June 22, 2024

Infection pusod ng sanggol

Ang impeksyon sa pusod ng sanggol ay maaaring mangyari kung hindi naipapalit at nalilinis nang maayos ang diaper ng sanggol. Kapag hindi natatanggal ang dumi sa diaper ng sanggol, maaari itong magdulot ng impeksyon sa pusod dahil sa mga mikrobyo na nandoon sa dumi. Ang impeksyon sa pusod ng sanggol ay maaari ring mangyari kung ginagamitan ito ng mga gamot tulad ng betadine o alcohol sa paglilinis ng pusod, dahil maaari itong magdulot ng skin irritation o allergy sa balat ng sanggol.

Ang mga senyales ng impeksyon sa pusod ng sanggol ay maaaring magpakita ng mga sumusunod na sintomas.

1.Pagkakaroon ng pamamaga, pulang kulay, at pananakit sa pusod

2. Pagkakaroon ng discharge mula sa pusod

3. Mataas na lagnat o pagkakaroon ng ibang sintomas ng impeksyon tulad ng pagkahilo, pagsusuka, o pagkahapo

Kung nakita mo ang mga sintomas ng impeksyon sa pusod ng sanggol, mahalaga na agad magpakonsulta sa doktor upang magkaroon ng tamang pangangalaga at gamot. Ang mga hindi naaayon na pagpapabaya sa impeksyon sa pusod ng sanggol ay maaaring magdulot ng mga komplikasyon tulad ng sepsis, kung saan ang impeksyon ay kumakalat sa buong katawan ng sanggol, na maaaring magdulot ng malubhang karamdaman o kahit na kamatayan.

Table of Contents

Ano ang dahilan ng impeksyon sa pusod ng sanggol

Ang impeksyon sa pusod ng sanggol ay maaaring maganap dahil sa mga sumusunod na mga dahilan:

Hindi sapat ang pangangalaga sa pusod

Kung hindi sapat ang pangangalaga sa pusod ng sanggol, maaaring magkaroon ito ng impeksyon. Ito ay maaaring mangyari kung hindi ito nalinis o hindi naipalit ng tamang paraan ang diaper ng sanggol.

Pagkakaroon ng bacteria o mikrobyo

Maaari ring magdulot ng impeksyon sa pusod ng sanggol ang mga bacteria o mikrobyo na nandoon sa paligid. Halimbawa, ang mga mikrobyo sa mga bagay-bagay tulad ng diaper o mga damit ng sanggol ay maaaring makapasok sa pusod at magdulot ng impeksyon.

Mga hindi naaayon na paglilinis

Ang paggamit ng mga hindi naaayon na produkto tulad ng betadine o alcohol sa paglilinis ng pusod ng sanggol ay maaaring magdulot ng skin irritation o allergy sa balat ng sanggol, na maaaring magdulot ng impeksyon.

Impeksyon mula sa ibang bahagi ng katawan

Maaari ring magkaroon ng impeksyon sa pusod ng sanggol mula sa ibang bahagi ng katawan, halimbawa kung mayroong impeksyon sa ibang bahagi ng balat ng sanggol.

Ang mga sanggol na mayroong mga kondisyon tulad ng mga hindi naiinom na gamot o mga mayroong mga problema sa immune system ay may mas mataas na panganib na magkaroon ng impeksyon sa pusod. Mahalaga na laging panatilihing malinis at tuyo ang pusod ng sanggol at magpakonsulta sa doktor kung may mga sintomas ng impeksyon na lumitaw.

Ano gamot sa infection sa pusod ni baby

Ang gamot na ibibigay ng doktor sa isang sanggol na may impeksyon sa pusod ay depende sa uri at kalubhaan ng impeksyon. Sa karamihan ng mga kaso, ang impeksyon sa pusod ng sanggol ay maaaring gamutin sa pamamagitan ng mga gamot na antibacterial, na kadalasang binibigay sa pamamagitan ng oral o topical na paraan. Ang mga halimbawa ng antibacterial na gamot ay ang amoxicillin, cephalexin, at erythromycin.

Kung mayroong abscess o namuong nana sa pusod, maaaring kinakailangan ng pagbubukas at paglilinis ng pusod upang alisin ang nana. Sa karamihan ng mga kaso, ang abscess ay kailangan ding gamutin ng mga gamot na antibacterial.

Mahalaga ring panatilihing malinis at tuyo ang pusod ng sanggol sa panahon ng pagpapagaling. Kung mayroong mga sintomas ng impeksyon sa pusod ng sanggol, mahalaga na agad magpakonsulta sa doktor upang mabigyan ng tamang gamot at pangangalaga.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *