June 15, 2024

Sintomas ng Rabies ng Pusa sa Bata

Dahil ang rabies ay isang nakamamatay na sakit na sanhi ng rabies virus. Ang pusa, tulad ng ibang hayop, ay maaaring maging taglay ng virus at maipasa ito sa tao sa pamamagitan ng kagat o laway. Ang pagkakaroon ng rabies ng pusa ay posibleng nakuha din sa ibang pusa. Pero kung may bakuna ang pusa, pwede itong magkaroon ng panlaban sa virus.

Kapag lumabas na ang sintomas ng rabies sa bata, posibleng hindi pare-parehas ang epekto sa mga bata. Pero ito ang pinaka-common na pwedeng mangyari sa kanila.

-Pwedeng may sintomas ng Flu

-Masakit at makati ang bahaging nakagat

-Pagbabago ng ugali

-Mahirap lumunok

-Takot sa tubig

-Nagsusuka

-Hirap magsalita

-Umiiyak

Halimbawa ng sintomas ng Rabies sa Bata

Narito naman ang mga pagpapaliwanag sa mga sintomas na ito. Ayon sa gamotsapet.com, masyadong huli na para sa gamutan ang bata kapag lumabas na karamihan sa mga nakikita na ito sa bata.

1. Flu-Like Symptoms:

-Sa simula, ang rabies ay maaaring simulan sa flu-like na sintomas tulad ng lagnat, sakit ng ulo, at pangangawit ng katawan. Ang mga sintomas na ito ay maaaring magtagal ng ilang araw hanggang ilang linggo.

2. Pangangati o Sakit sa Pook ng Kagat:

-Ang pook ng kagat o lawit ay maaaring maging masakit o makati. Maaaring magkaruon ng pamumula at pamamaga sa pook ng kagat.

3. Pagbabago sa Ugali o Asal:

-Maaaring magkaruon ng pagbabago sa ugali o asal ang isang bata. Maaaring maging mas agresibo o mas mabagal ang reaksyon sa mga pangyayari sa paligid.

4. Kahirapan sa Paglunok:

-Ang pagkakaroon ng kahirapan sa paglunok o kakulangan sa kahusayan ng pangangatawan ay maaaring maging isang senyales ng advanced na yugto ng rabies.

5. Hydrophobia (Takot sa Tubig):

-Ang hydrophobia ay isang kakaibang takot o pangamba sa tubig. Ang biktima ay maaaring magkaruon ng kahirapan sa pag-inom o paglunok kapag nakakakita ng tubig.

6. Pagsusuka at Pagsusuka ng Espuma:

-Ang pagsusuka ay maaaring maging isa sa mga sintomas, at ang pagsusuka ay maaaring kasabay ng paglalabas ng espuma mula sa bibig.

7. Hirap sa Pagsasalita o Paglunok:

-Ang rabies ay maaaring magdulot ng kahirapan sa pagsasalita at paglunok dahil sa pag-aapekto nito sa sistema ng nerbiyo.

8. Madalas na Pag-iyak o Kakaibang Ugali:

-Ang pag-iyak nang madalas o pagpapakita ng mga kakaibang ugali na hindi karaniwan sa bata ay maaaring maging senyales.

Mahalaga na agad na magpakonsulta sa isang doktor kapag mayroong posibleng exposure sa rabies, lalo na kung may kagat ng hayop, tulad ng pusa. Ang agarang pagtuklas at paggamot ay mahalaga upang maiwasan ang malubhang komplikasyon at mapanatili ang kalusugan ng bata.

Bakit delikado ang Rabies ng pusa sa bata

Ang rabies ay isang nakamamatay na sakit na maaaring maipasa sa tao mula sa isang hayop na infected ng rabies virus. Ang pusa ay isa sa mga hayop na maaaring maging taglay ng rabies virus, at ang kanilang kagat o lawit ay maaaring maging mapanganib, lalo na sa mga bata. Narito ang ilang dahilan kung bakit delikado ang rabies ng pusa sa bata:

a. Madalas na Kakagat ng Pusa

Ang mga bata ay madalas na makikipaglaro sa mga pusa, at ang pagsusumbong o kakagat ay maaaring maging madalas na pangyayari. Kung ang pusa ay may rabies, maaaring maipasa ang virus sa bata sa pamamagitan ng kagat o lawit.

b. Mahirap Ma-detect ang Rabies sa Pusa:

Ang mga pusa ay maaaring magdala ng rabies virus nang hindi gaanong halata ang sintomas. Minsan, maaaring magtago ang sintomas o maging subtile ito sa pusa, kaya’t mahirap ma-detect ng mga tao.

c. Agresibong Ugali ng Pusa:

Ang rabies ay maaaring magdulot ng pagbabago sa ugali ng pusa. Maaaring maging agresibo ang isang pusa na may rabies, at ito ay maaaring magresulta sa mas mataas na panganib para sa mga bata, lalo na kung malimit silang makikipag-engage sa pusa.

d. Madaling Magkaruon ng Kaugnayan sa Pusa:

Ang mga bata ay madalas na may malapit na kaugnayan sa kanilang mga alagang pusa. Dahil dito, mas mataas ang tsansa na sila ay makakaranas ng pagkakagat o pag-ekspos sa lawit ng pusa na may rabies.

e. Mabilis na Pagsulpot ng Sintomas:

Ang rabies ay maaaring magkaruon ng mabilis na pagsulpot ng sintomas pagkatapos ng exposure. Kung ito ay hindi agad na ma-identify at ma-tratratuhan, maaaring mauwi sa malubhang komplikasyon o kamatayan.

Conclusion

Ang agarang pagkilala at paggamot sa mga kaso ng posibleng exposure sa rabies, lalo na sa mga kagat ng pusa, ay mahalaga upang maiwasan ang pag-unlad ng sakit sa tao. Agarang paglunas sa pamamagitan ng rabies post-exposure prophylaxis (PEP) ay maaaring maging epektibo sa pagpapabawas ng panganib na maipasa ang rabies virus.

Iba pang mga babasahin

Gamot sa Sipon at Baradong Ilong Tablet sa Bata

Mabisang gamot sa sipon home remedy sa Bata

Halamang gamot sa sipon ng bata

Gamot sa sipon na hindi nawawala sa bata

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *