June 22, 2024

Impeksyon sa Dugo at Ihi ng Bata

Ang impeksyon sa dugo at ihi ng bata ay maaaring magkaugnay dahil ang impeksyon sa ihi ay maaaring magdulot ng impeksyon sa dugo kapag hindi ito naagapan ng maayos. Sa kasong ito, ang impeksyon sa ihi ay nag-uumpisa sa mga uri ng mikrobyo (tulad ng mga bacteria) na pumapasok sa ihi at nagpaparami doon.

Epekto ng Impeksyon sa Dugo at Ihi ng Bata

Kapag hindi ito naagapan sa tamang panahon, maaaring kumalat ang mga mikrobyo mula sa ihi patungo sa dugo at magdulot ng impeksyon sa dugo. Kaya mahalaga na agarang gamutin ang mga impeksyon sa ihi upang maiwasan ang pagkalat ng mga mikrobyo sa iba pang bahagi ng katawan, kabilang ang dugo.

Ang mga sintomas ng impeksyon sa dugo at ihi ng bata ay maaaring magkahawig at maaaring kasama ang lagnat, pananakit ng katawan, pagsusuka, pagkahilo, at pagkapagod. Ang impeksyon sa ihi ay maaaring magdulot ng pananakit sa tiyan, pagsusuka, at pangangati sa genital area.

Para maiwasan ang impeksyon sa dugo at ihi ng bata, mahalaga na magpakain ng mga pagkain na mayaman sa sustansiyang kailangan ng katawan upang mapalakas ang immune system tulad ng gulay, prutas, at protina. Mahalaga din na palaging maghugas ng kamay at magpakadalubhasa sa tamang pagpapakain at pag-aalaga sa bata upang maiwasan ang pagkalat ng mga mikrobyo.

Mga dapat gawin para hindi magkaroon ng impeksyon sa ihi at dugo ang Bata

Ang mga sumusunod ay ilan sa mga dapat gawin upang maiwasan ang impeksyon sa ihi at dugo ng bata:

1.Palaging maghugas ng kamay

Mahalaga ang paghuhugas ng kamay bago at pagkatapos kumain, umihi, at pagkatapos maglaro.

2. Magpakain ng tamang pagkain

Siguraduhin na kumakain ng masusustansyang pagkain ang bata upang mapalakas ang kanyang immune system.

3. Palaging magpabakuna

Ang pagpapabakuna ay isa sa mga pinakamabisang paraan upang maiwasan ang mga nakakahawang sakit, kabilang ang mga impeksyon sa dugo.

4. Umiwas sa mga nakakahawang sakit

Iwasan ang mga taong may sakit upang hindi mahawa ng mga virus o bacteria.

5. Palaging malinis ang mga kagamitan

Siguraduhing malinis ang mga gamit ng bata tulad ng mga laruan, mga damit, at iba pa.

6. Mag-ehersisyo at magpahinga ng sapat

Mahalaga ang regular na ehersisyo at sapat na pahinga upang mapalakas ang immune system at maiwasan ang mga nakakahawang sakit.

7. Umiwas sa mga maruming lugar

Iwasan ang mga lugar na marumi o mayroong maraming bacteria tulad ng mga basurahan, banyo at iba pa.

8. Palaging magpakonsulta sa doktor

Kung may sintomas ng impeksyon sa dugo o ihi ang bata, agad na magpakonsulta sa doktor upang mabigyan ng tamang gamot at agarang paggaling.

Gamot sa Impeksyon sa Dugo at Ihi ng Bata

Ang gamot na gagamitin sa impeksyon sa dugo at ihi ng bata ay maaaring mag-iba depende sa uri ng mikrobyo na nagdulot ng impeksyon at kung gaano kalala ang kondisyon ng bata. Kadalasan, ang mga doktor ay nagrereseta ng antibiotics para sa mga bata na may impeksyon sa dugo at ihi.

Ang mga halimbawa ng antibiotics na maaaring iprescribe ng doktor ay penicillin, amoxicillin, ceftriaxone, at iba pa. Ang mga antiviral na gamot ay ginagamit sa viral infections tulad ng cytomegalovirus (CMV) at viral hepatitis, samantalang ang mga antifungal na gamot ay ginagamit sa fungal infections.

Antibiotics sa Infection sa Dugo at Ihi ng Bata

-Penicillin

-Amoxicillin

-Ceftriaxone

Mahalaga na sundin ang tamang dosis at oras ng pag-inom ng gamot na nakalagay sa reseta ng doktor upang matiyak na magiging epektibo ang paggamot. Bukod sa pag-inom ng gamot, mahalaga rin ang pagpapahinga, sapat na pag-inom ng tubig, at pagkain ng malusog na pagkain upang matulungan ang katawan ng bata na labanan ang impeksyon.

Iba pang mga Babasahin

Mga Herbal na Gamot sa Pagsusuka ng Bata

Ano Gamot sa Pagsusuka ng Bata 1 year old

Gamot sa sakit ng tiyan at pagsusuka ng bata (Gamot sa Bata)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *