June 15, 2024

Yellow discharge sa pusod ng sanggol

Ang yellow discharge sa pusod ng sanggol ay maaaring senyales ng impeksyon sa pusod. Ito ay karaniwang sanhi ng bacterial infection na maaaring magresulta sa pamamaga, pangangati, at sakit sa lugar ng pusod. Maaari ring magkaroon ng foul odor ang discharge.

Kapag mayroong yellow discharge sa pusod ng sanggol, mahalaga na agad na magpakonsulta sa doktor upang mabigyan ng agarang lunas at maiwasan ang posibleng mga komplikasyon.

Ang doktor ay maaaring magrekomenda ng mga gamot na antibacterial upang labanan ang impeksyon. Sa pagitan ng konsultasyon, maaaring gawin ang mga sumusunod na hakbang upang maiwasan ang pagkalat ng impeksyon at mapagaan ang sintomas. Tandaan na ang mga nakasulat na ito ay posibleng guide galing sa doktor lamang.

1.Panatilihing malinis at tuyo ang lugar ng pusod sa pamamagitan ng paglilinis nito sa araw-araw na may ginagamit na malinis na basahan na basa sa mainit na tubig at sabon.

2. Iwasan ang pagpapakain ng sanggol sa isang hindi malinis na lugar at palaging maghugas ng kamay bago manghawak sa kanya.

3. Palakasin ang resistensiya ng sanggol sa pamamagitan ng pagpapakain ng sapat na gatas at pagbibigay ng mga bitamina at mineral na kailangan ng sanggol upang malakas ang kanyang immune system.

Siguraduhing hindi napupuksa o napipisil ang pusod ng sanggol upang maiwasan ang pagkakaroon ng impeksyon.

Sa pangkalahatan, mahalaga ang agarang pagtugon sa mga senyales ng impeksyon sa pusod ng sanggol upang maiwasan ang pagkalat nito at maiwasan ang mga posibleng komplikasyon.

Halimbawa ng Antibacterial sa yellow discharge sa pusod ng Sanggol

Ang mga antibacterial na gamot na maaaring magamit sa yellow discharge sa pusod ng sanggol ay kinabibilangan ng mga sumusunod:

Ampicillin

Ito ay isang penicillin-type antibiotic na karaniwang ginagamit upang labanan ang mga bacterial infections.

Cephalexin

Ito ay isang cephalosporin antibiotic na ginagamit upang labanan ang bacterial infections.

Azithromycin

Ito ay isang macrolide antibiotic na ginagamit upang labanan ang mga bacterial infections.

Amoxicillin

Ito ay isang penicillin-type antibiotic na karaniwang ginagamit upang labanan ang mga bacterial infections.

Maaaring magreseta ng iba pang antibacterial na gamot ang doktor depende sa kalagayan ng sanggol at sa sanhi ng impeksyon sa pusod. Mahalaga na sundin ang mga instruksyon sa pag-inom ng gamot at huwag ihinto ang pag-inom kahit na makaramdam na ng pagbabago.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *