June 13, 2024

Impeksyon sa dugo saan nakukuha ng Bata

Ang impeksyon sa dugo ng bata ay tinatawag na “sepsis” sa medikal na terminolohiya. Ito ay isang malubhang kundisyon na kung saan ang mikrobyo (bacteria, virus, fungi) ay pumapasok sa dugo ng bata at kumakalat sa buong katawan nito. Ito ay maaaring magresulta sa iba’t ibang sintomas at kumplikasyon kung hindi ito agad naagapan at nabigyan ng tamang lunas.

Ang impeksyon sa dugo o sepsis ay isang kundisyon kung saan ang mikrobyo tulad ng bacteria, virus, at fungi ay pumapasok sa dugo ng tao at kumakalat sa buong katawan. Ito ay maaaring manggaling sa iba’t ibang bahagi ng katawan ng isang tao, kabilang na ang mga impeksyon sa lalamunan tulad ng tonsilitis, pharyngitis, at strep throat, impeksyon sa bato tulad ng urinary tract infections (UTI), impeksyon sa puson tulad ng mga impeksyon sa appendix, diverticulitis, o cholecystitis, impeksyon sa bagà tulad ng pneumonia, impeksyon sa balat tulad ng cellulitis, impetigo, at infected wounds, impeksyon sa ngipin tulad ng mga impeksyon sa ngipin, at mga sakit na nakukuha sa kagat ng lamok tulad ng dengue at malaria.

Ang impeksyon sa dugo ay maaari ring magmula sa mga medikal na proseso tulad ng intravenous catheter, lalo na sa mga pasyenteng naka-admit sa ospital o nakakaranas ng malubhang sakit. Mahalaga na maagap na malaman ng doktor ang sanhi ng impeksyon sa dugo upang mabigyan ng tamang gamot ang pasyente at maiwasan ang mga komplikasyon na maaaring magdulot ng panganib sa kalusugan o buhay ng pasyente.

Ang impeksyon sa dugo o sepsis ay maaaring manggaling sa iba’t ibang bahagi ng katawan ng isang tao, kabilang na ang mga impeksyon sa:

Lalamunan – Tulad ng tonsilitis, pharyngitis, at strep throat

Bato

– Tulad ng urinary tract infections (UTI)

Puson

– Tulad ng mga impeksyon sa appendix, diverticulitis, o cholecystitis

Bagà

– Tulad ng pneumonia

Balat

– Tulad ng cellulitis, impetigo, at infected wounds

Ngipin

– Tulad ng mga impeksyon sa ngipin

Paniki

– Tulad ng dengue, malaria, at iba pang sakit na nakukuha sa kagat ng lamok

Maaari ring magmula ang impeksyon sa dugo sa pagkakaroon ng intravenous catheter, lalo na sa mga pasyenteng naka-admit sa ospital o nakakaranas ng malubhang sakit.

Paano makaiwas sa impeksyon sa dugo ang bata

Mayroong ilang mga paraan upang maiwasan ng isang bata ang impeksyon sa dugo. Ilan sa mga ito ay ang mga sumusunod:

1.Pabakunahan ang bata laban sa mga sakit na maaaring magdulot ng impeksyon sa dugo, tulad ng measles, mumps, rubella, at iba pang mga uri ng bacterial infections.

2. Palaging maghugas ng kamay ng bata at tiyaking malinis ang kanyang mga kuko. Itinuturing na isa sa pinakamahalagang hakbang upang maiwasan ang pagkalat ng mikrobyo.

3. Iwasan ang pagpunta sa mga pampublikong lugar kapag mayroong banta ng pagkalat ng mga sakit na maaaring magdulot ng impeksyon sa dugo.

4. Tiyaking malinis ang mga sugat o galos ng bata at panatilihing hindi nagkakaroon ng impeksyon.

5. Tiyaking malinis ang mga gamit ng bata, tulad ng mga damit, unan, at kama.

6. Iwasan ang paggamit ng mga gamot na hindi naaayon sa reseta ng doktor at tiyaking tama ang dosage ng mga antibiotic upang hindi magdulot ng resistance sa mga bacteria.

7. Pagtitiyak ng sapat na tulog at pagsunod sa isang malusog na pamumuhay, tulad ng pagkain ng mga masusustansyang pagkain at regular na ehersisyo.

Sa pangkalahatan, ang pangangalaga sa kalusugan at ang pagiging malinis ay mahalagang hakbang upang maiwasan ang impeksyon sa dugo at iba pang mga uri ng sakit. Kung mayroong mga sintomas ng impeksyon sa dugo ang bata, mahalagang dalhin ito sa doktor upang mabigyan ng tamang diagnosis at gamutan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *