June 13, 2024

Sintomas ng Impeksyon sa Pusod

Ang impeksyon sa pusod, na kilala rin bilang omphalitis, ay isang kondisyon kung saan ang pusod o umbilicus ng isang indibidwal ay nagkakaroon ng impeksyon. Ang impeksyon na ito ay maaaring magdulot ng iba’t ibang mga sintomas na nagpapakita ng pagkakaroon ng problema sa pusod.

Isa sa mga pangunahing sintomas ng impeksyon sa pusod ay ang pamamaga at pagsakit. Ang pusod ay maaaring magiging namamaga at makakaramdam ng pananakit kapag mayroong impeksyon. Ang pamamaga ay maaaring kasama ng pagtubo ng mga pulang tisyu, pamamaga ng balat sa paligid ng pusod, o pamamaga ng mismong umbilicus.

Pamamaga

Ang pusod ay nangangailangan ng agarang pagpapatingin sa doktor kung may pamamaga dahil ito ay maaaring magdulot ng mga komplikasyon.

Pananakit

Karaniwang masakit ang pusod kapag may impeksyon.

Mabahong Amoy

Maaaring magdulot ng mabahong amoy ang impeksyon sa pusod, dahil sa mga bakterya o iba pang mikrobyo na nagdudulot ng impeksyon.

Pangangati

Maaring mangati o sumakit ang pusod kapag may impeksyon.

Lagnat

Maari ring magkaroon ng lagnat ang isang taong may impeksyon sa pusod.

Kung mayroon kang isa o higit pa sa mga nabanggit na sintomas, mahalaga na magpatingin sa doktor upang maagapan ang impeksyon.

First Aid sa Impeksyon sa pusod ng bata

Ang impeksyon sa pusod ay kailangang mabigyan ng agarang lunas upang maiwasan ang mga komplikasyon. Kung mayroong impeksyon sa pusod ng bata, nararapat na sundin ang mga sumusunod na hakbang sa unang pagtugon:

1. Hugasan ang mga kamay ng maigi bago ito ilapit sa pusod ng bata upang maiwasan ang pagkalat ng impeksyon.

2. Linisin ang lugar ng pusod ng bata gamit ang mild na sabon at mainit na tubig. Patuyuin ito ng maigi gamit ang malinis na tuwalya.

3. Ipahid ang isang maliit na halaga ng antibiotic o antiseptic cream sa lugar ng impeksyon, sa ilalim ng pusod. Sundin ang instruksyon ng label ng gamot o ang mga tagubilin ng doktor.

4. Tugunan ang sakit ng bata sa pamamagitan ng pagbibigay ng paracetamol o ibuprofen, kung kinakailangan at batay sa tagubilin ng doktor.

Kung hindi naman maibsan ng unang hakbang ang impeksyon sa pusod ng bata at nagpapatuloy pa rin ang pamamaga, lagnat, at sakit, agad na kumunsulta sa doktor upang masuri ito nang maayos at maibigay ang tamang gamot at pagpapayo.

Conclusion

Mahalaga na maging maingat sa pag-alaga sa impeksyon sa pusod ng bata, dahil ito ay maaaring kumalat at magdulot ng iba pang komplikasyon kung hindi ito malunasan nang maayos.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *