May 20, 2024

Gamot sa mabahong pusod ng sanggol

Ang mga sanggol ay mayroong natural na pagkakaroon ng mga mikrobyo sa kanilang balat, kasama na ang mga nasa pusod. Kapag hindi naiilinis o naaayos nang maayos ang hygiene ng sanggol, maaaring magdulot ito ng hindi magandang amoy sa pusod ng sanggol. Ang mabahong amoy na ito ay maaaring maging senyales ng impeksiyon sa balat ng sanggol.

Maaari ding magdulot ng mabahong amoy ang mababang antas ng hygiene, tulad ng hindi pagpapalit ng diaper o lampin ng sanggol kapag puno na ito ng ihi o tae. Ang labis na pagpapawis o sobrang init din ay maaaring magdulot ng pagdami ng mikrobyo sa pusod at magdulot ng hindi magandang amoy.

Sa ilang mga kaso, ang mabahong amoy sa pusod ng sanggol ay maaaring dahil sa impeksyon sa balat tulad ng diaper rash, fungal infection o bacterial infection. Kapag hindi nababago ang amoy sa pusod ng sanggol kahit na ginagawa na ang mga tamang hakbang sa hygiene, maaring magpakonsulta sa doktor upang masiguro na maayos na naa-address ang problema.

Ang mabahong amoy sa pusod ng sanggol ay maaaring dulot ng maraming dahilan, kabilang ang mga impeksiyon sa balat, hindi tamang pag-aalaga, o hindi sapat na hygiene.

Para malunasan ang mabahong pusod ng sanggol, maaari mong gawin ang mga sumusunod:

  1. Linisin ang pusod ng sanggol gamit ang malinis na warm water. Pahiran ito ng maingat gamit ang malinis na cotton ball o cotton swab.

2. Patuyuin ng maigi ang pusod ng sanggol gamit ang malinis na towel. Siguraduhin na walang naiiwan na moisture sa lugar na ito, dahil ito ay maaaring magdulot ng pagdami ng mga mikrobyo.

3. Bantayan ang hygiene ng sanggol. Panatilihing malinis at tuyo ang area na ito at palitan ang diaper o lampin ng sanggol kapag napupuno na ito ng ihi o tae.

4. Kung mayroong impeksiyon sa balat, maaring magpakonsulta sa doktor upang masiguro na maayos na naa-address ang problema.

5. Piliin ang mga damit ng sanggol na gawa sa malambot na tela at hindi mainit sa pakiramdam upang maiwasan ang pagpapawis ng sanggol.

Mahalaga rin na siguraduhin na ang mga gamit na ginagamit sa paglinis ng pusod ng sanggol ay malinis at hindi nakakadulot ng irritation o impeksyon. Kung hindi nababago ang amoy sa pusod ng sanggol kahit na ginagawa na ang mga tips na nabanggit, maaring magpakonsulta sa doktor upang malaman ang iba pang posibleng dahilan ng mabahong amoy at ang tamang paggamot nito.


Halimbawa ng gamot sa mabaho na pusod ng baby dahil sa infection

Kapag ang mabahong amoy sa pusod ng baby ay dulot ng impeksiyon sa balat, maaring magpakonsulta sa doktor upang masiguro na maayos na naa-address ang problemang ito. Ang doktor ay maaaring magrekomenda ng mga gamot na antibacterial o antifungal depende sa uri ng impeksiyon.

Halimbawa ng mga gamot na maaaring irekomenda ng doktor:

Antibacterial cream

Ito ay maaaring magamit para sa mga impeksiyong dulot ng bacteria sa balat tulad ng impetigo.

Antifungal cream

Ito ay maaaring magamit para sa mga impeksiyong dulot ng fungi sa balat tulad ng yeast infection.

Oral antibiotics o antifungal medications

Sa ilang mga kaso, maaaring kailanganin ng oral medications para sa mas malalang mga impeksiyon.

Mahalaga na sundin ang mga direksyon ng doktor sa paggamit ng mga gamot na ito. Bukod dito, mahalaga rin na patuloy na panatilihin ang hygiene ng sanggol upang maiwasan ang pagkakaroon ng mga impeksiyon sa balat at mabahong amoy sa pusod.

Halimbawa ng Antibacterial cream sa mabahong pusod ng baby

Ang mga halimbawa ng mga antibacterial cream na maaaring irekomenda ng doktor para sa mabahong pusod ng baby na dulot ng impeksiyon ng bacteria ay ang mga sumusunod:

Mupirocin (Bactroban)

– Ito ay isang topical antibiotic cream na ginagamit upang gamutin ang mga impeksiyong dulot ng mga bacteria tulad ng Staphylococcus aureus. Ito ay maaring magamit para sa mga impeksiyon sa balat tulad ng impetigo.

BACTROBAN 2% Mupirocin 20mg/g Ointment 5g

Neomycin

– Ito ay isang topical antibiotic cream na ginagamit upang gamutin ang mga impeksiyong dulot ng mga bacteria tulad ng Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa at Staphylococcus aureus.

Polymyxin B

– Ito ay isang topical antibiotic cream na ginagamit upang gamutin ang mga impeksiyong dulot ng mga bacteria tulad ng Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae at Escherichia coli.

Bacitracin

– Ito ay isang topical antibiotic cream na ginagamit upang gamutin ang mga impeksiyong dulot ng mga bacteria tulad ng Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes at Corynebacterium species.

Lucky Bacitracin Zinc First Aid Antibiotic Ointment 14

Mahalaga na konsultahin ang doktor upang malaman ang tamang gamot na dapat gamitin para sa kondisyon ng sanggol. Bukod dito, sundin din ang mga direksyon ng doktor sa paggamit ng gamot na ito upang masiguro na maayos na naa-address ang problemang ito.

Halimbawa ng Antifungal cream sa mabahong pusod ng baby

Ang mga halimbawa ng mga antifungal cream na maaaring irekomenda ng doktor para sa mabahong pusod ng baby na dulot ng impeksiyon ng fungus ay ang mga sumusunod:

Clotrimazole

– Ito ay isang antifungal cream na ginagamit upang gamutin ang mga impeksiyon dulot ng fungi tulad ng Candida albicans. Ito ay maaaring gamitin para sa mga impeksiyon sa balat tulad ng diaper rash.

Clotrimazole Antifungal Cream for Buni, Hadhad, An-an, Alipunga 10g

Miconazole

– Ito ay isang antifungal cream na ginagamit upang gamutin ang mga impeksiyon dulot ng fungi tulad ng Candida albicans at Aspergillus fumigatus. Ito ay maaaring gamitin para sa mga impeksiyon sa balat tulad ng diaper rash.

Ketoconazole

– Ito ay isang antifungal cream na ginagamit upang gamutin ang mga impeksiyon dulot ng fungi tulad ng Candida albicans at Malassezia furfur. Ito ay maaaring gamitin para sa mga impeksiyon sa balat tulad ng seborrheic dermatitis.

Terbinafine

– Ito ay isang antifungal cream na ginagamit upang gamutin ang mga impeksiyon dulot ng fungi tulad ng Trichophyton rubrum at Microsporum canis. Ito ay maaaring gamitin para sa mga impeksiyon sa balat tulad ng ringworm.

Terbinafine Anti fungal cream Alipunga Buni An an Hadhad 10g

Mahalaga na konsultahin ang doktor upang malaman ang tamang gamot na dapat gamitin para sa kondisyon ng sanggol. Bukod dito, sundin din ang mga direksyon ng doktor sa paggamit ng gamot na ito upang masiguro na maayos na naa-address ang problemang ito.

Halimbawa ng Oral antibiotics o antifungal medications sa mabahong pusod ng baby

Ang pagbibigay ng oral antibiotics o antifungal medications para sa mabahong pusod ng baby ay hindi karaniwang ginagawa dahil mayroong mga mas mabisa at mas ligtas na mga topical treatments na maaaring gamitin para sa ganitong karamdaman. Gayunpaman, sa ilang kaso ng malalang impeksyon na hindi kayang lunasan ng mga topical treatments, maaaring irekomenda ng doktor ang paggamit ng oral antibiotics o antifungal medications.

Ang mga halimbawa ng mga oral antibiotics na maaaring irekomenda ng doktor para sa mga impeksiyong dulot ng mga bacteria ay ang mga sumusunod:

Amoxicillin

Ceftriaxone

Azithromycin

Clindamycin

Ang mga halimbawa naman ng mga oral antifungal medications na maaaring irekomenda ng doktor para sa mga impeksiyong dulot ng mga fungi ay ang mga sumusunod:

Fluconazole

Itraconazole

Terbinafine

Conclusion

Mahalaga na konsultahin ang doktor upang malaman ang tamang gamot na dapat gamitin para sa kondisyon ng sanggol. Bukod dito, sundin din ang mga direksyon ng doktor sa paggamit ng gamot na ito upang masiguro na maayos na naa-address ang problemang ito.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *