan ng bata:

Konsultahin ang doktor

Maaring ang dengue ay isang malubhang sakit at kailangan ng tamang pangangalaga at pagsubaybay ng isang propesyonal na pangkalusugan.

Magbigay ng sapat na inumin

Ang isang dehydrated na katawan ay maaaring magpahina sa immune system at magdulot ng iba pang mga komplikasyon. M

Pahinga at kumportableng kapaligiran

Siguraduhing ang bata ay nakapagpapahinga nang sapat at nasa komportableng kapaligiran. Iwasan ang mga mainit na lugar at gawing kumportable ang paligid ng bata.

Paggamot ng lagnat

Maaaring magbigay ng gamot na pampababa ng lagnat (antipyretics) na inireseta ng doktor.

Pantauin ang mga sintomas

Mahalagang bantayan ang mga sintomas ng bata. Kung lumala ang mga sintomas o nagkaroon ng iba pang komplikasyon, kailangan agad na kumunsulta sa doktor.

FAQS – Halimbawa ng antipyretics sa Dengue ng Bata

Halimbawa ng mga antipyretics o mga gamot na pampababa ng lagnat na maaaring gamitin sa dengue sa mga bata ay ang sumusunod:

Paracetamol (Acetaminophen)

Ito ay isang pangkaraniwang antipyretic na ginagamit upang bawasan ang lagnat. Ito ay available sa maraming mga porma tulad ng mga tablet, sirup, at suppository. Ang dosis ay dapat na ibigay base sa timbang ng bata at gabay ng doktor o tagapagbigay ng pangangalaga sa kalusugan.

Ibuprofen

Ang ibuprofen ay isa pang antipyretic na maaaring gamitin para sa mga batang may dengue. Ito rin ay magagamit sa iba’t ibang mga porma tulad ng mga tablet at sirup. Gaya ng paracetamol, ang dosis ng ibuprofen ay dapat na nakabase sa timbang ng bata at magsilbi lamang batay sa rekomendasyon ng doktor o tagapagbigay ng pangangalaga sa kalusugan.

ADVIL Ibuprofen 100 mg/5 mL Suspension for Kids 60mL

Conclusion

Ang dengue ay isang nakakahawang sakit na sanhi ng virus na kumakalat sa pamamagitan ng lamok na tinatawag na Aedes. Ito ay maaaring makaapekto sa mga bata at maaaring magdulot ng malubhang mga sintomas. Ang dengue ay karaniwang may inkubasyon na panahon na nagtatagal ng 4 hanggang 10 araw bago lumabas ang mga sintomas.

Ang mga sintomas ng dengue sa bata ay maaaring mag-iba-iba depende sa kalagayan ng pasyente, ngunit karaniwang kasama ang mataas na lagnat, matinding sakit ng ulo, pananakit ng kasukasuan at mga kalamnan, pagkahapo, pagsusuka, pagduduwal, mga pantal sa balat, at pagdurugo mula sa ilong o gums. Sa mga malalang kaso ng dengue, maaaring magkaroon ng pagkahina ng mga platelets sa dugo, na maaaring magdulot ng pagdurugo o pagkakaroon ng mga abnormal na pasa sa balat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *